Ga naar de inhoud

Gesprek met wethouder Dijksma

4 juni j.l. hadden wij (Paul, ReindeR en Michel) een ontmoeting met wethouder Sharon Dijksma in het Wijkcentrum d’Oude Stadt. Alles op gepaste afstand. We hebben de focus gelegd op onze 3 gemeenschappelijke punten en dat we sneller willen dan het bestuur.

Onze verwachting was niet zozeer dat de wethouder ook direct echt tempo zou gaan maken, maar eerder aan haar de vraag “waar lopen we tegen aan” + de herhaling van boodschap: “De Kraan Moet Dicht”; minder doorgaand verkeer!

30 km/ u binnen de ring A10.
De Raad heeft in meerderheid aangenomen ’30 is de norm. 50 bij uitzondering’. De raad gaat akkoord met een voortgangsrapportage begin 2021. Dat schiet niet op. Tegen snelle(re) invoering benoemde Dijkstra enkele obstakels: “Het kunnen handhaven door politie en doorstroming voor hulp- en nooddiensten”. Dat obstakel is reëel en hiervoor moeten oplossing worden gevonden. Dat lijkt ons met bijvoorbeeld inzet van handige en praktische inrichtingsmaatregelen haalbaar, maar we zullen bij de politie nadere informatie vergaren.

Een ander obstakel dat Dijksma heeft genoemd is de OV concessie (deze loopt tot en met december 2024). Daarin staat onder meer dat trams en bussen 50 mogen (moeten kunnen) rijden om de overeengekomen service en frequenties te kunnen bieden voor de vergoedingen die zij nu krijgen. De wethouder gaat hier haar nek niet voor uitsteken. Wij – AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! – gaan informeren bij GVB wat mogelijkheden zijn + raadsleden aansporen hier VOOR 2024 mee aan de slag te gaan.

Zone Beperkt Verkeer
De Raad is enthousiast om de mogelijkheden voor “Zone Beperkt Vervoer” nader te bestuderen. Dat is mooi maar zegt helaas niets over tempo. Dijksma is terughoudend vanwege de mogelijke privacygevoeligheid die cameratoezicht (vanuit de milieuzonetechniek) met zich meebrengt. Wij willen focussen op een beperkt gebied (Westelijke Grachtengordel en Nieuwmarkt Groot Waterloo) en camera’s die dan alleen voor dit doel – ZBV – worden gebruikt. Parallel gaan wij bij raadsleden informeren of zij (privacy) bezwaren hebben in de context van dit effectieve systeem om niet-bestemmingsverkeer te ontmoedigen.

P+R
Ook hier geldt dat de Raad positief is over P+R en de uitbreiding daarvan. AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! hebben aan Dijksma concrete mogelijkheden voorgelegd voor uitbreiden en betere benutting van de capaciteit direct rond de stad. De wethouder waakt voor misbruik en wil een ‘centrumcheck’ voor gebruikers van de P+R; je trekt extra verkeer aan voor de omgeving en je ontlast het centrum niet. Wij zullen bij de verantwoordelijke ambtenaren nagaan of de obstakels – de beren – van Dijksma te verhelpen zijn.

Corona
De wethouder gaf helaas geen enkele indicatie dat zij vanwege de huidige ‘corona-omstandigheden’ aanleiding ziet om haar programma Agenda Autoluw te versnellen. Voor de gewenste corona maatregelen verwees ze bewoners door naar de “gebiedsmakelaar” van hun stadsdeel.

Conclusie
Dijksma ziet complexiteit in de uitvoering van Agenda Autoluw. Zeker, het is niet simpel maar (1) het toont haar volledig risicomijdende opstelling en (2) met praktische en haalbare stappen kan schonere lucht, meer ruimte, veiliger leefomgeving en behoud bereikbaarheid zeker eerder worden gerealiseerd.

Parallel zegt Dijksma dat zij ons gesprek prettig heeft gevonden en voor herhaling vatbaar is. Dat staat! Maar voor dat moment zullen wij een aantal zaken verder uitzoeken (zie hierboven) en zorgen dat AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! ook gezien en gehoord blijven.

9 reacties op “Gesprek met wethouder Dijksma”

 1. Voorzover ik weet kunnen de nooddiensten de stoplichten al aanpassen op de s100.
  Is er wel eens overwogen de maximale snelheid 40km per uur te laten zijn?
  Op Las Palmas op de Canarische eilanden geldt die snelheid en vond ik het verkeer rustiger. (overigens ben ik ook voor 30)

  1. Beste Edgard,

   Dank voor je bericht.
   In ons collectief is zeker ook over 40km gesproken en bovendien hebben we dat als suggestie ook aan enkele gemeentelijke diensten voorgelegd.
   40km lijkt op enkele doorgaande wegen ‘ook’ een prettige snelheid maar 40km is in Nederland een vrij ongebruikelijke snelheid.
   De verantwoordelijken voor weginrichting en controle (handhaving) geven dan de voorkeur aan of 50 of 30.
   Dat zijn dan 2 varianten en bieden eenduidigheid voor de weggebruikers.
   Bovendien heeft de gemeenteraad al ingestemd met “30 is de norm, 50 bij uitzondering”.
   Onze insteek is 30km maximaal op zo kort mogelijke termijn overal binnen de ring A10 voor elkaar te krijgen.

   Voor wat betreft aanpassen van stoplichten voor nooddiensten op de S100 (Centrumring) is ons niet bekend dat dit overal kan.
   Sterker, het is vrijwel zeker dat dit (nog) niet overal kan.
   Jouw suggestie is wel goed want dat biedt mogelijkheden om eventuele bezwaren op doorstroming voor nood- en hulpdiensten weg te nemen.
   We zullen het bij een volgende gelegenheid bij gemeenteteam of CVC (Centrale Verkeers Commissie) voorleggen.

   met vriendelijke groet,

   Amsterdammers voor Autoluw NU!

 2. OPENBAARVERVOER: geen bus of tram die binnen de A10 vijftig kilometer kan rijden, als ze al 30 km/u halen. Enkele uitzonderingen daar gelaten. En zeker niet OP en binnen de Frederik-Hendrik/Bilderdijk/Van Baerlestraat-ring. Dus die ontheffing uit de aanbestedingsnota van 2014 kan de Raad gemakkelijk geven. Nu is de boete voor de concessionarissen gekoppeld aan het op tijd wegrijden van het vertrekpunt. Je kan echter ook andere peil-plekken instellen in de stad.

  NOODDIENSTEN: op Manhattan is het gewoon om, zodra bv. een brandweerwagen weet welke route die gaat rijden, alle verkeerslichten aan te passen om ruimte te maken voor de nooddienst. Zoiets gebeurt ook in de IJtunnel met wegkruisen. Waarom niet op hoofdwegen binnen de A10?. Dat levert meer ruim baan op dan dat het verkeer pas ruimte maakt als het de dubbele hoorn hoort. Vaak staan ze op de S100 in de file en is het te laat om ruimte te creëren om te manoeuvreren naar de zijkant.

  PRIVACY BIJ ZONE BEPERKT VERKEER: Als de uitnodigende partij in de stad een QR-code stuurt naar het voertuig dat de stad in mag, dan is er toch geen privacyprobleem? De QR-code achter het voorraam “bevat” de venstertijd en informatie over het type voertuig. Zelfde code beslist bij het uit de stad rijden of de venstertijd overschreden is. Geen code getoond? Hoge aanslag, net als vergeten uit te checken bij het spoor. En net zo anoniem als de controle op plaatskaartjes in de Schouwburg, die bij illegale kopie ook meteen op tilt slaan.
  Moeten burgers de “beren op de weg” oplossen voor de wethouder? Heeft haar afdeling alleen maar PR/Voorlichters in dienst of ook nog ter zake kundigen?

  1. De QR-code vergt wel een andere technologie dan de kenteken-herkenning. Het herkennen van kentekens gaat juist zo feilloos omdat de kentekenplaat een reflecterende achtergrond heeft en alle intelligentie van het camerasysteem helemaal ingericht is op het herkennen van kentekens. Verfrommelde QR-codes achter beslagen ramen zijn lang niet zo betrouwbaar. Dat kan alleen bij handmatig scannen.

 3. Helder verhaal heren, bedankt voor deze actie! De gemeenschappelijke actiepunten zijn duidelijk herkenbaar leidraad geweest voor gesprek. Jammer, dat ik (weer) geen woord lees over ‘de knip’ op de Weesperstraat, en evt. gevolgen van Corona ivm. de geplande voorbereiding, waaronder het kentekenonderzoek. Ook had ik graag vraag van jullie en antwoord van haar gezien hoe, wanneer en door wie direct aanwonenden en alle overige bewoners die gevolgen gaan merken van de pilot met ‘de knip’ betrokken worden. De Raad was duidelijk dat het betrekken van bewoners, anders en beter moet gebeuren dan de gesprekken die de gemeente eerder organiseerde in de stadsdelen over Autoluw.
  Op zich een teken van ambitie en ernst dat jullie namens Amsterdammers voor Autoluw NU hebben aangeboden, om allerlei huiswerk te doen. Maar als jullie indruk is dat Dijksma niet meer haast maakt ondanks Corona, met haar Agenda Amsterdam Autoluw, is er dan tenminste indicatie dat de daarin vermelde planning wel gehaald wordt en de ambtenaren hun werk doen?

  1. Dag Bob, dank voor je reactie.
   Als collectief Amsterdammers voor Autoluw NU (meer dan 40 bewonersorganisaties) hebben we in ieder geval 3 gemeenschappelijke punten afgesproken: 30 km binnen ring A10, Zone Beperkt Vervoer, meer P+R.
   Het klopt dat in het gesprek met de wethouder niet expliciet aandacht is gegeven aan de (proef) met Knip op de Weesperstraat. Ook niet met een eventuele knip op de Van Woustraat of andere tijdelijke deeloplossingen. Als collectief zetten we in op ‘DE KRAAN MOET DICHT’ dat betekent minimaal 25% minder (doorgaand) verkeer in onze stad. Dat betekent dus ook veel meer rust op de Weesperstraat met behoud van bereikbaarheid voor bewoners en professionals die iets in die omgeving te doen hebben. Als collectief hebben we ook afgesproken dat iedere buurt haar eigen accenten mag en kan leggen maar dat we samen voor minder verkeer (schonere lucht, betere leefbaarheid en behoud bereikbaarheid) in onze stad gaan! We hopen dat je daar samen met ons energie in blijft steken.

   met goede groet,
   AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU!

 4. Wij hebben het toch over auto’s en motoren, als wij spreken over 30 km, althans dat is waar ik aan denk.
  Ik vind dat de ambulance en de brandweer harder moeten kunnen rijden. Dat dient duidelijk gemaakt te worden.

  Ook het openbaar vervoer mag van mij 50 km rijden. Als het druk is op de weg, lukt het niet. Ik zou daar zeker ook geen punt van maken.

  Focus alleen op autoverkeer en motorverkeer. Bovendien zou er ook wat aan het geluid van motoren gedaan moeten worden en electrisch rijden.

  1. Dank je Eveline voor je reactie. Ja zeker kunnen hulp- en nooddiensten (ambulance, brandweer, politie) harder rijden dan de 30 km die wij als limiet voorstellen. In de algemene landelijk richtlijnen staat dat, als zij zwaailicht en akoestisch signaal voeren, de hulpdiensten 40km harder mogen rijden. Dat is maar goed ook want het is jouw en onze gezondheid en veiligheid. Al het andere verkeer dus maximaal 30 km dat betekent 25% minder verkeer in onze (binnen)stad.

   Groet, AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU!

   1. Iets preciezer:
    lichte hulpverleningsvoertuigen mogen 40 km/u harder dan gewone stervelingen, zware voertuigen (met name: brandweer) slechts 20 km/u sneller. Dit i.v.m. de door grotere gewicht veel grotere remweg en impact bij aanrijding. Safety first, ook op weg naar een brand of reanimatie.

    Voor de mensen in Noord een veilig gevoel dat de brandweer vanaf kazerne Nico (Valkenburgerstraat) noordwaarts met 90 km/u door de IJtunnel mag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *