Ga naar de inhoud

30 km op de Middenweg

Geacht College B&W,

Hierbij ontvangt u onze oprechte steun voor uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’. Met u zijn wij overtuigd dat een maximale snelheid van 30 km/ uur zonder meer zal bijdrage aan betere veiligheid en verbetering van de leefbaarheid.

Wij zijn echter zeer teleurgesteld dat de Middenweg vanaf A10 tot de Kruislaan nog een 50 km straat blijft in uw plannen. Aan dit deel van de Middenweg zijn veel woningen gelegen en er zijn ook veel sportparken en sportclubs in de directe nabijheid.

Voor de direct aan de Middenweg gelegen woningen is 30 km/ uur een echte verbetering van hun veiligheid zoals u met dit beleid ook beaamt en zal de leefbaarheid tastbaar verbeteren met name door verminderen van de geluidsoverlast.

De sportparken, sportclubs en het Jaap Eden sportcomplex worden door veel mensen bezocht. 1000-den per week. Jong en oud(er) en overwegend op de fiets of andere tweewielers. 30km op dit stuk van de Middenweg draagt dan ook ontegenzeggelijk bij aan hun veiligheid. 30 km op dit stuk van de Middenweg is geen enkele belemmering voor omwonenden en bezoekers om huis of sportvoorziening met de auto te bereiken als dat nodig is.

Dit deel van de Middenweg beschikt over een vrije tram- en busbaan. Dat betekent dat de 30 km limiet op de rijbaan, geen enkele belemmering betekent voor OV. Ook nood- en hulpdiensten ondervinden hierdoor geen verandering in hun huidige doorlooptijden.

Tenslotte: De Middenweg is een belangrijke toegangspoort voor Amsterdam vanaf de Ring A10. Dat betekent dat ook direct na het verlaten van de A10 de weggebruiker moet worden geïnformeerd: in de bebouwde kom is 30 de norm! Ook vice versa geldt: tot de snelweg A10 is 30 de norm. Dat is éénduidig en daarmee helpt u de weggebruikers.

Samen voor betere veiligheid en betere leefomgeving.

Bewoners Amsterdam Centrum