Ga naar de inhoud

Inspraak ontwerp parkeervrije Herengracht 1 tot 103

op ontwerp parkeervrije Herengracht 1 tot 103

Het dagelijks bestuur overweegt om de Herengracht 1-103 blijvend parkeervrij in te richten. De Stadsdeelcommissie Centrum besprak 10 mei het voorstel op het gewijzigde inrichtingsvoorstel voor te leggen aan de buurt. 

De Herengracht is in 2019 afgesloten voor autoverkeer vanwege de slechte staat van de kademuur. Eerder vroegen bewoners of de tijdelijke autovrije situatie zou kunnen blijven, ook verwijzend naar het inspiratiedocument uit de agenda Autoluw ‘parkeervrije hoofdgracht’. Tot 1 juni 2022 kan een ontwerpwijziging voor de straatinrichting worden doorgevoerd. Dat is dus een wijziging op het in 2019 vastgestelde definitief ontwerp met 23 langsparkeerplekken en één laad- en losplek.

De recente buurtpeiling meldt dat er een meerderheid is vóór een ontwerp naar een parkeervrije gracht. Daarnaast blijkt dat bewoners last hebben van een hoge parkeerdruk, (geluids-)overlast en een oplossing vragen voor onnodig verkeer en parkeren in de buurt. Daarnaast maakt het dagelijks bestuur duidelijk dat er de negatieve gevolgen zijn voor de parkeerbalans. Hoewel het realiseren van parkeervrije grachten beleidsmatig de gewenste richting is, is dat niet mogelijk zonder het op korte termijn verlagen van het vergunningplafond, of verdergaande maatregelen t.b.v. de parkeerbalans.

Concept ontwerp


Op bovenstaand conceptontwerp vraagt het stadsdeelbestuur bewoners en ondernemers uit die buurt om hun reactie. Reageren kan tot en met zondag 29 mei 2022 door  het digitale reactieformulier in te vullen.

Een reactie geven kan ook op de bijeenkomst op maandag 23 mei vanaf 19.00 tot 20.30 uur in de Openbare Basisschool De Burght, Herengracht 22.

Vervolg

De stadsdeelcommissie krijgt in de vergadering van 7 juni 2022 gelegenheid te reageren op de dan beschikbare informatie.

Meer informatie


 

2 reacties op “Inspraak ontwerp parkeervrije Herengracht 1 tot 103”

  1. ‘De eerder netjes verlopen buurtparticipatie?’ Nee, zo was het niet. Er is alleen gesproken met de bewoners van de Herengracht. Dat wil zeggen met de begunstigden. Verkeer dat wordt verwijderd van de Herengracht komt /een op een/ voor de deur van de bewoners van de Keizersgracht en Prinsengracht. Wij wisten van niets. Zo ging het ook bij het paaltje op het Singel. Dat verkeer rijdt nu bij ons. Al vaak is het gemeentebestuur gevraagd: verdeel het verkeer nu evenwichtig. Zodat we allemaal een gelijke portie stank en herrie en slijtage en schade aan bruggen en kademuren hebben. Dus niet het Singel en de Herengracht autoluw maken door het verkeer over de Prinsengracht en Keizersgracht te sturen, maar de narigheid eerlijk delen. Nog beter: een begin maken met een beleid dat is gericht op /vermindering/ in plaats van verplaatsing. Dat doen álle erfgoedsteden! Want dit verplaats-beleid, met concentraties en congesties op veel plaatsen van de oude binnenstad, maakt de verkeersoverlast, de stank, de uitstoot, de schade, niet kleiner maar groter. Ga maar eens kijken op zaterdagmiddag bij de ‘knip’ bij CS, wat dit machtige plannetje heeft opgeroepen. Kilometerslange files met een uitstoot die deze stad niet eerder gekend heeft.

  2. OP 12 april j.l. presenteerde et DB van stadsdeel centrum opeens een ander ontwerp van dit deel van de Herengracht dan in 2019 met de bewoners was overeengekomen in een participatie traject (van 50 naar 24 parkeerplekken). Op basis van een inspiratiedocument van de wethouder en het verkiezingsprogramma van GL wordt plotseling een parkeervrije variant gepresenteerd. Om hier enige onderbouwing aan te geven schrijft de gemeente vervolgens een digitale raadpleging uit die door iedereen (van Groningen tot Maastricht) en meervoudig kan worden ingevuld. Als klap op de vuurpijl wordt ok nog aangegeven dat binnen enkele weken het besluit moet worden genomen hetgeen betekent dat bewoners geen gelegenheid hebben nog hoor en wederhoor uit te voeren te leveren. De eerder netjes verlopen buurtparticipatie uit 2019 wordt met voeten getreden en een aangepast ontwerp lijkt er doorheen te worden gedrukt tegen wil-en-dank. Parkeervrije of parkeer arme Herengracht is natuurlijk mooi maar eerlijke en nette bewoners participatie is nog mooier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *