Ga naar de inhoud

Verbeter uw straat

Wat kunt u de gemeente vragen om in te zetten om uw eigen straat te verbeteren?

  • een extra/ brede/ verhoogde/ verplaatste voetgangersoversteekplaats
  • noppen/kattenogen in de lengte-richting om het wegdek smaller te laten lijken
  • gele afgeronde balken die je (ook in de lengterichting) op het wegdek schroeft waar je overheen kan rijden
  • bloembakken langs de weg voor een optisch ‘tunnel-effect’
  • een pop-up middenberm/vluchtheuvel van terugklappende kleine paaltjes of van ribbelige keitjes
  • reliëfbelijning om de rijbaan te versmallen
  • snorbromfietsstroken om brede wegen te versmallen
  • een extra toplaag met reliëf langs de randen (motorfiets veilig in het midden)
  • een goedkope klinkerafscheiding(zie foto’s onder)

De gemeente heeft weinig geld en tijd, dus eenvoudige voorstellen maken meer kans. Probeer ook geld uit een ander budget hiervoor te gebruiken:

Via de ‘gebiedsmakelaar’ in uw buurt kunt u altijd, samen met anderen uit het gebied, een voorstel indienen. Misschien wordt u doorverwezen naar een van genoemde subsidiepotten als er geen regulier budget voor is of als de vorm van het voorstel de doelstelling van de subsidie als ‘bewonersparticipatie’ mooi invult. Bijvoorbeeld als het iedereen uit de straat met groene vingers het nieuwe groen laat bijhouden.

Het voorstel moet het belang van het gebied en liefst ook de stad goed beargumenteren. Probeer met name aan te sluiten op de doelen van de ‘Agenda Autoluw’ van de gemeente, maar ook vergroening (minder steen). Vermijd het benadrukken van uw privébelang, daarom is het ook goed als u uw voorstel met meerdere buurtbewoners samen doet. Als het goed gaat wordt uw voorstel beoordeeld door het Team Ruimteregie. Dat team bekijkt of uw voorstel met lopende en geplande bouw- en herprofileringsprojecten in conflict is of ondersteunend is.

Ook kijkt dat team naar de ‘parkeerdruk‘. Grote parkeerdruk betekent namelijk dat er overlast is van zoekverkeer en dat er extra handhaving nodig is om overtreders te beboeten omdat ze parkeren waar dat niet mag. De ironie hiervan is dat een smalle straat tjokvol met parkeerplaatsen geen kans maakt op het opheffen van een parkeerplaats, maar een ruime, groene buurt met lage parkeerdruk kan zomaar een parkeerplaats tot bijvoorbeeld een fietsparkeerplaats of bredere stoep om laten zetten.

VOOR
NA