Ga naar de inhoud

30 km op de Pres. Kennedylaan, Amsteldijk

Geacht College B&W,

Hierbij ontvangt u onze waardering voor uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’. Met u zijn wij overtuigd dat een maximale snelheid van 30 km/ uur zonder meer zal bijdrage aan betere veiligheid en verbetering van de leefbaarheid.

Wij zijn echter zeer teleurgesteld dat de President Kennedylaan, Amsteldijk vanaf de Utrechtsebrug de Berlagebrug nog een 50 km straat blijft in uw plannen.

Langs dit deel van de President Kennedylaan zijn zowel veel woningen gelegen, het Martin Luther Kingpark waar veel wordt gerecreëerd en diverse evenementen plaatsvinden, is een organisatie voor jeugd onderwijs- en begeleiding gelegen, een speeltuin etc. Langs dit deel van de Amsteldijk staan de woonhuizen nog dichter op de rijbaan, is een sportschool, horeca en winkels. De omgeving vanaf Utrechtsebrug tot Berlagebrug voldoet met al haar kenmerken aan een stedelijke woon-, werk, recreatie situatie.

Bovendien: De Pres. Kennedylaan, Amsteldijk is een belangrijke toegangspoort voor Amsterdam vanaf de A2/S110, Utrechtsebrug. Dat betekent dat ook direct na het verlaten van de A2/S110 de weggebruiker moet worden geïnformeerd: in de bebouwde kom is 30 de norm! Ook vice versa geldt: tot de A2/S110 is 30 de norm. Dat is éénduidig en daarmee worden alle weggebruikers geholpen.

Voor wat betreft de inrichting kan de President Kennedylaan vanaf de Utrechtsbrug richting Berlagebrug tot begin, kruising Amsteldijk wellicht 1 rijbaan worden ‘afgesloten’ met objecten (bloembakken en dergelijke). Een goedkope aanpassing. Vanaf dat punt kunnen op de Amsteldijk de voorsoorteerbanen beginnen naar de Berlagebrug.

Voor wat beteft de rijrichting Berlagebrug naar Utrechtsebrug kunnen vanaf aanvang Pres. Kennedylaan (afslag Amsteldijk) met enkel belijning en iconen voorsoorteerrijbanen worden gemarkeerd. Dergelijke praktische ingrepen helpen alle weggebruikers de gewenste snelheid te respecteren.

Bewoners Amsterdam