Ga naar de inhoud

30 km op de Weesperstraat

Zienswijze

Geacht College B&W,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen ’30 in de stad’ en willen dat graag van harte ondersteunen zowel vanuit het aspect veiligheid als ook betere leefbaarheid en minder geluid. Derhalve pleiten wij er sterk voor ook de gehele Weesperstraat vanaf Mr Visserplein tot Weesperplein vice versa tot een 30 km straat te promoveren.

Voor de realisatie van een inrichting die past bij een 30 km limiet zijn hier – op korte termijn – geen grote (infrastructurele) investeringen nodig. Dat toont de praktische oplossing die nu al bij het Namenmonument is uitgevoerd. Met zo’n rijbaanscheiding kan aan de oostzijde eventueel een rijbaan voor nood- en hulpdiensten worden vrijgehouden.

De ervaring met 1 rijbaan ter hoogte van het Namenmonument heeft geen extra rijvorming of file vorming opgeleverd. Vandaar dat u zelf ook heeft aangegeven de verbetering naar 1 rijbaan tot Weesperplein te willen doortrekken. Dat kan dus ook aan de andere zijde.

De Weesperstraat is momenteel een fysieke en mentale barrière in de stad, in deze buurt. Er wordt vaak te hard gereden. Auto’s en motoren maken veel lawaai en zorgen voor veel geluidsoverlast. Overdag en zeker ook ’s nachts. 30km maximaal is hier een must voor de veiligheid en voor de leefbaarheid.

Onderzoek van de gemeentedienst V&OR in 2018 voorspelt dat bij het instellen van 30 km op de Weesperstraat een significante verkeersafname zal plaatsvinden. Dat zijn vooral weggebruikers die de Wibautas als doorgangsroute gebruiken: van Prins Bernardplein tot IJ tunnel en vice versa. Die afname van het verkeersaanbod bij 30 km maximaal betekent dus ook dat 1 rijbaan in beide richtingen voldoende is.

Vanaf het OV knooppunt Weesperplein (tram en metro) bewegen zich iedere dag 1000-den personen naar en van UvA/ REC en HvA/ Wibautstraat. Het is ook voor hun veiligheid en gezondheid essentieel dat er minder verkeer over de Weesperstraat gaat. In de Plantage en Weesperbuurt wonen relatief veel ouderen. Het is beleid dat mensen zo lang als mogelijk zelfstandig, levensloopbestendig kunnen blijven wonen. Ook daarom moet die snelheid op de Weesperstraat omlaag. Ook daarom moet het verkeersaanbod op de Weesperstraat worden gereduceerd.

De gemeente heeft veel mee geïnvesteerd in het Nationaal Holocaust Namenmonument. Dit is een gedenkplaats. Een plek voor reflectie. Het in standhouden van een drukke en luidruchtige ‘stadssnelweg’ is hiermee in volledige tegenspraak. De gemeente investeert mee in het KnowledgeMilePark (KMP): vergroening en betere leefomgeving. Daar past alleen een 30km straat met minder verkeer, minder geluid, veiliger oversteken, betere verblijfsomgeving.

30 km op de Weesperstraat biedt die voordelen. Wij zien geen belemmeringen om bij ’30 in de stad’ ook op de gehele Weesperstraat, in beide richtingen 30 km in te stellen. Het vraagt geen grote investeringen, het draagt onlosmakelijk bij aan verbeteren veiligheid en betere leefomgeving. Dit is een goed moment om de langdurig en herhaaldelijk geuite toezeggingen door het gemeentebestuur waar te maken: Weesperstraat 30 km!

Bewoner Plantagebuurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *