Ga naar de inhoud

Beperkte tijd parkeren gestopt

Een uurtje parkeren tegen laag tarief kan niet meer in bepaalde gebieden. Daar gaat het gewone tarief gelden, zonder parkeerduurbeperking. Wethouder de Vries reageert daarmee op een uitspraak van de Hoge Raad.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde in zijn uitspraak van 11 maart (ECLI:NL:HR:2022:346) dat op plekken waar een maximale parkeerduur geldt, het na afloop van de maximale parkeertijd niet is toegestaan parkeerbelasting te heffen. De gemeente mag dus ook geen parkeerbon uitschrijven.

Wethouder

Het college laat niet alleen de duurbeperking vervallen. Ook het 10-cent-uurtarief voor parkeren in bepaalde winkelstraten verdwijnt. Dat lage tarief wordt vervangen door het gebruikelijke parkeertarief dat ook in de omgeving geldt. Dit voorkomt een toename van de parkeeroverlast in deze gebieden. De 10-cent-tarieven bij de begraafplaats Sint Barbara en de sportparken Middenmeer, Drie Burg en Transformatorweg blijven voorlopig.

Het stopzetten van de parkeerduurbeperking is een tijdelijke maatregel. In de aankomende periode onderzoekt het college welke (on)mogelijkheden er zijn voor de locaties waar dit speciale parkeerregime gold, welke problemen er mogelijk ontstaan en welke alternatieven overwogen kunnen worden. De betreffende stadsdelen worden daarbij betrokken. In het vierde kwartaal van 2022 wordt een voorstel van het college verwacht.

Bezwaar tegen parkeerbon

Heeft u na 27 januari 2022 een parkeerbon (naheffingsaanslag) gekregen omdat u langer dan de maximale parkeerduur op een plek met betaald parkeren heeft gestaan? Dan kunt u via  amsterdam.nl/veelgevraagd bezwaar maken. De parkeerbon wordt dan kwijtgescholden, ook als u al betaald heeft. Let op: het gaat hier alleen om de parkeerbon. Voor het parkeren tot de maximale parkeerduur moet u gewoon parkeergeld betalen. Hier kunt u dus geen bezwaar tegen indienen.

Bijlage

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *