Ga naar de inhoud

30 km op de Van Diemenstraat en Westerdoksdijk

Geacht College B&W,

Hierbij geven wij aan uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’ van harte te ondersteunen zowel vanwege betere veiligheid als ook betere leefbaarheid. In uw plan geeft u aan nog enkele belemmeringen te zien waardoor met name de Van Diemenstraat en de Westerdoksdijk nog geen 30 km straten kunnen worden per januari 2023. U geeft parallel wel aan dat het uw expliciete wens is ook in deze straten een 3 0km limiet te kunnen invoeren.

Gezien:

  • De brede wens van veel omwonenden, scholen en bedrijven in deze buurt om ook hier de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen met een 30 km limiet
  • Het gegeven dat voor alle weggebruikers die de stad binnenkomen via de Spaarndammerdijk en Spaardammertunnel het een duidelijke en éénduidige indicatie is dat vanaf de kruising Tasmanstraat, Pontsteiger, Van Diemenstraat men in de bebouwde kom is en dus 30 km de norm is
  • De Van Diemenstraat en de Westerdoksdijk zonder enige aanpassing geheel voldoen aan de inrichtingscriteria die u voor 30 km straten heeft vastgelegd,

heeft het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU! de motivatie gevonden om nader onderzoek te doen of de benoemde belemmeringen – doorgang nood- en hulpdiensten en doorstroming OV – kunnen worden verholpen.

Het verheugt ons u te kunnen informeren dat er gegronde aanleiding en redenen zijn om ook op de Van Diemenstraat en de Westerdoksdijk per januari 2023 een 30 km limiet in te voeren.

  1. Nood en hulpdiensten. In onderstaande bijlage treft u aan een werknotitie van juridisch kantoor Van Benthem & Keulen met punten die ons beiden kunnen helpen. In de notitie wordt, kortweg, aangegeven dat er binnen de context die wet- en regelgeving u biedt een 30 km limiet kan worden ingevoerd op deze straten waarbij uitzondering wordt verleend aan nood- en hulpdiensten middels een zogenaamd ‘onderbord’. Dat betekent dat de toegestane snelheid voor nood- en hulpdiensten hier 50 km/ uur blijft en dat zij, zoals nu ook het geval, deze in voorkomende situaties met 40 km/ uur mogen overschrijden. Voor nood- en hulpdiensten zal met deze praktische ingreep er dus in voorkomende situaties geen enkele vermindering van hun bewegingsvrijheid zijn.
  2. OV Over deze straten loopt 1 buslijn, GVB lijn 48. Dit is een vrij korte busverbinding tussen Houthavens en CS met een hoge frequentie. De maatschappelijke keuze tussen verbeteren veiligheid en leefbaarheid van 1000-den omwonenden, werkenden, kinderen enerzijds en maximaal 2 minuten langere reistijd voor 1 (één) buslijn leidt enkel naar een keus voor 30 km in deze straten.

Wij zien voldoende aanleiding dat uw wens voor 30 km op de Van Diemenstraat en de Westerdoksdijk per januari 2023 kan worden gerealiseerd. We nemen aan u ook.

Samen voor een betere veiligheid en betere leefbaarheid!

Bewoners Amsterdam Centrum

Bijlage