Ga naar de inhoud

30 km/u | Werk in uitvoering

30 km

De gemeente onthult in de nacht van 7 op 8 december 2023, 3500 borden met 30 km per uur. Dan de nieuwe maximale snelheid voor Amsterdam. Alles met de hulp van 50 teams van Pantar.

Dit vertelde de gemeente tijdens de stakeholdersbijeenkomst over de invoering  30 km/u in de stad. Een grote klus voor de komende maanden. Nu al worden palen gepoot waar de borden in oktober aan bevestigd worden. Daarover zit nog een rode sticker met de aankondiging dat het bord op 8 december wordt onthuld.

Versmallen
Ondertussen worden veel van de huidige 50km-wegen die 7 meter breed zijn versmald. Niet door er aan de randen een stuk vanaf te halen, dat zou te duur zijn. Er wordt een middenberm gemaakt met een laagje thermoplast. Hierdoor zien de rijbanen eruit als 3,10 meter breed. Deze “smallere” rijbanen worden getest op de Banne Buikslootlaan. Om je auto daar tussen te laten rijden moet je langzamer rijden, men heeft nu eenmaal de neiging op de wielen van witte lijnen en vlakken te houden. Op de wegen die niet breed zijn, wordt juist de middenlijn weggehaald, alsof je op een straat rijdt, die heeft nu ook geen middenstrook. Wegen die 50 km/u blijven krijgen een dubbele streep in het midden voor de duidelijkheid.

Campagne
Om het nieuws bekend te maken komt in november ook een campagne op reclameborden, in de sociale media en massamedia. Allerlei doelgroepen worden apart op de hoogte gebracht over de ‘big bang’ op 8 december.

Om ervoor te zorgen dat de tram snel mag blijven rijden worden randjes langs de trambaan gemaakt, zodat je daar overheen moet voor je op de trambaan terecht komt. Dankzij die fysieke scheiding mag de tram harder dan 30 km/u rijden.

Hamvraag
De hamvraag is natuurlijk of automobilisten in Amsterdam zich conformeren aan de nieuwe norm. We moeten het vooral hebben van de ‘brave burgers’. Er zijn altijd wel 60 à 70% van de weggebruikers die zich voorbeeldig gedragen, blijkt uit data, die de gemeente van TomTom koopt. Representatieve data, en afkomstig van 15% van de populatie.

Maar handhaving als sluitstuk blijft nodig. De politie blijft natuurlijk net als nu handhaven op aso’s in het verkeer. De flitskasten die nu al op veel plaatsen hangen blijven daar ook, omdat ze doorgaans controleren op door rood licht rijden. Waar ze staan voor snelheidshandhaving op de huidige 50 km/u wegen zullen ze niet verdwijnen, maar worden ze eerst uitgezet. Om te monitoren of ze wel nodig zijn. In 2024 wordt er veel gemonitord en ingegrepen waar nodig.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *