Ga naar de inhoud

Geef nu uw reactie met een zienswijze

Iedereen kan een zienswijze geven op het voornemen om in 30 km in de stad in te voeren. Een zienswijze is niet anders dan een reactie die u kunt sturen op een ontwerp-besluit van de gemeente,

U kunt hier  uw zienswijze indienen bij de gemeente.

U kunt hier uw zienswijze of vraag met ons delen. Wij helpen dan u en anderen.

 

Voorbeeld zienswijze ter inspiratie:

Amsterdam, datum

 

Geachte gemeente,

30 km als maximum in de stad is een goed streven, maar gaat niet ver genoeg. U verwacht 2-3% minder auto’s. Er is meer nodig voor een autoluw en veilig Amsterdam!

Auto’s moeten buiten de stad blijven door goede alternatieven te geven om de stad in te komen. Maak meer P+R locaties met ov of huurfietsen. Laat alleen nog bestemmingsverkeer toe: ondernemers en bezoek. Stop doorgaand verkeer en toeristen.

In deze straat wil ik ook 30 km: VUL UW SITUATIE IN

OF

Voor deze straat stel ik de volgende verbetering voor: VUL UW SITUATIE IN

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam + handtekening (laatste niet nodig bij digitaal indienen).

U kunt hier  uw zienswijze indienen bij de gemeente. 

U kunt hier uw zienswijze of vraag met ons delen. Wij helpen dan u en anderen. 

Voorbeeld  teksten ter inspiratie:

  • Ik pleit er voor om de 30 km te laten gelden voor álle verkeersdeelnemers, niet alleen brommers en (elektrische) fietsen maar ook trams en bussen.
  • Stop bussen uit Aalsmeer en Uithoorn naar het busstation op de Appeltjesmarkt (naast het hoofdbureau van politie) Vanaf station Zuid rijdt er toch ook een tram!
  • Verhoog de ’toegestane’ snelheid voor nood- en hulpdiensten (nu mogen deze 40km sneller rijden dan de toegestane snelheid op een wegvak). Zij mogen harder rijden dan ‘de rest’ en hoeveel harder kan je met een aangepaste regel oplossen. Amsterdammers voor Autoluw NU! heeft dat signaal ook al aan de gemeente doorgegeven dus dan versterken we elkaar.
  • De Nieuwe Passeerdersstraat is een smalle straat met 2-richtingen verkeer tussen Marnixstraat en Koekjesbrug. Onbegrijpelijk, omdat de Marnixstraat wel een 1-richting verkeersweg is. Aan deze Nieuwe Passeerderstraat een seniorenappartement. Oversteken is voor de bewoners nogal  gevaarlijk met verkeer dat van 2 kanten komt en bijna nooit stopt voor het zebrapad (fietsers al helemaal niet). Daarom wil ik niet alleen dat de max. snelheid 30 km wordt, maar ook dat het een 1-richting verkeersweg wordt.
  • Bloemgracht oneven zijde is een sluiproute naar de Rozengracht. Niet alleen auto’s, ook motorfietsers en scooters vormen een nog groter gevaar door hun snelheden. De drempels die er nu liggen werken niet om de snelheid te verlagen. Kom maar eens kijken tijdens spits.
  • Weer verkeer dat niet van bewoners is, of van plaatselijke ondernemers.
  • De Brandewijnsteeg is voetgangersgebied. Toch staat op de kaart deze als 30km straat. Trouwens er rijden (veel te) vaak fietsers, scooters en zelfs motoren door de steeg.
  • Maak ’s nachts en op zondag doorgaande wegen 30 km. Dan rijdt er alleen recreatief verkeer. Niemand hoeft dan te haasten.
  • Ik vind het volkomen idioot dat de Van Diemenstraat 50 blijft. Een levensgevaarlijke, en vervuilde, straat langs scholen en huizen. Hier is oversteken nu al niet te doen. De komende herinrichting biedt kansen de snelheid hier omlaag te brengen.
  • Vreemd is dat in de Marnixstraat (Noord) 50 de norm blijft. Dat is niet veilig.

U kunt hier  uw zienswijze indienen bij de gemeente. 

U kunt hier uw zienswijze of vraag met ons delen. Wij helpen dan u en anderen. 

 

Voorbeeld foto ter inspiratie

Bushalte als niet te omzeilen vertraging Van Hallstraat

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *