Ga naar de inhoud

30 km in de stad

30 km in de stad

Vanaf 2023 wordt de maximum snelheid binnen de A10-ring 30km/u. Acties en lobby van de Coalitie van buurt- en bewonersgroepen Amsterdammers voor Autoluw NU! heeft succes gehad. Met brede steun van bewoners en MKB stelde de gemeenteraad op 23 december 2021 dit beleid vast.

Er zijn een paar uitzonderingen en op de vrije trambanen blijft de snelheid 50 km/u, ook als de rijbaan ernaast 30 km/u is.  De verlaging van de snelheid naar 30 km/u zorgt voor een afname van ernstige verkeersongevallen, minder verkeerslawaai, ontmoediging van nodeloos doorgaand verkeer.

Gebruik je invloed bij de naderende herinrichting!
De gemeente is bezig de communicatie vorm te geven. Denk aan informeren van verkeersdeelnemers en… aan aangepaste inrichting van straten. Grijp je kans, inspireer de gemeente bij de (her)inrichting van je straat. Altijd al ergens een zebra willen hebben? Of een stukje groen? Of een parkeerplek voor fietsen en scooters op de parkeerstrook in plaats van op de stoep? Een bank rond een centrale boom? Breder trottoir, een speelplek?

Combineer eventueel het potje geld voor weg-aanpassing vanwege 30 km/u met een ander geldpotje: het Buurtbudget. Met dat geld kunnen ook initiatieven voor de buurt worden betaald. Het is belangrijk dat je het samen met je buren wilt, dat het iets bijdraagt aan de buurt en dat het geld een eenmalige investering is. Ieder stadsdeel mag zijn eigen invulling geven. Lees: Subsidie Buurtbudgetten Gemeente Amsterdam. Actuele informatie over de buurtbudgetronde van elk stadsdeel vindt u op amsterdam.nl/stadsdelen.

Meer info:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *