Ga naar de inhoud

30 km op de Prins Hendrikkade

Geacht College B&W,

Hierbij ontvangt u een zienswijze op uw voornemen ’30 in de stad’. Deze zienswijze betreft met name Prins Hendrikkade Oost (PHO) en is mede gebaseerd op de recent gepubliceerde Nota van Beantwoording Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost, Kattenburgerstraat (NvB, 28-9-2021).

De visie en de voornemens die u, ook weer in de NvB, aangeeft met betrekking tot de toekomst van met name PHO sterken onze overtuiging dat in het kader van ’30 in de stad’ i.e. per januari 2023 het invoeren van een 30km op de Prins Hendrikkade van Oostertoegang/ CS tot IJ tunnel vice versa zeer gerechtvaardigd is.

  1. Alle beleidsvoornemens die (ook) op dit deel van onze stad betrekking hebben geven aan: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, verbeteren leefomgeving, verminderen geluidsoverlast, verbeteren veiligheid. Echter de structurele aanpak wordt wederom uitgesteld tot minimaal na 2025. Dat er momenteel beperkte middelen voorhanden zijn vinden wij jammer maar kunnen wij niet anders dan respecteren.
  2. In het kader van de inspraak, het participatieproces over de toekomst PHO hebben twee aanmerkelijke bewonersgroepen & groepen bedrijven een petitie ingediend met diverse ‘wensen’ voor de toekomst. Wensen die, zoals u in uw NvB aangeeft, geheel passen in het door de gemeente geschetste beleid. Daarenboven heeft ook het Dagelijks Bestuur Centrum, in navolging van de Stadsdeelcommissie Centrum, een zwaarwegend advies verstrekt.
  3. Wensen van walbewoners en woonbootbewoners van directe omgeving PHkade (6.1 in NvB). De verzoeken 2, 3, 5 en 6 kunnen in januari 2023 in het kader van ’30 in de stad’ worden gerealiseerd. Huisbewoners van directe omgeving PHkade (6.2 in Nvb). Ook deze groep bewoners uit haar grote wens voor 30km, welke dus geheel past in het al lang geformuleerde gemeentelijk beleid voor deze omgeving. Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum: Kies voor leefbaarheid en veiligheid boven snelheid.

De wensen en adviezen van deze twee bewonersgroepen en het DB Centrum kunnen in januari 2023 worden gerealiseerd zonder grote investeringen temeer er daarbij, met deze tussenoplossing, nog niets met het vele busverkeer gebeurt. Met behulp van goede belijning, wellicht noppen op de rijbaanscheiding, een extra zebrapad, eventueel bloembakken en andere praktische inrichtingsmiddelen, kan de weginrichting met zeer beperkte kosten geschikt worden gemaakt voor 30km, inclusief een vrije busbaan in beide richtingen die op deze route ook goed doorgang aan nood- en hulpdiensten biedt.

Wij betreuren dat een echte toekomstvisie voor PHO wederom is uitgesteld tot minimaal na 2025. Dat er conform deze pragmatische zienswijze per januari 2023 nog niets met het busverkeer gebeurt betreuren wij ook.

Deze pragmatische oplossing tot 2025 is een goede en minimale tegemoetkoming tussen enerzijds realisatie van betere veiligheid + betere leefbaarheid + respons op gevraagde participatie + respons op advies DB Centrum en anderzijds beperkt ‘verlies’ (circa 1 minuut) van reistijd OV. Ook als maatschappelijke afweging kan daarom alleen voor 30km op de PHO worden gekozen.

Wij moedigen het College B&W wel aan zich daadkrachtig in te zetten om de Prins Hendrikkade Oost ook structureel te verbeteren.

BewonersAmsterdam

Huisbewoners Prins Hendrikkade tussen Schippersstraat en Kalkmarkt (24 bewoners)

Vereniging Oosterdok gebruikers

De bewoners van de woonschepen in het Oosterdok