Ga naar de inhoud

30 km op de Weesperstraat

Geacht College B&W,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag zeer ondersteunen. Het valt ons echter op dat enkele straten nog geen 30 km limiet in uw plan hebben, zoals de Weesperstraat.

In het kader van uw visieontwikkeling en verkenning ‘Oostelijke Binnenstad’ heeft u onlangs een aantal informatiebijeenkomsten laten plaatsvinden.

De projectleider, Daniëlle Meiboom, heeft de belangrijkste punten die daarbij zijn ingebracht voor u en voor ons op een rijtje gezet:

  • 30 km/ uur
  • Meer groen
  • Menselijke maat en sociale veiligheid
  • Betere oversteekbaarheid
  • Minder rijbanen
  • Behoud bereikbaarheid
  • Lokale voorzieningen

Behalve dat deze informatieronde ook 30 km expliciet op de kaart zet, zijn de andere punten daar grotendeels aan gelieerd. Die punten zijn beter en eerder te realiseren indien op de Weesperstraat – van Mr Visserplein tot Weesperplein, vice versa – per januari 2023 ook 30km gaat gelden. Invoeren van 30 km/ uur op de Weesperstraat betekent dan ook dat u tastbaar respons geeft aan de wensen die op uw informatieavonden zijn ingebracht. Participatie werkt alleen als er ook concreet wat mee wordt gedaan!

Voor de realisatie van een inrichting die past bij een 30 km limiet zijn hier – op korte termijn – geen grote investeringen nodig. Een praktische oplossing zoals bij het Namenmonument is uitgevoerd kan worden doorgetrokken en ook aan de andere (oost) zijde worden toegepast. Onderzoek van de gemeentedienst V&OR in 2018 voorspelt dat bij het instellen van 30 km op de Weesperstraat een significante verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn vooral weggebruikers die de Wibautas als doorgangsroute gebruiken: van Prins Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. 30 km maximaal betekent dus een significante afname verkeersaanbod waarbij 1 rijbaan in beide richtingen zal voldoen. Dat is de indicatie van eerder onderzoek!

De Weesperstraat is een fysieke en mentale barrière in de stad, in deze buurt. Ook Zef Hemel heeft in 2019 in de door u gevraagde toekomstvisie aangegeven: slecht die barriere!

Invoeren van 30 km/ uur op de Weesperstraat per januari 2023 betekent zeker ook dat u tastbaar respons geeft op wensen die op uw informatieavonden zijn ingebracht. Participatie werkt alleen als er ook concreet wat mee wordt gedaan.

Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide richtingen 30km in te stellen. Het vraagt geen grote investeringen, het draagt onlosmakelijk bij aan verbeteren veiligheid en betere leefomgeving. Dit is een goed moment om de langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen door het gemeentebestuur waar te maken: Weesperstraat 30km!

Bewoners Amsterdam Centrum