Ga naar de inhoud

AD: Een kentekencamera bepaalt of je in 2020 nog met de auto de binnenstad in mag

Auto's in de Amersfoortse binnenstad
Auto’s in de Amersfoortse binnenstad © Saskia Berdenis van Berlekom

Amersfoort krijgt volgend jaar een autoluwe binnenstad waar alleen nog bewoners, winkeliers en bezoekers met ontheffing met hun auto in mogen. Dat heeft de lokale politiek gisteravond unaniem besloten om de binnenstad aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger te maken.

Het plan ‘autoluw’ wordt door alle partijen omarmd, maar behoeft volgens de fracties wel aanpassingen. De gemeenteraad behandelde daartoe zo’n vijftien moties. Zo stemmen alle fracties in met een evaluatie van de effecten van de maatregelen na een jaar, waarbij bewoners en ondernemers worden betrokken. Daarmee kan het verkeersplan eventueel worden bijgestuurd.

Met de autoluwe maatregelen moet ook de revitalisering van de Kamp snel ter hand worden genomen. Dat voorstel van coalitiegenoten D66, GroenLinks, VVD en ChristenUnie kreeg alle steun. Op de Kamp worden vergunninghouders en betaald parkeerders alsnog geweerd. Door een breed gesteund amendement van GroenLinks en D66 wordt dat grotendeels autovrij. Vanaf medio volgend jaar wordt op de parkeerplaatsen ruimte gemaakt voor groen en enkele laad- en losplekken.  Bij het herinrichtingsplan wordt in samenspraak met ondernemers en eigenaren ook het winkel- en horeca-aanbod verbeterd.

Vergunninghouders

Alle fracties zijn er ook voor om op het parkeerterrein Achter Davidshof bij het stadhuis open te stellen voor vergunninghouders. Daar worden dan overdag zowel auto’s van betalende bezoekers als vergunninghouders toegelaten, en na zessen voor louter vergunningparkeerders. Bewoners van onder andere ’t Spui en ’t Zand, waar vergunningplekken worden opgeheven, kunnen zo dichter bij huis parkeren.

Om de Varkensmarkt aantrekkelijker te maken voor voetgangers, wordt op voorstel van onder andere VVD onderzocht of bevoorradingsverkeer vanuit de Utrechtse- en de Langestraat niet beter af kan buigen naar de Westsingel.

Autovrij

Met de autoluwe maatregelen wil de politiek zoveel mogelijk verkeer uit de binnenstad bannen, en ruimte maken voor voetgangers, fietsers en meer groen. Verkeer dat er niet thuishoort, en vooral sluipverkeer, wordt uit het centrum geweerd. Kentekencamera’s registreren of automobilisten de binnenstad in mogen. Historische plekken als het Spui, ’t Havik, een deel van de Muurhuizen en de Kortegracht worden geheel autovrij. De bevoorrading van winkels door vrachtwagens mag alleen nog tot elf uur ’s morgens.

Bewoners en ondernemers houden wel toegang en parkeergelegenheid. Die vergunninghouders moeten uitwijken naar de Kamp en Weverssingel, maar krijgen er nu wel parkeergelegenheid bij Achter Davidshof. Binnenstadsbezoekers moeten hun auto stallen in de parkeergarages. Bewonersvisite en klanten van winkels kunnen incidenteel ontheffing krijgen door aanmelding van hun kenteken via een gemeente-app.

Een motie om slecht ter been zijnde bezoekers van gebedshuizen als de Sint Joriskerk en theaters eenvoudig als groep te kunnen aanmelden op de toelatings-app van de gemeente, haalde gisteravond net geen meerderheid in de gemeenteraad, die unaniem instemde met maatregelen de binnenstad volgend jaar autoluw te maken.

CDA, BPA en de ChristenUnie pleitten ervoor dat de nog te ontwikkelen gemeente-app de mogelijkheid gaat bieden zulke groepen kerkgangers of theaterbezoekers in één keer aan te laten melden door een koster of theatermanager. Maar wethouder Buijtelaar vreest dat daar misbruik van kan worden gemaakt. ,,Je hebt zomaar weer een datalek, omdat je geen controle meer hebt op mensen die ooit op zo’n applijst hebben gestaan.’’

Kiss-and-ride

Ook een voorstel van CDA en BPA om aan de rand van de autoluwe zone enkele ‘kiss-and-ride’ plekken te reserveren voor mensen met een fysieke beperking, haalde het niet in de raad. En zo sneuvelden ook diverse moties van BPA. Andere fracties zien er nu geen heil in om de Appelmarkt, de kop van Langegracht en de Herenstraat bij de autoluwe zone te betrekken, ook omdat de bewoners daar niet op de hoogte zijn.

Een voorstel om de verkeersdrukte op de Westsingel in te dammen, haalde evenmin een meerderheid.

Vanwege het tweerichtingsverkeer tussen Achter Davidshof en Spui op die singel, blijven de verkeersdruk en de risico’s voor fietsers daar ook na invoering van de autoluwe maatregelen groot, betogen bewoners.

De BPA betoogde tevergeefs om het verkeer vanaf het Stadhuisplein af te wikkelen over het Smallepad, en niet meer over de Westsingel.

De Sint Joriskerk: middenin het autoluwe gebied.
De Sint Joriskerk: middenin het autoluwe gebied. © Mitchel Lensink
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *