Ga naar de inhoud

AD: Autoluw centrum van Amersfoort blijft open voor bezoekers

Het Grote Spui wordt autovrij.
Het Grote Spui wordt autovrij. © foto ad

De Amersfoortse binnenstad wordt volgend jaar binnen de singels voor een groot deel autovrij. Maar het autoluwe centrum blijft toegankelijk voor bijvoorbeeld familiebezoek of het afhalen van winkelproducten.

Verkeerswethouder Hans Buijtelaar lanceerde gisteren zijn aangepaste plan voor de autoluwe binnenstad. Hij komt zoveel mogelijk tegemoet aan bezwaren van bewoners en winkeliers. Zo krijgen bezoekers of mantelzorgers van centrumbewoners met hulp van een ‘aanmeld’-app toegang tot het centrum en kunnen ze tegen gereduceerd tarief in de garages aan de Koestraat, Flint- of Stadhuisplein terecht. Winkeliers aan de Kamp en omgeving houden vier plekken voor betaald parkeren voor klanten.

De winst is vooral dat verkeer uit het centrum wordt geweerd dat er niet thuishoort

Verkeerswethouder Buijtelaar

Het nieuwe plan voor een autoluwe binnenstad moet allereerst het veelvuldige sluipverkeer weren. De smalle straten moet daardoor veiliger, leefbaarder en ‘groener’ worden. Door de auto te verbannen moeten de historische hoogtepunten ook beter tot hun recht komen.

Om dat te bereiken worden veelgebruikte sluiproutes vanaf de Kamp en de Bloemendalsestraat afgesloten door middel van camera’s die de kentekens registreren; wie geen ontheffing of vergunning heeft, wacht een bekeuring. Daarnaast worden rijrichtingen omgedraaid. Buijtelaar: ,,De winst is vooral dat verkeer uit de binnenstad wordt geweerd dat er niet thuishoort.’’

Het Havik, Grote Spui, het zuidelijk deel van de Muurhuizen én de Kortegracht worden straks geheel autovrij. Buijtelaar: ,,Daar mag geen auto meer staan.’’ De 49 vergunningsplaatsen worden daar opgeheven. Vergunninghouders kunnen hun auto kwijt aan de Kamp, Wevers- en Zuidsingel, een stukje Bloemendalsestraat en Westsingel. De betaalde parkeerplaatsen worden daar vergunningplekken.

Rood: vergunningen opheffen Groen: betaalde worden vergunningplekken Oranje: betaalde worden vergunningplaatsen Zwart: betaald. Blauw: gehandicapten
Rood: vergunningen opheffen Groen: betaalde worden vergunningplekken Oranje: betaalde worden vergunningplaatsen Zwart: betaald. Blauw: gehandicapten © Gemeente Amersfoort

Om het nieuwe verkeersregime aan bezoekende automobilisten duidelijk te maken worden de entrees van de binnenstad bij de Molenstraat, de Bloemendalsestraat, de Kamp en Kleine Haag aangepast. Voor winkelleveranciers blijft het centrum bereikbaar op bepaalde uren, de venstertijden, maar die zullen straks strikter worden toegepast. Binnenkort zit Buijtelaar met leveranciers aan tafel. Op termijn moet ook het vrachtverkeer dat goederen aan winkels komt leveren uit het centrum worden geweerd. ,,We willen in 2025 de stadsdistributie groen of duurzaam hebben.’’

Het oorspronkelijke plan zou voor de zomer aan de raad worden gepresenteerd, maar is vanwege de bezwaren flink aangepast. De afgelopen maanden werden daarover veel gesprekken gevoerd met winkeliers en bewoners. Ondernemers rond de Kamp die vrezen klandizie te verliezen, krijgen toch betaald parkeerplekken. En slecht ter been zijnde centrumbewoners kunnen nu bij huis worden afgezet, al mag daar niet worden geparkeerd.

Vitaal

Buijtelaar: ,We willen de stad autoluw en aantrekkelijker maken, maar ook vitaal houden. Er zijn verschillende partijen met uiteenlopende belangen die niet allemaal eensluidend zijn. Ik ben er zeker niet om de ondernemer het brood uit de mond te stoten. We hebben alle belangen meegewogen, en hebben een complexe puzzel gelegd met zo groot mogelijk draagvlak. We kunnen niet iedereen volledig tevredenstellen. Ik hoop aan veel bezwaren tegemoet te komen, maar er zullen best zorgen blijven.’’

Kamp

Het aangepaste plan voor een autoluw centrum biedt kansen voor modernisering van winkelgebied de Kamp, licht wethouder Buijtelaar toe. Onder winkeliers bestond op grond van het eerdere plan de vrees dat het gebied aan klandizie en aantrekkingskracht zou inboeten.

Drukte op de Kamp.
Drukte op de Kamp. © Saskia Berdenis van Berlekom

In het nieuwe plan wordt daaraan tegemoetgekomen. Buijtelaar verwacht dat het nieuwe plan upgrading mogelijk maakt. Het verkeer mag straks vanaf de Kamp niet meer links of rechtsaf de singels op, waarmee die sluiproutes worden afgesneden. Daartoe is de rijrichting op de Zuidsingel omgedraaid, en rechtsaf naar de Weverssingel stuit de automobilist op een camera die in de gaten houdt of er alleen geregistreerde kentekens van vergunninghouders passeren. Het sluipverkeer wordt zo vanaf de Kamp weer de binnenstad uitgeleid via de Grote Sint Jansstraat waar de rijrichting daarvoor ook is omgedraaid.

Omdat het deel aan de voet van de Kamperbinnenpoort zo autovrij wordt, kan dat worden verfraaid en eventueel worden omgevormd tot een pleintje. Zo komt de wethouder tegemoet aan de wensen die bij de winkeliers aan de Kamp leven. ,,Op het aantrekkelijker maken van het winkelaanbod heb ik geen invloed, maar dit biedt wel kansen voor upgrading van het gebied. We willen die herinrichting ter hand nemen, zodat de Kamp een verlengstuk kan worden van het winkelgebied Langestraat.’’

Onderdeel van het aantrekkelijker maken van de binnenstad is ook het plan voor een fietsgarage onder binnenstadsplein de Hof. Die moet de parkeerchaos van tweewielers in het centrum indammen. Buijtelaar laat daarnaar een onderzoek instellen.

Bron: https://www.ad.nl/amersfoort/autoluw-centrum-van-amersfoort-blijft-open-voor-bezoekers~a249aa02/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *