Ga naar de inhoud

 

Kieswijzer Autoluw

MET WELKE STEM MAAK JE AMSTERDAM SNELLER AUTOLUW?

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022. Welke partij betekent het meest voor Amsterdammers voor Autoluw NU!? Lees hier de kernpunten uit de lokale verkiezingsprogramma’s. Wij belonen de meest originele en concrete voorstellen met een hoge notering.

1. Partij van de Arbeid
+ 20% parkeerplaatsen ombouwen tot fietsenstalling of groen
+ overstapgarages voor Amsterdammers langs snelweg en metro
+ sneltrams in West
+ taxizones exclusief voor goedgekeurde chauffeurs

 

Autoluw hoogtepunten:

Tot 2030 twintig procent van de parkeerplaatsen binnen de ring ombouwen tot fietsenstalling, postzegelpark of locatie voor afvalscheiding. ‘Overstap garages’ voor Amsterdammers langs snelweg en metrolijnen. Parkeergarages openen voor buurtbewoners in de avond en nacht. Woonstraten vergroenen en zijn voor bestemmingsverkeer, hier is de auto te gast. Verkeerscamera’s en luchtkwaliteitsensors vergroten veiligheid en schone lucht.

Meer e-bikes vergen een uitgebreid netwerk van brede fietspaden. Stoepen worden breder, er komen meer fietspaden, zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen. Populaire doorgaande fietsroutes, zoals de Jan Evertsenstraat, worden autoluw. Fietsers krijgen meer voorrang bij stoplichten. Er komen deelfietsen bij belangrijke haltes, en meer bewaakte stallingen. 

OV-kosten voor lange ritten gaan omlaag, stadspashouders krijgen korting. Tram 1 en tram 13 worden buiten de ring sneltram. Een IJmeerlijn gaat IJburg met Almere Pampus verbinden, de Noord/Zuidlijn gaat door naar Hoofddorp en er komt snel OV tussen Noord en Zaanstad.

Nieuwe wijken krijgen OV-infra vóór woningen. 

Autodelen in alle wijken mogelijk maken, en als norm in nieuwbouw. Buurten starten met vervoerscoöperaties, die met minibusjes mensen van deur tot deur brengen. Bij parkeervergunningen komt er voorrang voor sociaal deelvervoer en cruciale beroepen. 

Invoeren taxizones waar alleen chauffeurs met gemeentetoestemming rijden, die minimaal 23 jaar zijn. Logistiek moet leveringen bundelen. 

Schiphol: minder dagvluchten, stop op nachtvluchten en kort rondje over A’dam. Taks voor inkomende passagiers. A’dam wordt internationale treinstad.

PvdA originele tekst partijprogramma

 

 

 

 

De PvdA wil van Amsterdam een tienminutenstad maken, waarin alle inwoners binnen tien minuten fietsen basisvoorzieningen zoals school, supermarkt, huisarts en OV-knooppunt kunnen bereiken. We verbeteren de fietspaden en brengen voorzieningen naar alle stadsdelen.

Uitgebreid netwerk van brede fietspaden

Nu steeds meer mensen een e-bike hebben, zijn brede fietspaden nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom maken wij ons sterk voor een uitgebreid netwerk van brede fietspaden die de hele stad van De Banne tot Weesp, en van Geuzenveld tot IJburg doorkruisen. Populaire doorgaande fietsroutes, zoals de Jan Evertsenstraat, maken we autoluw. Doorgaand autoverkeer leiden we om via parallelstraten zoals de Jan van Galenstraat. Door de maximumsnelheid van veel autostraten te verlagen en fietsers voorrang (bij stoplichten) te geven, kunnen fietsers op een onbezorgde en snelle manier de stad doorkruisen.

● OV-fietsen op knooppunten

Om reistijden te verkorten, reiscomfort te vergroten en mensen te stimuleren de fiets te pakken, reserveert de PvdA Amsterdam ruimte voor deelfietsen bij belangrijke haltes en stations in alle wijken. Zo wordt overstappen op de fiets na een metro-, sneltram of snelbusrit extra makkelijk. De beschikbaarheid van deelfietsen wordt in bestaande reisapps zoals 9292.nl opgenomen.

● Veilige fietsenstallingen

Het aantal fietsendiefstallen in Amsterdam stijgt, in tegenstelling tot elders in het land. De PvdA wil daarom meer bewaakte fietsenstallingen waarin iedereen voor 24 uur gratis een fiets kan stallen, zeker bij OV-knooppunten.

4.3 Snel en betaalbaar openbaar vervoer

De sociale en maatschappelijke functie van toegankelijk openbaar vervoer is van onschatbare waarde. Voor veel ouderen, mensen met een fysieke beperking en huishoudens met lage inkomens is het dé manier om familie te bezoeken of naar werk te reizen. Hoewel Amsterdam een goed OV-netwerk heeft met net een nieuwe metrolijn, is het vervoersaanbod in delen van de stad (zoals in Noord en in Nieuw-West) juist verschraald. Binnen de ring zijn meer trams gaan rijden, maar essentiële verbindingen tussen de buitenwijken en het centrum (zoals tram 14) zijn verdwenen. Kris-kras-bewegingen door onze stad kosten veel overstappen, tijd en geld. De PvdA wil inzetten op een fijnmazig OV-netwerk dat alle buurten bedient. Ook wil de PvdA investeren in een aantal nieuwe supersnelle verbindingen tussen verschillende delen van de stad. Tot slot moet het openbaar vervoer in Amsterdam betaalbaar zijn. Daarom verlagen we de kosten voor lange ritten en geven we stadspashouders korting.

Onze plannen:

● Beter openbaar vervoer in Nieuw-West, Noord, Buitenveldert, IJburg en Zeeburgereiland

De PvdA wil lange reistijden tegengaan door het bus- en tramnetwerk in Noord en Nieuw-West, Buitenveldert, IJburg en Zeeburgereiland te verbeteren. Als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn is het totale openbare vervoersaanbod in een aantal buurten verslechterd. Wij willen in die buurten het OV weer verbeteren met een actieplan voor betere doorstroming.

● Metro tussen Isolatorweg en Centraal Station

Het is tijd om de ringlijn tussen Isolatorweg en het Centraal Station te sluiten. Dat is essentieel voor een functionerend metrosysteem. Met de bouw van Havenstad wordt het bouwen van een metroverbinding tussen Isolatorweg en het Centraal Station des te belangrijker.

● Twee nieuwe West-Westlijnen

De reistijden van de buitenwijken naar het centrum zijn te lang. De bouw van een Oost-Westlijn kost veel tijd en geld. De PvdA wil daarom tram 1 en tram 13 upgraden tot sneltram tussen de Ringlijn en hun eindstation (Osdorp en Geuzenveld). Op de nieuwe West-Westlijnen kunnen trams tot twee keer zo snel rijden als normale trams.

● Introductie van de nachtmetro

Amsterdam is een wereldstad waar 24 uur per dag geleefd, gewerkt en gefeest wordt. De PvdA wil ’s nachts tweemaal per uur een metro laten rijden op alle trajecten, zodat nachtwerkers en stappers veilig en snel naar huis toe kunnen. Daarnaast streeft de PvdA naar verlaging van nachttarieven in het openbaar vervoer, en op termijn naar afschaffing.

● Betere OV-verbinding met de regio

We zetten in op een regelmatige nachtverbinding gedurende de hele week tussen Amsterdam en omliggende steden binnen de Metropoolregio (Hoofddorp, Zaanstad, Almere, Purmerend, Hilversum en Haarlem). Daarnaast willen we een IJmeerlijn die IJburg met Almere Pampus verbindt, de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp doortrekken en snel OV tussen Noord en Zaanstad aanleggen.

● Nieuwe buurten meteen aangesloten

De PvdA wil infastructuur voor openbaar vervoer aanleggen vóórdat nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. We zien nu dat buurten met een zeer lage parkeernorm soms jaren moeten wachten op goed OV. We gaan de exploitatie van het OV in de eerste jaren betalen uit grondopbrengsten.

● Goedkoper OV buiten de ring

De PvdA wil het OV buiten de ring goedkoper maken. Buiten de ring is het gebruik van het openbaar vervoer namelijk relatief duur, omdat de afstanden die worden afgelegd langer zijn. We willen vervoersarmoede uitbannen door de prijs per kilometer buiten de ring te verlagen. Daarnaast verkennen we de introductie van groepskortingen en eisen we vanuit de Vervoerregio dat het Rijk lokale tarieven (voor stads- en streekvervoer) voor treinkaartjes gaat hanteren.

● Bereikbaar groen voor iedereen

De PvdA wil de bereikbaarheid van parken en recreatiegebieden met het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten betere busverbindingen komen vanuit onze wijken naar bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos, Spaarnwoude en het Twiske.

4.4 Ruimte voor sociaal deelvervoer

Als PvdA willen wij autodelen bereikbaar maken voor alle buurten. Personenauto’s voor privégebruik nemen veel ruimte in, en staan 95% van de tijd stil. Tegelijkertijd is gedeeld bezit en gebruik van vervoersmiddelen flink in opkomst, en staan (commerciële) aanbieders van deelvervoer te springen om hun diensten in Amsterdam aan te bieden. Nu is het moment om duidelijke regels op te stellen zodat deelvervoer betaalbaar en beschikbaar wordt in alle buurten. De PvdA wil inzetten op sociaal deelvervoer, zodat onze straten beter benut worden, er openbare ruimte overblijft voor spelende kinderen en iedereen die dat nodig heeft een personenauto tot de beschikking kan hebben.

Onze plannen:

● Inzetten op vervoerscoöperaties

De PvdA helpt de buurten met de start van vervoerscoöperaties, die zonder winstoogmerk met een pool van grotere en kleinere minibusjes mensen van deur tot deur brengen. Deze busjes kunnen geboekt worden als vervoer binnen de buurt of naar OV-knooppunten. Mensen met een fysieke beperking kunnen ze gebruiken als aanvullend openbaar vervoer. De PvdA wil ook zorgen dat de diensten worden opgenomen in de reguliere routeplanners.

Autodelen als norm in nieuwbouw

De problemen met de lage parkeernorm voor nieuwbouwprojecten willen wij als PvdA beantwoorden met gemeenschappelijk autobezit. We gaan dit opnemen in het Programma van Eisen, met parkeerruimte die wordt gedeeld door nieuwe bewoners. Zo kunnen werkende bewoners nog steeds bij locaties met slechte OV-bereikbaarheid komen en kan een personenbusje worden gedeeld voor uitwedstrijden van kinderen. Als het busje niet gereserveerd is, wordt het gebruikt door de vervoerscoöperatie.

● Deelvervoer voor iedereen toegankelijk

Commerciële aanbieders van deelvervoer staan te trappelen om hun auto’s, scooters en fietsen in Amsterdam aan te bieden. De PvdA wil duidelijke eisen stellen voordat we hiervoor een concessie verlenen. Zo moeten aanbieders in de gehele stad voor aanbod zorgen en niet alleen in het lucratieve centrum. Deelvervoer mag geen verkapte manier zijn om data te verzamelen, en daarom eist de PvdA dat aanbieders organiseren dat gebruikers zelf de beschikking krijgen over hun gebruiksdata. Tot slot mag het aanbieden van deelvervoer wel rendabel zijn, maar maximeren we de prijzen om ervoor te zorgen dat het voor brede groepen betaalbaar is.

● De strooiscooter uit de weg

De gemeente reserveert aparte parkeerplaatsen en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor foutparkeren op de stoep. Amsterdammers ondervinden veel hinder van onhandig geparkeerde deelscooters. Ze blokkeren doorgangen, wat leidt tot onveilige situaties. Dit willen we streng aanpakken door de fout geparkeerde scooters en fietsen vaker door de gemeente te laten verwijderen, met bijbehorende boetes.

● Gelijk speelveld voor taxi’s

De komst van taxi-bestelapps als Uber heeft geleid tot gevaarlijke wegsituaties doordat opgejaagde chauffeurs nauwelijks rusten. Tegelijkertijd rijden lege taxi’s rondjes door de binnenstad, op zoek naar een ritje. De PvdA wil dat taxichauffeurs minimaal 23 jaar zijn en twee jaar hun rijbewijs hebben. Daarnaast ontwikkelen we taxizones waar alleen chauffeurs met gemeentelijke toestemming hun diensten mogen aanbieden. Van Den Haag verlangen we de bevoegdheid om het aantal taxi’s in onze stad te maximeren. De PvdA zal zich blijven inzetten voor een gelijk speelveld tussen taxichauffeurs in onze stad.

4.5 Slimmer gebruik van parkeerruimte

De PvdA wil het aantal parkeerplaatsen verminderen om ruimte te maken voor stadsleven. Wel zijn we zorgvuldig met het opheffen van parkeerruimte. Want bewoners, zeker mantelzorgers, monteurs, beveiligers en huisartsen zijn vaak van hun auto afhankelijk. Bezoekers en leveranciers stimuleren we om niet-gemotoriseerd de stad in te komen. De afgelopen 40 jaar is het aantal auto’s in de stad gestaag afgenomen. Dit is de leefbaarheid enorm ten goede gekomen. Zo is de Nieuwmarkt bijvoorbeeld niet langer een parkeerplaats maar nu een fijn plein. In woonwijken hebben we geen dagelijkse, lange, stinkende files meer. Door in te zetten op minder auto’s werken wij aan een gezonde lucht en spelen wij parkeerplaatsen vrij voor voorzieningen die de stad nodig heeft.

Onze plannen:

Overstapgarages langs snelwegen en metrolijnen

Amsterdammers die geen auto voor de deur kunnen hebben door een lage parkeernorm, moeten de mogelijkheid krijgen een eigen auto in een overstapgarage neer te zetten. Deze overstapgarages bouwen we op plaatsen waar snel OV, snelwegen en fietspaden bij elkaar komen. Door in te zetten op slimme combinaties van openbaar vervoer en automobiliteit, zijn we sneller de stad uit wanneer dat nodig is, en blijft Amsterdam goed bereikbaar. Forenzen vangen we buiten de stad op met P&R-terreinen.

● Parkeervergunningen in de hele stad

De PvdA wil een parkeervergunnningensysteem voor de hele stad. Buurten zonder betaald parkeren zijn de laatste jaren gratis autostallingen geworden voor dagjesmensen en andere bezoekers. Bewoners hebben hier last van. Daarom willen wij voor bezoekers betaald parkeren invoeren in het geval van hoge parkeerdruk.

● Cruciale beroepen voorrang bij een parkeervergunning

Sommige Amsterdammers hebben een auto of bestelbus nodig om te kunnen werken. De PvdA vindt dat mensen met cruciale beroepen voorrang moeten krijgen in de toewijzing van parkeervergunningen. Het moet mogelijk zijn om als elektromonteur, beveiliger of huisarts in onze stad te wonen en je werk te doen.

Parkeergarages ‘s avonds en ‘s nachts open voor buurtbewoners

Door bestaande parkeergarages efficiënter te gebruiken, hoeven er minder auto’s op straat geparkeerd worden. In Amsterdam staan vooral ‘s nachts veel parkeergarages van bedrijven leeg. De PvdA wil een deal sluiten met deze bedrijven om buurtbewoners de mogelijkheid te geven hun auto hier te stallen. Daarnaast zorgen we voor voldoende elektrische oplaadmogelijkheden in alle gemeentelijke parkeergarages, ook als hiervoor verbouwingen noodzakelijk zijn. Particuliere eigenaren stimuleren we hetzelfde te doen.

● Betere bevoorrading

Bestelbussen en servicemonteurs doorkruisen dagelijks de stad voor bevoorrading en onderhoud. Door in te zetten op kleinere voertuigen en boten, en tegelijkertijd afspraken te maken over flexibele parkeerplaatsen voor bevoorrading, kunnen winkels snel bevoorraad worden zonder verkeersopstoppingen en overlast. De gemeente maakt hierover afspraken met ondernemers. Verder wil de PvdA logistieke bewegingen van leveranciers in de stad bundelen. Door in te zetten op retourlogistiek hoeft geen vrachtwagen leeg terug te rijden.

● Parkeerplaatsen vergroenen

We willen tot 2030 twintig procent van de huidige parkeerplaatsen binnen de ring ombouwen tot fietsenstallingen, postzegelparken of locaties voor afvalscheiding. Zo wordt Amsterdam schoner, leefbaarder en duurzamer. Dat kan doordat we deelvervoer en overstapgarages breder toegankelijk gaan maken. Welke parkeerplaatsen verdwijnen en hoe we ze gaan gebruiken, bepalen we met de bewoners.

4.6 Schiphol

Amsterdam profiteert economisch van de werkgelegenheid op Schiphol en de goede internationale bereikbaarheid, maar lijdt ook onder geluidsoverlast en fijnstof. De geluidscontouren die getrokken zijn rond de huidige aan- en uitvliegroutes zitten woningbouw in de regio in de weg. Als aandeelhouder van Schiphol heeft de gemeente daadwerkelijke invloed. De PvdA wil dat de gemeente deze positie gebruikt om de overlast van Schiphol te verminderen. 

Onze plannen:

● Minder vliegbewegingen en andere vliegroutes

De PvdA gaat ervoor strijden om het aantal vliegbewegingen de komende collegeperiode te laten dalen. De krimp moet komen uit minder budgetvluchten, minder vluchten voor korte afstanden en minder vluchten met zeer hoge percentages transferpassagiers. Ook zetten we ons in voor het wijzigen van de aan- en uitvliegroutes. Het aantal vliegbewegingen is de laatste jaren enorm toegenomen, en een steeds groter deel van de vliegtuigen stijgt op met een kort bochtje over Amsterdam om enkele minuten reistijd te besparen in hun vlucht naar de andere kant van de wereld. Dat kan anders. Door aanvliegroutes te wijzigen, maken we bovendien ruimte voor woningbouw.

Stoppen met nachtvluchten over Amsterdam

Schiphol is Europees kampioen nachtvluchten. De PvdA wil het aantal nachtvluchten sterk verminderen en wil dat Schiphol stopt met nachtvluchten over onze woonwijken.

● Stoppen met verouderde vliegtuigen

De meeste geluidsoverlast wordt veroorzaakt door zeer verouderde grote vrachtvliegtuigen. Daarom wil de PvdA dat Schiphol stopt met het verlenen van landingsrechten aan deze vliegtuigen.

● Schipholtaks

De PvdA wil van iedereen die per vliegtuig aankomt een financiële bijdrage aan de stad vragen om te compenseren voor de overlast. Dit is daarnaast een prikkel om korte vluchten financieel minder aantrekkelijk te maken. Daarom zoeken we uit of we voor inkomende passagiers een toeslag kunnen heffen op hun ritje richting de stad – zoals bijvoorbeeld in Barcelona al jarenlang gebeurt.

● Trein in plaats van vliegtuig

Amsterdam gaat zich positioneren als internationale treinstad. We zetten in op snel (nacht)treinvervoer voor afstanden tot 750 kilometer. Vliegen naar Londen, Brussel of Parijs moet afgelopen zijn. We spreken ons duidelijk uit voor snelle verbindingen met een aantal Europese regio’s waar de verbinding nu te langzaam of weinig frequent is (Hamburg, Berlijn, Keulen, Dusseldorf, Munchen, Kopenhagen/ Malmo, Manchester/ Liverpool). We   ontmoedigen korte vluchten.

2. Partij voor de Dieren
+ fietsers altijd voorrang op kruising en rotonde 
+ maximaal 25 km voor e-bikes op fietspad 
+ lucht moet voldoen aan strenge WHO-normen
+ een verkeersveiligheidsplan vermindert het aantal slachtoffers

 

Autoluw hoogtepunten:

Ruim baan voor voetgangers en fietsers, auto is te gast in Amsterdam. Fietsers hebben altijd voorrang op rotonde en kruisingen met autowegen. Meer leefstraten en fietsstraten. Maximaal 25 km op het fietspad voor e-fietsen. Een verkeersveiligheidsplan moet het aantal slachtoffers verminderen. Als ergens te veel fietsers en voetgangers zijn, krijgt de voetganger voorrang en is fiets te gast. Plaats ook deelfietsen bij belangrijke bushaltes en op P+R-terreinen, maak zitplaatsen bij OV-haltes.

Hogere parkeertarieven voor vervuilende auto’s en andersom. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’; dit wordt de norm bij nieuwe parkeerplaatsen. Overslagpunten logistiek aan de rand van de stad, emissieloos verder, krimp Schiphol. Lucht moet voldoen aan de eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie, prioriteit bij verbeteren vuilste straten zoals Valkenburgerstraat.

Partij voor de Dieren originele tekst partijprogramma

 

Vervoer zonder vervuiling

Ruim baan voor voetgangers en fietsers 

Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger. 

● De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.

 ● Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om leefstraten in te richten. 

● De binnenstad van Amsterdam wordt autoluw. 

● De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook. 

● Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor worden uit het stadscentrum geweerd, bijvoorbeeld door de invoering van milieuzones. Alle soorten scooters/brommers weren we uit recreatie- en natuurgebieden.

 ● Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.

 ● In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast. 

● In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. 

● Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor. 

● Er komt een nieuw verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen

● Op sommige plekken zoals in parken wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast. 

● De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij trein- en metrostations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen. 

● De Osdorperweg wordt autoluw en alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 

Goed en duurzaam openbaar vervoer 

Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Amsterdam beginnen! 

● Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer. 

● De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes en P+R-terreinen zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer. 

● De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.

 ● Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar, ook ‘s nachts en in het weekend. 

● Bij tram- en bushaltes komen zitplaatsen. 

● De Noordzuidlijn mag alleen worden doorgetrokken naar Schiphol voor meer en betere internationale treinverbindingen en wanneer het gepaard gaat met een krimp van het vliegverkeer. 

● We maken de metroring aan de westkant (tussen Isolaterweg en CS) sluitend. 

Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht! 

Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Amsterdam kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto. 

● Door het autoluwer maken van de stad kunnen het aantal parkeerplekken worden teruggebracht en worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken. 

● De binnenstad wordt autoluw. Parkeren kan buiten de stad met goede P+Rvoorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken. Er komen liftershaltes 

● De gemeente voert gedifferentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s. 

● Amsterdam streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt

● De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra. 

● Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed. 

● Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.

● De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantaarnpalen. 

● Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund. 

● Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. 

● Amsterdam lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze. 

● Amsterdam zet als aandeelhouder in op krimp van luchthaven Schiphol en werkt op geen enkele wijze mee aan uitbreiding. 

● Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water. 

● Amsterdam investeert in herstel en structureel onderhoud van de bruggen en kades. Uit voorzorg worden kwetsbare plekken afgesloten van zwaar verkeer. Bij het herstellen wordt ingezet op het zoveel mogelijk behouden of verplanten van bomen.

Gezond begint bij schoon 

Een gezonde omgeving begint bij een schone omgeving. De negatieve effecten van luchtverontreiniging en geluidsoverlast op de gezondheid mogen niet onderschat worden. Deze randvoorwaarden voor onze gezondheid moeten beter worden bewaakt. ● Iedereen heeft recht op schone lucht. De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam een plan opstelt om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Plekken met de meest vervuilde lucht, zoals de Valkenburgerstraat, krijgen de hoogste urgentie. 

● De gemeente bevordert schone lucht door op meer plekken gemotoriseerd verkeer te weren, milieuzones in te stellen en houtstook …

● Amsterdam werkt uitbreiding van vliegverkeer tegen en verzet zich tegen toenemend vliegverkeer boven de gemeente. 

● Geluidsoverlast kan stress veroorzaken en de gezondheid verslechteren. Amsterdam pakt bronnen van geluidsoverlast in de woonomgeving aan. Hierbij worden de WHO-richtlijnen voor geluid van weg, vlieg en railverkeer en windturbines aangehouden. 

 

 

3. BIJ1
+ afleverplekken voor pakketdiensten 
+ woonstraten aan één zijde autovrij 
+ zware/snelle fietsachtigen van fietspad naar rijbaan
– gratis OV 55+ bevoordeelt rijken

 

Autoluw hoogtepunten:

Afleverplekken voor pakketdiensten. Woonstraten aan één zijde autovrij. Grote/snelle ‘fietsachtigen’ van het fietspad naar de rijbaan. Meer fietslessen en fietsexamen voor alle basisschoolleerlingen. Gratis OV voor 55+ en minima, minimumuurloon OV-medewerkers 14 euro. Geen parkeergeldverhoging in Noord, Nieuw-West en Zuid-Oost. Nieuwe metro Oost-West ipv Schiphollijn. Schiphol krimpt naar 250.000 vluchten.

Bij1 originele tekst partijprogramma

 
BEREIKBAAR EN TOEGANKELIJK AMSTERDAM
Wij staan voor een toegankelijke stad. Dit betekent ook een bereikbare stad, voor iedereen. Het openbaar vervoer (OV) is alleen voor veel mensen te duur, sommige haltes en trams zijn niet (rolstoel)toegankelijk, en ook is veilig fietsen vaak een uitdaging. Wij zetten ons daarom in voor gratis lokaal en regionaal OV, zeker voor de doelgroepen die dit het hardste nodig hebben. Daarnaast moet het OV toegankelijker en het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) uitgebreider.

