Ga naar de inhoud

Autoluw

NU!

Niet STRAKS (2025), of LATER (2040)

Agenda Autoluw kan beter en sneller

De kraan moet dicht

De aangesloten organisaties willen minder verkeer in de hele stad en steunen de volgende 3 generieke maatregelen:

Een maximum van 30 km in de hele stad

30km/u ontmoedigt veel autoverkeer. Volgens onderzoek van gemeente Amsterdam scheelt dat zelfs 25%! Alternatieve routes zijn dan sneller.


Intelligente toegang door camera’s

Bewoners, ondernemers en geregistreerde bezoekers (leveranciers, zorgverleners e.d.) kunnen gewoon de stad in. Anderen die doorrijden krijgen een boete.

Minder Parkeren

Legere straten en meer groen met wandelboulevards en speelruimte. Bestaande parkeergarages bestemmen voor bewoners. Bezoekers op P+R buiten de ring A10. Logistiek en ondernemers: slimmer samenwerken. Klik hier voor de ideeën van bewoners om parkeren te beperken. Mail uw ideeën naar: wijwillen@autoluw.nu

Alle aangesloten (bewoners-)organisaties willen een leefbare stad, met minder verkeer, meer veiligheid en schone lucht.


Meld uw (bewoners-)organisatie ook aan via:

wijwillen@autoluw.nu

De volgende organisaties doen al mee: