Ga naar de inhoud

Bijeenkomst 20 april

Bijeenkomst Amstelkerk

Woensdagavond 20 april waren bijna 40 bewoners aanwezig in de Amstelkerk voor de bijeenkomst van Amsterdammers voor Autoluw NU! Over de stand van zaken en hoe verder. Een korte impressie.

Naast strijders van het eerste uur, waren dit keer ook veel nieuwe bewoners aanwezig. De aanwezigen werden verwelkomd door het kernteam, die de afgelopen jaren de strategie bewaakte. Zij deden verslag wat er de afgelopen tijd bereikt was en hoe en wat nog niet. Dat ging om de drie generieke instrumenten (30 km/u, intelligente toegang en P+R). Verwezen werd naar de acties, zoals de fietstslierten en de autosliert, het overleg met ambtenaren en de wethouder(s).

Bewoners aan het woord

Uit de zaal werden vooral ook andere geluiden opgehaald. Die waren soms straat specifiek, maar vaak Amsterdam breed. Dat laatste ging bijvoorbeeld over de zorgen over het handhaven van 30 km/u wanneer dat in 2023 een feit is. Veel bewoners vonden de keuze om bepaalde straten uit te sluiten onlogisch. In de uitvoering moet dat probleem alsnog meegenomen worden.

Aandacht voor voetgangers en fiets blijft nodig in verband met de veiligheid. Fietsstraten met taxi’s is gevaarlijk. Ook het parkeren op de stoep moet aan banden (geen ontheffing meer). Fietspaden moeten behouden blijven en voetgangers op de stoep.

We hoorden deze avond ook mooie slogans zoals: “Geen toeritdosering, maar afritdosering”, “Actieve mobiliteit is nu de onveiligste”, “Handhaving niet overlaten aan bewoners”, “Autodelen is onderschat als oplossing” of “Verlaag het vergunningenplafond” en over fietsstraten: “fietsers zijn daar remvee”.

Andere punten betroffen parkeren alleen voor bewoners. Niet toeristen. Die moeten naar de rand van de stad (P+R). Wel of niet garages in de stad bijbouwen. En 18 maanden ontheffing voor 30 ton en 7,5 ton voertuigen is een grof schandaal.

Oplossingen brachten de aanwezigen naar voren, zoals aan de ene kant auto’s parkeren en aan de andere kant fietsparkeren. Drempels bij zebrapaden en knipperbollen daar terug. Snelheid op fietspaden verlagen; 20 km/u is te snel. Meer autodelen promoten in plaats van eigen mobiel. Amsterdammers moeten echt af van het idee dat autobereikbaarheid een recht is. Dat kan niet met de bevolkingsdichtheid van deze stad.

Conclusies

De drie generieke instrumenten (30 km/u, intelligente toegang en P+R) zijn nog steeds actueel. Doel blijft: De Kraan Moet Dicht! De aanwezigen onderschreven dat nogmaals breed. Na een korte oproep is het kernteam uitgebreid met nieuwe bewoners. Dat team gaat nadenken over hoe de politiek de komende tijd te benaderen en welke acties prioriteit krijgen.
Het uitgebreide verslag is beschikbaar voor het kernteam en voor wie zich aanmeldt als kernteamlid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *