Ga naar de inhoud

Gemeenteraadsverkiezingen

Beloofde nieuwe lente is uitgebleven

Hoe nu verder?

16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij evalueren de vooruitgang onder het zittende college en worden daar niet vrolijk van. Hoe nu verder? In de stortvloed van verkiezingsprogramma’s helpen wij u met een verrassende Kieswijzer Autoluw! Het beste lokale denkwerk belonen wij met een hoge ranking. De PvdA gaat op kop dankzij een lange rij ideeën.

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’
Oh, wat klonk dat veelbelovend in 2018! Maar deze titel van het coalitieakkoord voor 2018-2022 heeft wat sneu uitgepakt. Iedereen is het er helaas over eens dat jaren met de ‘groene coalitie’ GroenLinks, D66, PvdA en SP niet de gewenste verkeersomslag naar een autoluwe stad hebben gebracht. Daar hadden we toch in 2018 voor gestemd? Maar het aantal auto’s is juist gestegen. De auto domineert Amsterdam nog steeds, te vaak wordt een fietser of voetganger doodgereden. De tweede fietsring blijft onzichtbaar, de eerste is niet eens af.

Stoepen zijn niet breder geworden, wethouder verkeer Egbert de Vries heeft de Nota ‘Ruimte voor de voetganger’ in de ijskast geschoven. Coronastilte bood ruimte om grote stappen te zetten voor langzaam verkeer maar resulteerde vooral in winst voor horeca-terrassen in de strijd om de krappe ruimte. Wel mooi is dat de carrière van verkeerswethouder Sharon Dijksma een grote vlucht heeft genomen richting Utrecht. De door haar beloofde e-hub voor deelvervoer is er nog niet. Er is amper handhaving op wangedrag, ouderen en kinderen blijven vogelvrij voor scheurscooters, vrachtwagens en automobilisten.

Deelscooters, Biró’s, motoren en fietsen blokkeren nog overal de stoep. Scooters blijven het fietspad vervuilen, er razen bovendien steeds meer e-snelheidsduivels op de te smalle paden, en (e-)fietsendiefstal is een groeiend probleem in Amsterdam. De beloofde 10.000 parkeerplaatsen minder zijn niet gerealiseerd, de eerste Autovrije Zondag in jaren ging op het laatste moment niet door. P+R is niet opgeschoten, en een proef met een zone beperkte toegang voor auto’s/taxi’s op de Wallen is nog steeds niet gelanceerd.

OV-haltes en lijnen zijn opgeheven voor de Noord-Zuidlijn, waar weinig Amsterdammers wat aan hebben. Er is een tekort aan laadpalen, parkeergarages staan vaak leeg, toeristen rijden in file naar de Dam. En het geweldige bewonersinitiatief ParkPlek (Weesperbuurt) om groen op een parkeerplaats te zetten ipv een auto, is door het lokale bestuur niet omarmd, maar getorpedeerd. En waar blijft die autovrije gracht in ons Unesco Werelderfgoed? Er ligt een ‘aanzet tot discussie’…

Eerlijk is eerlijk, we hebben ook winst behaald. Dat begon in 2019 met een grote klapper, toen de Frans Halsbuurt autoluw werd gemaakt. 600 parkeerplekken verdwenen naar de ondergrondse garage. Het is een oase in de volle Pijp geworden. Later zijn ivm corona de Haarlemmerdijk en -straat bevrijd van auto’s en scooters. Ook dat geeft veel lucht. Door de bouw van het Holocaust Monument is de Weesperstraat nu driebaans ipv vierbaans. Enne…

Stemmen we ze weg? Maar wie stemmen we er dan in?
Om Amsterdammers te helpen bij die keus, hebben wij de Kieswijzer Autoluw gemaakt. Daarin zie je overzichtelijk van elf gemeenteraadspartijen wat zij schrijven over Autoluw. Wij geven een korte samenvatting, plus voor de liefhebber de complete tekst over mobiliteit uit hun verkiezingsprogramma’s. We hebben gekozen voor grote partijen, voor partijen die volgens peilingen een sprong maken, en voor nieuwkomer ST3M. Dat bewees zich door slim verzet tegen de biomassacentrales die ons omringen. Want schonere lucht is ook wat wij willen.

Verrassende uitkomst: de verkiezingsprogramma’s stemmen hoopvol! Veel partijen hebben ideeën voor een eerlijke verdeling van de openbare ruimte. Het barst van de creatieve gedachtes die niet duur zijn en concrete plannen waar je vrolijk van wordt.

Zoals 30.000 parkeerplekken eraf (GroenLinks), woonstraten die slechts aan één zijde auto’s hebben (BIJ1), in drukke wijken alleen parkeren voor bewoners en hun bezoek (VVD), taxizones slechts voor goedgekeurde chauffeurs (PvdA), fietsers altijd voorrang op kruisingen (PvdD), schoolstraten afsluiten voor auto’s (SP), een metroverbinding tussen West en Noord (D66), geen geld voor een Schiphollijn maar wel voor een betaalbaar systeem van elektrische deelauto’s (ST3M), OV-haltes vlakbij verzorgingshuizen (Partij voor de Ouderen), snelle A-lijn tussen stadsdelen (Volt) en meer P+R voor bezoekers (diverse partijen).

Er is veel werk aan de winkel met al die plannen. De lijst gaat door: een verkeersveiligheidsplan om het aantal slachtoffers onder fietsers en voetgangers naar beneden te krijgen (PvdD), 20 procent van de parkeerplaatsen ombouwen tot fietsenstalling of groen (PvdA), 20 km maximaal op het fietspad (SP), meer laadpalen (VVD), parkeerplaatsen en trambanen groener maken door halfverharding (GroenLinks), geluidsoverlast door motoren aanpakken (VVD).

Oh, wat zou het mooi zijn als een raadsbrede coalitie straks de handen ineen slaat om hun hun prachtige autoluwe plannen te realiseren. Op papier is het draagvlak er! Dan komt onze droomstad binnen handbereik. 30 km maximaal is in aantocht, maar onze andere hoofdpunten liggen nog braak. Er komen alleen minder autobewegingen door het weren van doorgaand verkeer en ongewenste bezoekers uit Nederland en de buurlanden. Daarom blijven wij eisen: meer P+R langs de snelweg en beperken van autogebruik tot bewoners, ondernemers en geregistreerde bezoekers.

Om het wat spannender te maken hebben wij er een wedstrijd van gemaakt. De beste concrete plannen en het gedegenste denkwerk zijn beloond met een hoge plaats in onze TOP 11. Op nummer 1 is geëindigd….  Kieswijzer Autoluw

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *