Ga naar de inhoud

Amsterdammers voor

Autoluw NU!

Niet STRAKS (2025), of vijf verkiezingen LATER (2040)

Agenda Autoluw kan beter en sneller

De kraan moet dicht

Onderstaande organisaties steunen minstens de

volgende drie algemene uitgangspunten:

30km/u

Als al het autoverkeer in Amsterdam dat niet op een snelweg rijdt maximaal 30km/u mag, ontmoedigt dat veel autoverkeer. Alternatieve routes voor de auto en alternatieven voor de auto zijn dan sneller. Dit helpt om ‘aan de hoofdkraan’ te draaien zodat we niet langer dweilen met de kraan open.

Bestemmingsverkeer

Een tweede draai ‘aan de hoofdkraan’ is het ontmoedigen de stad in te rijden. Dit kan met bestaande en beproefde camerasystemen die nagaan wie de stad in rijdt. Bewoners, ondernemers en geregistreerde bezoekers (leveranciers, zorgverleners e.d.) kunnen gewoon de stad in. Zomaar de stad in rijden, of erdoor rijden levert een boete op. De stad wordt beter toegankelijk, want wie er niet moet zijn, gaat buitenom, of parkeert aan de rand.

P+R:

Er moeten wel alternatieven zijn voor automobilisten die over willen of moeten stappen op een ander vervoermiddel. Vanaf de snelweg moeten er parkeer- en reisplaatsen zijn waar je over kan stappen op het openbaar vervoer, deelvervoer, of een huurfiets.

Alle (bewoners-)organisaties willen een leefbare stad

met minder verkeer, meer veiligheid en schone lucht.

Meld uw (bewoners-)organisatie ook aan via:

wijwillen@autoluw.nu

De volgende organisaties doen al mee: