Ga naar de inhoud

Autoluw NU: Het kan beter en moet eerder – 30 is de norm

Klik op de foto voor een vergroting

Bewoners Amsterdam Centrum roept vandaag de raadsleden op het voorbeeld van het gewest Brussel te volgen om per 2021 overal maximaal 30km toe te staan.


Best raadslid, lid commissie MLD,

Amsterdam wikt en weegt op Agenda Autoluw.  Gewest Brussel pakt door met ‘plan 30‘.

Ik heb contact opgenomen met Elke van den Brandt – minister Verkeer van het gewest Brussel. Zij heeft het initiatief genomen om per 1 januari 2021 in het gehele gewest Brussel een 30 km limiet in te voeren. Dit stevige voornemen van de minister komt zeer overeen met de inzet van de coalitie in Amsterdam: “30 is de norm. 50 een uitzondering”. Ik heb contact gehad met de woordvoerder van Minister Elke van den Brandt. Deze heeft enige toelichting gegeven. Mijns inziens vertonen de uitdagingen waar gewest Brussel voor staat veel overeenkomsten met die van Amsterdam. Brussel kiest voor een pragmatische aanpak die snel resultaten zal leveren.

Gewest Brussel
Het gewest Brussel is Stad Brussel + 18 omliggende gemeentes (1 – zie onder). (vrijwel) Alle wegen in het gewest Brussel zullen, conform het initiatief, een 30 km regime krijgen. Als een deelgemeente van mening is dat voor 1 of enkele (doorgaande) wegen 50 km moet gelden, kunnen zij dat aanvragen en moeten zij onderbouwen. “30 is de norm, 50 bij uitzondering”.

De binnenstad van Brussel, een gebied te vergelijken met S100 en daarbinnen, wordt in ieder geval geheel 30 km zone. Ook de ‘bredere’ straten. Ook de andere gemeentes (stadsdelen) van gewest Brussel zullen overwegend 30 km straten zijn (zie kaartje boven). Gewest Brussel is op dit moment nog lang niet zo ‘ver gevorderd’ als Amsterdam voor wat betreft 30 km straten, fietsvoorzieningen, OV dichtheid e.d.

De inrichting van diverse (veel) wegen en straten in gewest Brussel is nog niet formeel geschikt voor een 30 km limiet. De insteek is: we gaan nu een 30 km limiet instellen, als dat ‘wet of regel’ is kan en zal worden gehandhaafd. Vervolgens zullen we de komende 5 jaar of meer de straten en wegen ook gaan inrichten op 30 km. Herinrichten kost (veel) tijd en (veel) geld. Daar willen we niet op wachten: betere leefomgeving, betere luchtkwaliteit en veiliger omgeving Nu

Gewest Brussel:
“Plan 30” is een politiek besluit. ‘Plan 30’ is de leidraad om Nu (1 januari 2021) de leefbaarheid (leefomgeving, luchtkwaliteit, veiliger met behoud van bereikbaarheid) te verbeteren. ‘Plan 30’ is een politiek besluit: De inrichting van de straten en wegen kan en zal er nog niet overal aan voldoen maar ‘wij’ gaan Nu over op maximaal 30. Herinrichten kost veel tijd en veel geld. ‘Wij’ willen daar, voor een beter milieu en betere veiligheid met behoud van bereikbaarheid, niet op wachten. 30 km op de wegen betekent ook geen enkele belemmering in aanrijtijden van nooddiensten die zwaailicht en sirene voeren.

Deze aanpak kan ook goed in Amsterdam. Dit politieke besluit kan de Amsterdamse raad ook nemen:

  • 30 is de norm vanaf  Nu  (= vanaf 2020/2021 op de S100 en het gebied daarbinnen)
  • 50 buiten de S100 doch binnen de ring A10 alleen bij uitzondering; stadsdelen kunnen 50 km straten aanvragen met onderbouwing.
  • De invoering kan worden ondersteund zoals de 100 km een aantal jaren terug op de snelwegen:
    iedere 100 meter een bord 30 + andere praktische maatregelen zoals drempels in ‘strategische’ zones e.d.
  • snelheidslimiet op de S100 en het gebied daarbinnen betekent zeker > 20% volumereductie en dat is ook winst i.v.m. herstel bruggen & kades:
    betere leefbaarheid, betere luchtkwaliteit, betere veiligheid, behoud bereikbaarheid.
met voortvarende (doch max 30) groet,
Michel van Wijk
Bewoners Amsterdam Centrum
naar elke dag een beetje beter
(1)
Gewest Brussel – 1.2 miljoen inwoners – 19 gemeenten – 162 km2
Amsterdam – 880.000 inwoners – 7 stadsdelen – 184 km2 (ex Westpoort)
Gewest Brussel is qua structuur goed te vergelijken met Amsterdam (ex Westpoort, ex Driemond) + Diemen + Amstelveen

2 reacties op “Autoluw NU: Het kan beter en moet eerder – 30 is de norm”

  1. Begin eerst eens die kaart leesbaar te maken en klikbaar en dan vergrootbaar… ik kan de legende nog geen eens ezen… dit is een slechte start voor een goede zaak… info-graphics zijn onmisbaar voor zo’n campagne (die kaart dient klikbaar uit te vergroten tot minstens 1600×1600 pixels… 2400 is beter dan jun je ook nog zoomen of ‘pannen’ binnen het beeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *