Ga naar de inhoud

30 km op de Osdorperweg

Geacht College B&W,

Hierbij ontvangt u onze steun voor uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’. Met u zijn wij overtuigd dat een maximale snelheid van 30 km/ uur ontegenzeggelijk zal bijdrage aan betere veiligheid en verbetering van de leefbaarheid.

Fijn dat u in uw plan ook de Osdorperweg in haar geheel als 30 km weg heeft gekenmerkt.

Momenteel gelden op de Osdorperweg al diverse bepalingen.

Een snelheidsbepaling van 50 km/ uur maximaal, geen (vracht)verkeer met een asdruk meer dan 4,8 ton en breder dan 2,2 meter, alleen toegankelijk voor ‘bestemmingsverkeer’ en milieuzone voor bromfietsen. Onderaan vindt u een ‘volle’ situatiefoto.

Zoals de wethouder, de politie en ook het stadsdeelbestuurder bekend, worden deze bepalingen (verboden en geboden) veel en regelmatig genegeerd en dus overtreden.

Recent onderzoek (september 2021) van bureau Trajan, in opdracht van Ingenieursbureau Amsterdam, meet dat dagelijks meer dan 125 voertuigen langer dan 7meter (dus asdruk > 4,8 ton) over de Osdorperweg gaan. Dit onderzoek meet tevens, ondanks dat er gedurende de meetperiode werkzaamheden plaatsvinden, de gemiddelde snelheid over de Osdorperweg circa 50km/ uur is. Dat betekent dus bij passage van meer dan 7000 voertuigen per dag (Osdorperweg Zuid > 10.000 voertuigen per dag) dat er sowieso veel weggebruikers zijn die de 50km/ uur ver overschrijden.

Om diverse redenen vindt er momenteel geen handhaving plaats.

Veel bewoners en ook de meeste ondernemers aan de Osdorperweg zien uit naar het moment dat op deze weg 30 km/ uur als limiet wordt ingesteld, conform uw plan januari 2023. U geeft daarbij aan dat er slechts beperkte middelen zijn om infrastructurele aanpassingen te doen. Dat vinden wij jammer maar kunnen dat in haar algemeenheid respecteren.

Aanvullend aan onze steun voor ’30 in de stad’ inclusief op de Osdorperweg, doen wij een dringend beroep op u om op de Osdorperweg een aantal snelheidsremmende maatregelen uit te voeren vooraf of parallel aan het invoeren van de 30 km limiet. Drempels zijn een alternatief maar de ondergrond neigt (ongewenste) trillingen van die drempels voor omwonenden te genereren. Diverse knijpen of vernauwingen kunnen in dit geval wellicht beter werken mogelijk in combinatie met het instellen van een zogenaamde fietsstraat. Die fietsstraat is in Amsterdam een bekend fenomeen en wordt beter gerespecteerd dan veel aanwijzingen die op de Osdorperweg nu gelden.

Tevens verzoeken wij u met klem om te gaan handhaven op ‘bestemmingsverkeer’. Wij realiseren ons dat dit juridisch en praktisch een uitdaging is. Er is echter een bord geplaatst dat duidelijk aangeeft ‘alleen bestemmingsverkeer’. Wij verzoeken u echt om de nodige voorhanden middelen in te zetten dit ook te gaan handhaven. Wij zijn graag bereid mee te denken aan pragmatische mogelijkheden om handhaving te ondersteunen.

Samen met u kijken wij uit naar het moment dat met het invoeren van de 30 km limiet op en rond de gehele Osdorperweg zowel de veiligheid als de leefbaarheid zal verbeteren.

Wij doen een sterk beroep op u om, ondanks de beperkt beschikbare middelen, effectieve snelheidsremmende en handhavinginstrumenten in te zetten. De huidige situatie laat helaas zien dat dit meer dan nodig is.

Bewoners Amsterdam