Ga naar de inhoud

30 km op de Wibautstraat

Geacht College B&W,

Hierbij ontvangt u onze ferme steun voor uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’, zowel vanwege betere veiligheid als ook betere leefbaarheid. In uw plan wordt per januari 2023 de Wibautstraat echter nog geen 30 km straat. Dat is echt een omissie. De redenen die u hiervoor aanvoert kunnen ook worden ondervangen.

Het verkeersaanbod op de Wibautstraat is momenteel groot, te groot. De Wibautstraat is nu een 2×2, 4 baansweg. Deze inrichting nodigt de weggebruiker niet uit tot rustig rijden. Bij deze inrichting geeft de politie aan ook niet op 30 km te kunnen of willen handhaven.

Een groot deel (tot circa 50%) van het verkeer over de Wibautstraat is verkeer dat geen specifieke bestemming in de stad heeft. Dat is in onderzoeken van de gemeente vastgesteld. Onderzoeken van de gemeente prognosticeren ook dat het instellen van een 30 km limiet hier tot een sterke reductie van de verkeersintensiteit zal leiden: veel weggebruikers kiezen dan een alternatieve route (buitenom) of alternatieve vervoerswijze (fiets, OV).

U heeft aangegeven in het kader van ’30 in de stad’ geen grote infrastructurele investeringen te kunnen doen. Dat is jammer maar (ook) in het geval van de Wibautstraat overkomelijk.

Met bebording, belijning, noppen en iconen kan in iedere rijrichting 1 rijbaan worden gereserveerd voor ‘logistiek’ (> 4 ton asdruk) + 100% e vervoer + OV. De andere rijbaan is dan beschikbaar voor overig verkeer (personen auto’s, motoren e.d.). Met de verwachte reductie van verkeersaanbod vanwege 30 km en deze functionele scheiding worden de 2 voornaamste beperkingen (inrichting en handhaafbaarheid) ondervangen.

Dit is een prima alternatief om ook op de Wibautstraat 30 km in te kunnen voeren, om ook de Wibautstraat in januari 2023 een stap te laten maken naar een veiliger straat met een betere leefomgeving.

Parallel aan uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’ investeert u veel middelen in de Knowledge Mile, in het Knowledge Mile Park (KMP). Vergroening komt pas echt tot haar recht als de Wibautstraat en ook de overige straten van de Wibautas, geen racebaan meer zijn. Vergroening betekent bijvoorbeeld dat met plantenbakken dicht op de rijbaan, ook de weggebruikers wordt getoond: u bevindt zich in een leefomgeving.

Wij nodigen u zeer uit ook van de Wibautstraat een 30 km straat te maken per januari 2023. Het komt sowieso tegemoet in het kader van veel bestuurlijke toezeggingen die al langdurig zijn gedaan, het maakt alle weggebruikers vanaf het Prins Bernardplein duidelijk: 30 is de norm, het is praktisch goed uitvoerbaar zonder grote uitgaven.

Bovenal: het verbeterd de veiligheid en de leefomgeving voor bewoners, bedrijven en bezoekers rond de Wibautstraat.

Bewoners Amsterdam Centrum