Naast betaalbaar en toegankelijk OV, streven wij naar een Amsterdam voor fietsers en voetgangers. Automobiliteit met privéauto’s willen we beperken – hiermee voorkomen we overmatig ruimtegebruik, luchtvervuiling, verkeersslachtoffers en geluidsoverlast. De verhoging van parkeergelden moet echter geen klassistische maatregel worden. Voor stadsdelen als Nieuw-West, Zuidoost en Noord geldt deze maatregel dan ook niet. Daarnaast zetten we in op een fietsstad die toegankelijk is voor al onze inwoners, ook de inwoners met weinig geld.

Bij de verbetering van het OV en bereikbaarheid binnen de regio staat duurzaamheid voorop: alle woonwijken worden milieuzones en er worden geen snelwegverbindingen rond de stad aangelegd. Ook steken wij een stokje voor de uitbreiding van Schiphol en willen we een beperking van het aantal vluchten. 

Om Amsterdam voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken, stelt Amsterdam BIJ1 de volgende standpunten op:

 OPENBAAR VERVOER ÉCHT OPENBAAR

 BIJ1 staat voor een OV dat écht openbaar is – de gemeente zet zich bij de landelijke overheid in voor gratis OV. Amsterdam zoekt actief met de Metropoolregio naar manieren om het lokale/regionale OV gratis te maken. Tot die tijd wordt het OV gratis voor 55-plussers en Amsterdammers met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Ook jongeren krijgen een gratis OV-abonnement zodat zij naar school kunnen in een ander stadsdeel.

 Elke Amsterdammer moet toegang hebben tot het OV op maximaal 350 meter loopafstand van een halte. Om dit te bereiken is de gemeente ook bereid te werken met MaaS. Hieraan worden wel drie voorwaarden gesteld: (1) MaaS moet in Amsterdam geheel in openbare handen zijn, (2) het gebruik van deze dienst mag voor de reiziger niet duurder zijn dan het reguliere OV en (3) er moet een minimumloon van € 14,- per uur voor MaaS-medewerkers zijn. Daarnaast wordt bij alle OV-bedrijven die aan de gemeente gebonden zijn ingezet op een minimumloon van € 14,- per uur.

 De Toekomstvisie Sociaal Vervoer van de gemeente en Vervoerregio Amsterdam is niet voldoende: we kunnen níét wachten tot 2030 met het toegankelijk maken van het Amsterdamse OV. Al helemaal niet als dit samen gaat met de afbouw van het AOV. Bovendien zijn niet alle nieuwe trams en haltes écht toegankelijk gebouwd. BIJ1 eist dat voor 2025 alle bestaande haltes zijn omgebouwd. De CROW-publicatie 233 Handboek Halteplaatsen wordt hierbij het uitgangspunt. Ook eist BIJ1 dat alle nieuw opgeleverde trams volledig toegankelijk zijn. Voor de al geleverde nieuwe en ontoegankelijke 15G-trams geldt dat ze worden omgebouwd. Hierbij is de evaluatie van ervaringsdeskundigen altijd de standaard, niet de portemonnee van de gemeente.

 De afbouw van het AOV volgens de Toekomstvisie Sociaal Vervoer (gestart in 2022) wordt per direct stopgezet. De beperking van het AOV kan alléén samengaan met daadwerkelijk toegankelijk OV: we beginnen dus niet met de afbouw voor 2025. Hierbij gaat de grens aan het aantal kilometers geheel uit het AOV. Het AOV blijft tot 2025 onbeperkt beschikbaar, betaalbaar, van goede kwaliteit en stipt. Bovendien mag het AOV alleen overgezet worden op MaaS als die dienst in Amsterdam geheel in openbare handen is.

De gemeente doet onderzoek naar een nieuwe metrolijn van Oost naar West. Hierin worden ook andere opties zoals een (snel)tram meegenomen en tegen elkaar afgewogen. We geven geen voorrang aan het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Het doortrekken van de metroverbinding naar het noorden en het sluiten van de Ringlijn zijn wel een optie.

 EEN AMSTERDAM VOOR FIETSER EN VOETGANGER

 Een bijdrage aan de kosten van een fiets is momenteel opgenomen in de scholierenvergoeding. Ook volwassenen met een laag inkomen (stadspas met groene stip) kunnen een bijdrage krijgen als zij een fiets en een goed slot kopen.

De gemeente streeft op zoveel mogelijk wegen naar een maximumsnelheid van 30 km/u.

Alle drukke straten behouden fietsvoorzieningen. Deze mogen niet verdwijnen, ook als er een maximumsnelheid van 30 km/u geldt voor auto’s.

 Waar dat kan worden woonstraten aan één kant parkeervrij. Hierdoor komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het programma Autoluw wordt verder ontwikkeld. Hierbij is er speciale aandacht voor de gevolgen voor autogebruikers met een kleine portemonnee.

 Een belangrijke stap richting een autoluwe stad is de aanleg van extra P+R-plaatsen langs de ringweg. Bezoekers moeten hun auto daar parkeren en bewoners kunnen hier een extra goedkope parkeervergunning krijgen. De P+R-plaatsen worden goed verbonden met het OV in de stad.

Overal in de gemeente en vooral bij centrale punten zoals stations, overstappunten en publieke gebouwen, worden voldoende parkeervoorzieningen geregeld voor fietsers.

Grote, zware en/of snelle ‘fiets-achtigen’ verstoren de veiligheid en rust op fietspaden die nodig zijn voor kwetsbare fietsers. Deze moeten op de rijbaan, niet op het fietspad. Dit is in lijn met de aanbeveling van SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.

 Er komen meer fietslessen voor mensen die niet (goed) kunnen fietsen en fietsveiligheidstrainingen voor oudere fietsers.

 Het Praktisch Verkeersexamen op de fiets en het project Fietsen naar het Voortgezet Onderwijs worden voor alle basisschoolleerlingen toegankelijk.

We gaan het wildparkeren van fietsen tegen door goede parkeergelegenheid te regelen. Stallingen of rekken voor (brom)fietsers komen op voormalige autoparkeervakken.

 SCHIPHOL EN AUTOVERKEER: KRIMPEN EN VERDUURZAMEN

 Amsterdam maakt zich hard voor de krimp van Schiphol. Binnenlandse en nachtvluchten worden per direct verboden en het aantal vluchten per jaar wordt beperkt tot maximaal 300.000 vluchten in 2025 en 250.000 daarna.

 Waar dat nog niet het geval is, wordt op alle omringende snelwegen een snelheidslimiet van 80 km/u ingevoerd.

 In en rond Amsterdam worden geen nieuwe snelwegverbindingen aangelegd. Ook worden er geen snelwegverbredingen meer uitgevoerd.

 We breiden de milieuzones uit naar alle woonwijken, parken en natuurgebieden. Aangrenzende wegen worden hier ook onder gerekend. Mensen die in de problemen komen willen we helpen met inruilsubsidies en meer OV en deelvervoer.

 De gemeente gaat alleen nog maar gebruik maken van milieuvriendelijke methodes om de wegen tijdens winterweer verkeersveilig te houden. Het toegankelijk houden van stoepen en fietspaden voor onder andere rolstoelen, scootmobielen en rollators hebben hierbij voorrang.

 We regelen afleverplekken voor pakketdiensten, zodat pakketten niet meer aan huis geleverd hoeven worden. Zo verminderen we het autoverkeer en vergroten we het gemak voor bezorgers en ontvangers.

 Vrachtverkeer voor de bevoorrading van winkels wordt ingeperkt door het creëren van speciale afleverpunten buiten de Ring. We bevorderen daarmee kleinschalige en elektrische bevoorrading.

4. GroenLinks
+ 30.000 parkeerplekken opheffen 
+ halfverharding parkeerplaatsen en trambanen 
– nul verkeersdoden klinkt goed, maar niet concreet genoeg

 

Autoluw hoogtepunten:

30.000 parkeerplaatsen eraf (de beloofde -10.000 uit 2018 zijn nog niet gelukt), parkeertarieven omhoog. Automobilisten gaan meer betalen voor gebruik openbare ruimte, aantal parkeervergunningen omlaag. In de drukste wijken alleen nog parkeren door bewoners en aangemelde bezoekers. Halfverharding/halfvergroening van parkeerplaatsen en trambanen. Streeft naar nul verkeersslachtoffers (maar hoe?). Knip in de Weesperstraat. 

GroenLinks originele tekst partijprogramma

 

DUURZAAM BEWEGEN DOOR EEN AUTOLUWE STAD 

Een autoluwe stad. Voor heel veel Amsterdammers is dat al jaren een langgekoesterde wens. Veilig kunnen fietsen langs de grachten. Schone lucht inademen. Een blokje om zonder voorbijrazende auto’s. GroenLinks was lange tijd de enige voorvechter van een stad die écht autoluw is. Waar fietsers en voetgangers voorrang en ruimte krijgen. Waar kinderen écht een frisse neus kunnen halen. 

Het tij is gekeerd. Inwoners en maatschappelijke organisaties omarmden onze ambitie massaal. We hebben de afgelopen jaren hele grote stappen gezet met de Agenda Autoluw. We verlaagden de snelheid op tientallen straten en maakten fietspaden scootervrij. We hebben een ambitieus plan opgezet om de lucht schoner en gezonder te maken. En we gaan voortvarend door. Want deze maatregelen zijn slechts het begin. 

De uitstoot van autoverkeer versterkt de klimaatcrisis en zorgt samen met geluidsoverlast en luchtvervuiling nog altijd voor ernstige gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden van duizenden Amsterdammers. 

Nog wekelijks raken inwoners zwaargewond na aanrijdingen met auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Elk dodelijk ongeval is er een te veel. We streven dus naar nul verkeersslachtoffers. Mensen met een kleine beurs of een lichamelijke beperking kunnen nog steeds niet goedkoop en makkelijk reizen door de stad. Voor GroenLinks is dat onacceptabel. Onze stad moet leefbaar zijn voor al haar inwoners. Iedereen moet veilig en gezond door Amsterdam kunnen reizen. 

GroenLinks wil een leefbare, duurzame en gezonde stad. Er komt meer ruimte voor fietspaden en wandelpaden. Autogebruikers gaan meer betalen voor gebruik van de openbare ruimte. Wijken worden groener, zoals recent gebeurde in de Frans Halsbuurt in de Pijp. We zorgen voor dichtbij en betaalbaar openbaar vervoer voor mensen die niet willen of niet kunnen fietsen. Ook steden als Barcelona en Parijs maakten de afgelopen tijd ruimte vrij voor fietsen, wandelen, voor groen en recreëren. Wij zijn heel trots dat wij onderdeel zijn van deze brede Europese beweging voor meer leefbare, gezonde en autoluwe steden.

PROGRAMMAPUNTEN

1. We geven fietsers en voetgangers ruim baan. Dertig kilometer per uur is de norm in de hele stad. Alleen waar de snelheid en intensiteit van autoverkeer laag genoeg is, kan verkeer veilig worden gemengd. Dat betekent meer doorfietsroutes naar bestemmingen vanuit Amsterdam, goede, brede hoofdfietsroutes door de stad voor gemengd langzaam en snel fietsverkeer en daartussen straten of groene routes waar het prettig verblijven, wandelen en rustig fietsen is.

2. Straten worden veiliger en toegankelijker ingericht, waarbij we de nadruk

leggen op voetgangers. Er komen meer (kort) fietsparkeerplekken, om zo

fietsen aantrekkelijker te maken en meer toegankelijke ruimte te creëren voor voetgangers. Parkeerplaatsen en trambanen worden bij voorkeur groen aangelegd door halfverharding te gebruiken, waarmee we de klimaatbestendigheid en sponswerking verhogen.

3. De komende vier jaar heffen we nog eens minstens 30.000 parkeerplaatsen voor auto’s op. Een deel daarvan kan worden gebruikt voor het parkeren van motoren, elektrische vervoersmiddelen, scooters en (bak-) fietsen. We verlagen het maximaal aantal vergunningen en verhogen de parkeerkosten voor bezoekers in de hele stad. Ook de tarieven voor bewonersvergunningen gaan omhoog. In de drukste wijken kunnen alleen nog bewoners en aangemelde bezoekers parkeren. Om het ‘waterbedeffect’ naar de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost te

voorkomen, wordt in de hele stad betaald parkeren ingevoerd.

4. Straten worden steeds autoluwer. De binnenstad wordt verder autovrij gemaakt, onder andere door het stoppen van doorgaand verkeer op de Weesperstraat. We maken knips voor autoverkeer. Daarbij beperken we eventuele nadelige effecten op de luchtkwaliteit en het ontstaan van sluipverkeer.

5. De metro- en tramverbindingen in de stad worden uitgebreid. Het sluiten van de kleine metroring wordt prioriteit. We zorgen voor een nieuwe Oost-Westverbinding en zoeken daarbij ook nationale financiering. Bestaande metro’s gaan ook ‘s nachts rijden. 

5. SP
+ Schoolstraten afsluiten voor auto’s 
+ chipsysteem GPS tegen fietsdiefstal 
+ 20 km maximaal op fietspad
+ minder taxi’s 
+ meer snelheidscontroles

 

Autoluw hoogtepunten:

Schoolstraten afsluiten voor auto’s tijdens openen/sluiten. Via een gemeentelijk chipsysteem met GPS moet het hoge aantal fietsdiefstallen en zwerffietsen worden tegengegaan. Op drukke fietspaden maximaal 20 km. 2030 uitstootvrije stad, Bijenkorfgarage sluiten. Aantal taxi’s beperken, vaker snelheidscontroles, binnen de ring parkeren exclusief voor bewoners, geen touringcars, weg met Hop-on-Hop-off.

SP originele tekst partijprogramma

 

Amsterdam is niet geschikt voor veel autoverkeer.

Autoverkeer vervuilt de lucht, geeft geluidsoverlast en het leidt tot ongelukken. Het verkeer in de Randstad is zelfs zo vervuilend, dat Nederland in Europa ‘koploper’ is, als het gaat om het aantal kinderen dat astma krijgt door vervuilende uitlaatgassen. We gaan daarom door met de actieplannen Schone Lucht en Autoluw die de afgelopen jaren door het stadsbestuur in gang zijn gezet. Door te stellen dat de hele bebouwde kom in Amsterdam in 2030 uitstootvrij moet zijn houden we de auto-industrie een spiegel voor en dwingen de industrie om schoner te produceren.
We dringen het autoverbruik terug en geven ruim baan aan de fiets, de voetganger en het openbaar vervoer. We investeren in fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer voor alle Amsterdammers. De maximale snelheid voor autoverkeer gaat waar het kan terug naar 30 kilometer per uur en er komen meer fietsstraten waar de auto te gast is.
De afgelopen decennia van marktwerking hebben het openbaar vervoer weinig goeds gebracht. Doordat vervoerders als marktpartijen concurrerend moeten blijven wordt er steeds weer gesneden in de dienstregeling of de arbeidsvoorwaarden van personeel. De SP doet niet mee aan de ‘uitverkoop’ van een publieke voorziening als het openbaar vervoer. We houden het GVB in handen van Amsterdam en gaan het openbaar vervoer niet aanbesteden op de markt.

 AMSTERDAM NAAR 30 KILOMETER PER UUR

In de hele stad, behalve op de rijkswegen, gaat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Dat vermindert de geluidsoverlast en verkeersongelukken. En het doet wat tegen het woud van verkeersborden. Het verminderen van autoverkeer door woonwijken zorgt voor ruimte voor rustige veilige buurten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Het autoverkeer wordt teruggedrongen in woonwijken door doorgaand verkeer naar de hoofdwegen te geleiden. Daar waar mogelijk geeft het versmallen van vierbaanswegen tot tweebaanswegen extra ruimte voor groen en mogelijk ook voor extra woonbebouwing. Het versmallen gebeurt in ieder geval snel met de Weesperstraat en zo mogelijk ook op andere plekken als de Gooiseweg, Lelylaan en de Cornelis Douwesweg.   

 RUIM BAAN VOOR DE FIETS

Het ‘Hoofdplusnet Fiets en het Plusnet’ voorzien we zo veel mogelijk van rood asfalt. Op fietspaden leidt het verschil in snelheid tussen diverse soorten fietsers tot onveilige situaties. Op plekken waar het gedrang en gevaar op fietspaden te groot wordt, gaat de maximumsnelheid omlaag naar 20 kilometer per uur. Snellere fietsers kunnen daar naar de 30 kilometer straten.
We zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen. En we starten met het oprichten van (fiets)deelcoöperaties zonder winstoogmerk. Om het autoverbruik terug te dringen gaan we mensen een betaalbaar alternatief bieden. Iedereen die de fiets wil pakken moet dat kunnen. Ook zorgen we voor een betere fietsinfrastructuur en bereikbaarheid naar gebieden als Schiphol en Sloterdijk.

 FIJNMAZIG EN BETAALBAAR OPENBAAR VERVOER VOOR IEDEREEN

Met de komst van de Noord/Zuidlijn en door bezuinigingen vanuit Den Haag is veel fijnmazig openbaar vervoer de afgelopen jaren uit de stad verdwenen. Vooral inwoners uit Noord, West en Nieuw-West zijn hier de dupe van. Daarom investeren we in fijnmazig openbaar vervoer en brengen onder andere tramlijn 14 in Bos en Lommer en buslijn 21 in de Eendracht in Nieuw-West terug. Ook maken we het openbaar vervoer goedkoper en vrijer toegankelijk voor iedereen. Om te beginnen starten we met het gratis maken van het openbaar vervoer voor mensen met de laagste inkomens. Kinderen tot elf jaar kunnen vrij gebruik maken van het openbaar op de woensdagmiddag en in het weekend.
Onder invloed van de coronacrisis en de zware verliezen die marktpartijen als Connexxion hebben geleden zal de roep om verder te snijden in de dienstregeling in en rond Amsterdam steeds luider klinken. De SP gaat daar niet in mee. We stoppen met het snijden in bus- en tramlijnen en het opheffen van haltes om de bezuinigingen vanuit Den Haag op te vangen.

SCHIPHOL MOET KRIMPEN

De vele vluchten van Schiphol zorgen voor veel luchtverontreiniging, CO2-uitstoot en geluidshinder in de wijde omgeving. Om deze overlast terug te dringen wordt het maximaal toegestane aantal vluchten verlaagd naar 300.000 per jaar. De vele passagiers die alleen maar overstappen op Schiphol zijn economisch gezien van weinig waarde, de overstapfunctie kan daarom worden beperkt. De ‘economische mythe’ van Schiphol als banenmotor voor de regio wordt door steeds meer onderzoek ontkracht. De veiligheid, gezondheid en werkomstandigheden van het grondpersoneel op Schiphol moet worden verbeterd. Ook moet het grondpersoneel een fatsoenlijk salaris krijgen van minimaal 14 euro per uur. Amsterdam dringt daar als aandeelhouder op aan.
 Nachtvluchten en binnenlandse vluchten worden niet langer toegestaan. Als alternatief dringt Amsterdam aan op het verder verbeteren van de internationale treinverbindingen. De gemeente wendt haar invloed bij Schiphol hiertoe aan om dit voor elkaar te krijgen. We hebben niet voor niets 20% van de aandelen van Schiphol.
Benut schaarse ruimte goed: In sommige straten is de ruimte te beperkt om alle soorten verkeer ruim baan te geven. Daar geldt voor de verdeling van de schaarse verkeersruimte de prioriteitsvolgorde: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, (vracht)auto’s.
Deelvervoer: We stellen paal en perk aan ‘verrommeling’ van de openbare ruimte. Rondslingerende deelfietsen en deelscooters gaan we tegen door verhuurbedrijven voor parkeerovertredingen te beboeten.
Schoolstraten: Auto- en vrachtverkeer in straten bij scholen zorgt voor verkeersonveiligheid. Het schilderen van het woord ‘SCHOOL’ op het wegdek verandert daar niet veel aan. Beter is het om meer ‘school-straten’ in te voeren: afgesloten voor het autoverkeer als de school opent en sluit.
Parkeertarieven: De prijs voor een parkeervergunning voor bewoners moet binnen de perken blijven. Eventuele stijging van de kosten mag niet meer zijn dan de inflatie, zodat zo’n vergunning ook voor mensen met een laag inkomen betaalbaar blijft.
Geen nieuwe ondergrondse parkeergarages: Er komen geen nieuwe dure en onrendabele ondergrondse parkeergarages.

 Nachtmetro: Er komt een experiment met een nachtmetro.

Nieuwe metroverbindingen: In de regio bestaan plannen voor nieuwe metroverbindingen naar Schiphol en naar Almere, die erg veel kosten en waar de Amsterdamse reiziger niet veel aan heeft. Een nieuwe verbinding naar Schiphol is ook overbodig als het aantal vluchten en passagiers op Schiphol daalt. Wanneer het Rijk geld beschikbaar stelt voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn dan kan dit geld wat de SP betreft beter besteed worden aan het sluiten van de Ringlijn tussen Sloterdijk/Isolatorweg en het Centraal Station.

 STANDPUNTEN:

 OPENBAAR VERVOER

We zetten bij de vervoerregio in op goedkoper openbaar vervoer, zodat we mensen verleiden om niet met de auto maar met de metro, bus of tram te gaan. Om de verdere verschraling van het openbaar vervoer in de stad te stoppen, richten we een fijnmazigheidsfonds op. Dit fonds bekostigt fijnmazige OV-lijnen in de buurt die niet volledig rendabel zijn. Dit fonds wordt gevuld met een OV-heffing voor ondernemers, opbrengsten uit dividend en het geld dat

wordt bespaard door geen dure onrendabele ondergrondse parkeergarages te bouwen. Initiatieven zoals de Gelderlandpleinlijn worden aangemoedigd. Als er voldoende vraag naar blijkt te zijn, zorgen we ervoor dat het openbaar  vervoer ook ’s nachts rijdt.

 AUTODELEN

We stimuleren initiatieven voor autodelen met elektrische auto’s.

 BINNENSTAD AUTOLUW

De binnenstad wordt autoluw gemaakt. Dit gebied is in de toekomst enkel nog met de auto toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer, hulpdiensten en (bijzonder) openbaar vervoer. Voor mantelzorgers komt er een speciale regeling. De ruimte die hierdoor ontstaat komt ten goede aan voetgangers en fietsers.

 FIETSPADEN

De gemeente zorgt voor een uitgebreid netwerk van geasfalteerde fietspaden en fietsstraten. Wanneer een straat heringericht wordt, scheiden we fiets- van autoverkeer. De belangrijke fiets- en autoroutes in de stad worden waar mogelijk van elkaar gescheiden. Scooters gaan naar de rijbaan. Het aantal fietsstraten moet worden uitgebreid, evenals het aantal voetgangersgebieden. Waar nodig worden extra maatregelen genomen waardoor het fietsverkeer beter doorstroomt.

 FIETSPARKEREN

Er komen meer gratis openbare fietsenstallingen in de stad. We stellen een norm vast voor het aantal stallingen en fietsenrekken in een buurt op basis van de woondichtheid. Fout-geparkeerde fietsen die overlast geven en fietswrakken worden weggeknipt.

 FIETSCHIPPEN

Via een gemeentelijk chipsysteem met GPS moet het hoge aantal fietsdiefstallen en zwerffietsen worden tegengegaan.

 FIETSVERHUUR

Fietsverhuur wordt gereguleerd, onder andere op aantal fietsen, en gegund aan één aanbieder. Deze aanbieder moet voldoen aan strenge eisen. Zo moeten toeristen die een fiets willen huren, een verplicht theorie-examen van de fietsverhuurder krijgen.

 GVB

Het GVB moet zijn reizigers centraal stellen, het beste is dit te realiseren door het een bedrijf van de reizigers te laten zijn. Daarom willen we stoppen met de mislukte marktwerking in het OV. We brengen het GVB onder democratische zeggenschap en we nemen de exploitatie weer volledig in eigen beheer. Hiervoor gaan we een intensieve lobby starten in Den Haag. Het GVB gaat zorgen dat er voldoende plaats is in de metro voor alle reizigers op ieder moment van de dag. Het zorgt tevens voor voldoende materieel, zodat piekbelasting kan worden opgevangen.

 LADEN EN LOSSEN

Leveranciers worden in drukke gebieden verwezen naar eenduidige venstertijden, tussen 9:00 en 11:00. Overige aanleveringen worden geregeld via distributiecentra aan de rand van de stad met kleinschalig vervoer.

 METROVERBINDINGEN

Er moet verder onderzoek worden gedaan worden naar de aanleg van een snelle metro- of tramlijn van Sloterdijk via het Westerpark naar het Centraal Station of Amsterdam-Noord. De veerverbinding naar IJmuiden en Velsen keert terug en wordt eventueel uitgebreid met een veerverbinding naar Almere. Metro 53 blijft ook in de toekomst een directe lijn tussen Zuidoost en Amsterdam Centraal.

 OPENBARE RUIMTE

Bewoners willen vrije doorgang op de stoep, zonder dat wachtrijen of terrassen in de weg staan. Parkeerplekken voor auto’s die worden opgeheven als gevolg van het autoluw maken van het centrum moeten worden bestemd voor fietsen en motoren. Wachtrijen voor musea in de openbare ruimte moeten verdwijnen en in plaats daarvan worden verplaatst naar ruimte binnen de muren van een museum. Dat geldt ook voor uitstallingen van fietsverhuurbedrijven.

 P+R (PARK AND RIDE)

Bezoekers aan Amsterdam worden gestimuleerd hun auto te parkeren aan de rand van de stad of in de regio en zich te voet of per OV door de stad te bewegen. Hiervoor investeren we in extra P+R-plekken aan de rand van de stad, met snelle OV-verbindingen naar de stad. Het ‘afstempelgebied’ voor P+R-kaartjes wordt vergroot.

 PARKEERGARAGES

Er komen geen dure en onrendabele ondergrondse parkeergarages bij. Op termijn willen we de Bijenkorfgarage sluiten.

 PARKEREN

Parkeerplekken in gebieden beneden het IJ en binnen de ring worden exclusief voor bewoners. Via een online systeem kunnen zij gebruik maken van de bestaande bezoekersregelingen. Betaald parkeren is geen doel op zich, maar mag alleen gericht worden ingevoerd wanneer het aantoonbaar een oplossing biedt voor parkeeroverlast.

 PRETVERVOER

Pretververvoer als segways, paardenkoetsen, bierfietsen en toeristentreintjes wordt geweerd uit het centrum van de stad. Er komen strengere regels voor fietstaxi’s en particuliere plezierbootjes in de grachten.

 SNELHEIDSOVERTREDERS

Op sommige wegen, straten en fietspaden wordt veel te hard gereden. We willen dat de politie vaker aan snelheidscontroles doet, ook op fietspaden zolang daar nog scooters mogen rijden.

 TAXI’S

De gemeente blijft zich inzetten voor een Amsterdamse uitzondering op de taxiwet, waardoor het aantal taxi’s kan worden beperkt. Er komen meer ‘stop and go’ plekken. Zo kunnen chauffeurs beter en makkelijker stoppen voor het ophalen of wegbrengen van klanten, zonder dat ze direct een boete krijgen. Wie vindt dat hij/zij onterecht is bestraft, moet de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan bij een onafhankelijke beroepsinstantie.

 TOURINGCARS

Touringcars moeten worden geweerd uit het centrum en mogen enkel laden en lossen in de daarvoor bestemde garages en de P+R-voorzieningen aan de rand van de stad. De verleende concessie aan de Hop-on-hop-off-bus wordt niet verlengd.

 VEILIG OPENBAAR VERVOER

Om het Amsterdamse OV veilig te houden breiden we het toezicht uit. Op trams zonder conducteur komt er één om zwartrijden en zakkenrollen tegen te gaan. Toezichthouders op de ponten over het IJ moeten beter toezien op de verkeersstromen, de sociale veiligheid en het uitschakelen van de motoren van scooters en snorfietsen.

 VOETGANGERSSTRATEN

Meer straten in het centrum moeten het exclusieve domein worden van voetgangers, zoals de Raamsteeg waar fiets en voetganger gewoon niet samen gaan. Het aantal voetgangersstraten wordt uitgebreid.

 WATER

Het vervoer over het water moet duurzaam, zonder uitstoot van vieze uitlaatgassen. De gemeente moet snelheidsregels strikt handhaven, en geluidsoverlast en ongein op het water aanpakken. We willen een maximumaantal rondvaartboten zodat het niet te druk wordt op het water. We onderzoeken of ook rondvaartboten korter dan 14 meter onder het vergunningenbeleid kunnen vallen.

6. D66
+ metroring doortrekken van West naar Noord 
+ maximaal 20 km op het fietspad 
– Wibautstraat blijft snelweg

 

Autoluw hoogtepunten:

Maximaal 20 km op smalle fietspaden. Snelfietsroutes naar woonkernen in de regio, (snelle) doorfietsroutes in de stad, meer fietsstraten. Veel meer ruimte voor voetgangers, stoepen verbreden. Metroring vanaf Isolatorweg doortrekken naar halte Noorderpark ipv CS, IJtram naar West. Meer focus op verbindingen in en met buitenwijken en de regio. Aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Wibautstraat en Leeuwarderweg uitsluiten van het nieuwe 30 km maximaal. Betaald parkeren wordt de norm. Autodlen stimuleren, waar mogelijk aan- en afvoer over water.

D66 originele tekst partijprogramma

 

Mobiliteit

D66 wil dat Amsterdam voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is én blijft. Amsterdammers moeten plekken als school, werk, sportclub, zorginstelling en andere voorzieningen goed en eenvoudig kunnen bereiken. Het moet gemakkelijk zijn om van Noord naar Zuidoost te gaan, en men moet zich binnen de verschillende stadsdelen goed kunnen verplaatsen. De stad moet ook goed bereikbaar zijn voor bezoekers en forenzen. Mobiliteit en infrastructuur zijn dienend voor de functies van de stad.

In een stad die zo snel groeit en steeds drukker wordt, brengt dat uitdagingen met zich mee. Daarom moeten we scherpe keuzes maken en investeren in een duurzaam en inclusief netwerk. De stad is gebaat bij een veel betere balans tussen voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en

de auto. Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer hebben voor D66 prioriteit.

Inclusief vervoer staat hoog op onze agenda. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is onnoemelijk belangrijk dat iedereen zich zelfstandig, goed, veilig en gemakkelijk door de stad kan verplaatsen: het draagt enorm bij aan welzijn, gevoel van vrijheid en Zelfstandigheid.

In verbinding met elkaar en met de wereld

D66 zet zich in voor een bredere visie op mobiliteit. Daarbij kijken we naar mobiliteit binnen én buiten de stad. We stellen het mobiliteitsaanbod in de hele stad centraal. Momenteel ligt de focus te vaak op het centrum. Die focus verleggen wij naar de randen van de stad en naar de verbinding

met de regio, nationaal en internationaal. In de binnenstad ligt er een gedegen fundament aan openbaar vervoer. De vertakkingen in de stadsdelen kunnen echter flink wat versterking gebruiken. Vandaag de dag kun je heel makkelijk (en snel) van Noord naar Zuid reizen, maar om

van je huis in Noordwest naar je sportclub in Zuidoost te komen, duurt vaak nog onnodig lang. Het moet daarnaast makkelijker worden om te wisselen tussen type vervoer, zoals het overstappen van de fiets op de bus- of tram. Tot slot blijven we ons onverminderd inzetten voor sterke verbindingen tussen de stadsdelen, met de regio en de wereld om ons heen.

● We breiden het metronetwerk uit door de grote ring te sluiten en de randgebieden nog meer bij de stad te betrekken. Vanaf de Isolatorweg wordt de bestaande lijn niet in oostelijke, maar in noordelijke richting verlengd. De verlengde route voert vanaf de Isolatorweg via de Spaarndammerdijk, de Houthavens, het NDSM-terrein, het Johan van Hasseltkanaal en het Mosveld naar het Noorderpark; 

● De Noord/Zuidlijn wordt aan beide kanten doorgetrokken. In zuidelijke richting via Schiphol tot Station Hoofddorp, in noordelijke richting tot aan Zaandam; 

● Hoogwaardig ov hoeft niet altijd de metro te zijn. Daarom pleiten we ook voor vrijliggende bus- en trambanen. In verlengde van de IJtram naar Oost investeren we in een IJtram naar West. Deze nieuwe verbindingen zijn niet alleen snel, maar ook minder kostbaar; 

● Ook in de nacht moeten mensen veilig thuis kunnen komen. We pleiten ervoor dat de dienstregeling van de OV-verbindingen verruimt wordt; 

● De verbinding met Noord wordt verbeterd. Het fietsnetwerk wordt uitgebreid met twee fietsbruggen over het IJ. Een van de bruggen wordt aan de oostkant gepositioneerd; vanaf het KNSM-eiland naar de Johan van Hasseltweg in Noord. De andere brug vinden we aan de westkant; tussen de Houthavens en de NDSM-werf; 

● De Amsterdamse brug over het Amsterdams-Rijnkanaal is onmisbaar voor het Amsterdamse fietsnetwerk. Om grotere fietsstromen aan te kunnen en om het mogelijk te maken dat de tram wordt doorgetrokken, moet de brug aangepast worden. We blijven werken aan de verbetering van de fietsverbinding tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied; 

● D66 ondersteunt het initiatief voor een kabelbaan over het IJ; 

● D66 wil goede en comfortabele fietsverbindingen met de woonkernen in de regio, zoals Haarlem, Almere, Edam/Volendam, ’t Gooi en Amstelveen. De snelfietsroute naar Zaandam geldt als succesvol voorbeeld; 

● De ambitie om minder korte afstandsvluchten vanaf Schiphol te laten vertrekken, kan alleen gerealiseerd worden als er duurzame alternatieven – zoals de trein en hyperloop door heel Europa – tegenover staan. D66 pleit voor een intensieve samenwerking tussen het Rijk en Nederlandse en Europese steden om dat te bewerkstelligen; 

● We lobbyen stevig bij de Rijksoverheid voor het investeren in stedelijke mobiliteit, aangezien Amsterdam de benodigde investeringen voor het verbeteren van de Amsterdamse infrastructuur niet alleen kan dragen.

Fietscultuur en voetganger 

De voetganger en de fietser staan in de stad op één. Amsterdam is wereldwijd de enige hoofdstad waar je gemakkelijk en veilig doorheen fietst. Het maakt onze stad toegankelijk en iedere Amsterdammer mobiel. Een groot goed dat D66 wil behouden en versterken. Al het vervoer – met de fiets, de trein of de auto – begint te voet. De voetganger moet naast de fietser daarom veel meer ruimte krijgen en als een volwaardige deelnemer aan het verkeer worden gezien. 

We verbreden de stoepen op veel plekken en gaan verrommeling tegen zodat ze voor iedereen goed begaanbaar zijn; 

● We gaan voor meer fietsstraten: straten die zijn ingericht voor fietsers, waar auto’s te gast zijn; 

● We zetten in op doorfietswegen door de stad. Op deze wegen kunnen fietsers zonder onnodige obstakels en opstoppingen snel van A naar B komen; 

● We zorgen dat fietspaden veilig zijn en dat problemen met afwatering en verlichting snel worden opgelost. Fietspaden op plus- en hoofdnet worden altijd uitgevoerd in rood asfalt; 

● Ook als je minder te besteden hebt, moet je een fiets kunnen kopen. Zodat iedereen – ook als je dat niet van huis uit mee krijgt of hebt gekregen – kan fietsen. We stimuleren de fietscultuur bij iedereen die dit van jongs af aan niet gewend is. Ongeacht waar je geboren bent en hoe lang je in Amsterdam woont; 

● We zorgen dat fietsen goed gestald kunnen worden. Onder meer door meer fietsenstallingen te creëren, zowel in woonwijken voor mensen zonder eigen berging, als op drukke plekken in de stad en bij stations; 

● Fietswrakken en weesfietsen worden regelmatig en snel geruimd, zodat de plekken beschikbaar blijven en de voetganger ruim baan blijft houden. 

Goede balans tussen de voetganger, de fietser, het ov en de auto

Hoe goed en eenvoudig je je kan verplaatsen door de stad draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd brengt mobiliteit qua leefbaarheid ook uitdagingen met zich mee, onder meer op het gebied van geluid en uitstoot. Voor D66 is het belangrijk dat leefbaarheid van de stad voorop staat bij het verder ontwikkelen van de mobiliteit van de stad. De impact op gezondheid heeft te lang te weinig aandacht gekregen. Gelet op de groei en verdichting van de stad, is het extra belangrijk dat we hier volop aandacht aan besteden. De balans tussen de verkeersgebruikers moet drastisch worden verbeterd. De voetganger en fietser moeten meer ruimte krijgen, de auto juist minder. We investeren om het verkeer veiliger te maken.

● 30 km/u wordt in de hele stad de norm. Daarbij gelden de hoofdnetwegen zoals de Wibautstraat en de Leeuwarderweg als uitzondering. Op deze manier maken we het verkeer veiliger en verminderen we de geluidsoverlast; 

● We blijven ons inzetten voor een volledig uitstootvrij Openbaar Vervoer vanaf 2025 (op de weg én op het water); 

● We nemen maatregelen tegen geluidsoverlast door al het verkeer. Met name geluidshinder veroorzaakt door motoren, treinen en bussen wordt aangepakt; 

Betaald parkeren wordt de norm. Zo wordt de auto alleen nog gebruikt indien noodzakelijk;

● We verminderen geparkeerde auto’s boven de grond door parkeergarages die er al zijn intensiever te benutten. Een parkeergarage die doordeweeks volop wordt gebruikt, hoeft in het weekend niet meer leeg te staan. Zo is er meer ruimte voor andere weggebruikers. 

● We investeren om het verkeer veiliger te maken. Daarbij hebben we extra aandacht voor e-bikes. Op smalle fietspaden komt een maximumsnelheid van 20 km/h; 

● Voor nieuwe, toegestane voertuigen zoals LEV’s en e-steps zoeken we de juiste plek op de weg. We zijn zeer terughoudend ze als deelmobiliteit toe te laten; 

● De rondvaart heeft zware tijden gekend. We drukken op de zogenaamde noodknop en komen met nieuw beleid waarbij sprake is van een eerlijke markt en minder overlast; 

● We stimuleren verduurzaming en innovatie van de pleziervaart zonder onrealistische deadlines. 

Samen onderweg: deelmobiliteit en openbaar vervoer 

Het delen van de verkeersopties heeft de toekomst. Op die manier kunnen we de infrastructuur zoveel mogelijk ontlasten. D66 zet daarom in op Openbaar Vervoer en deelmobiliteit, met als uitgangspunt dat beide voor iedereen zo toegankelijk mogelijk zijn. 

● De coronacrisis en -maatregelen hebben enorme impact gehad op het openbaar vervoer. Er is voor miljoenen euro’s verlies geleden. D66 pleit ervoor om geen onherstelbare ingrepen in het lijnennetwerk te doen, en bestaande lijnen zoveel mogelijk behouden; 

● We zetten ons in voor inclusief ontwerpen. Daarbij wordt aan de voorkant al gekeken naar het creëren van mobiliteit voor iedereen, in plaats van halfslachtige aanpassingen achteraf; 

● Zelfstandig reizen is niet voor iedereen gemakkelijk. We zetten ov-coaches in die mensen begeleiden om uiteindelijk zelfstandig het ov te kunnen gebruiken; 

● Ook tijdens bouwwerkzaamheden moet de toegankelijkheid van de vervoersopties voor iedereen gewaarborgd blijven;

● We stimuleren deelmobiliteit door vergunning te versnellen. Daarnaast stellen we ruimte beschikbaar op slimme plekken waar je bijvoorbeeld een deelfiets (of e-bike) kunt gebruiken of een gedeelde taxi kan nemen; 

● We stimuleren en vergemakkelijken het delen van een eigen auto. Parkeervergunningen die in twee gebieden te gebruiken zijn, zijn met name interessant voor moderne families die doorgaans niet allemaal in een huis wonen. In autoluwe straten is nog wel plek voor een deelauto; ● We gaan de taximarkt aanpakken. Taxi’s moeten het visitekaartje van de stad worden. Er is geen ruimte voor discriminatie en misstanden. 

Verbeteren aan- en afvoer 

De aanvoer van producten in de bedrijvige stad is enorm. Deze neemt alleen maar toe. We gaan dit beter organiseren en faciliteren, zodat het zo min mogelijk overlast creëert. Door de beschikbare capaciteit beter te benutten, kunnen leven, werken en maken goed hand in hand gaan. 

● Waar mogelijk, stimuleren we vervoer over water. De infrastructuur over water gaat niet alleen over de grachten, maar ook over het IJ en het Amsterdams Rijnkanaal. D66 wil meer plekken aan wal hebben waar goederen en afvalstoffen geladen en gelost kunnen worden; 

● We passen de beperkte venstertijden voor bevoorrading aan. Daardoor kunnen ondernemers dit efficiënter organiseren en zijn ze zeker van hun levertijden. Bovendien kunnen we op die manier laad- en losruimte multifunctioneel inzetten. Zo kan een bepaalde plek afwisselend een parkeerplaats of een bevoorradingsplek zijn; 

● We doen onderzoek naar bevoorrading met elektrische voertuigen. Ook stimuleren we bedrijven en logistieke partijen om van elkaar te leren en meer samen te werken. Door hun bevoorrading anders te organiseren en bijvoorbeeld gezamenlijke hubs te creëren, hoeven minder bestelbusjes en vrachtwagens zich in de stad te begeven. 

7. ST3M
+ geld metrolijn Schiphol naar betaalbaar E-deelautosysteem
+ snelle treinverbindingen naar Groningen en Duitsland

 

Autoluw hoogtepunten:

Nieuwkomer, voortgekomen uit o.a. verzet tegen biomassacentrales.

Een dichter OV-netwerk in de stad. Niet de metro voor veel geld doortrekken naar Schiphol, want de achterliggende gedachte daarbij is meer vliegverkeer genereren. Besteed dit geld aan een betaalbaar elektrisch deelautosysteem en metrolijnen in andere richting. Binnen de ring is fietsen de norm. Bij elk verzorgingshuis een OV-halte. Krimp Schiphol en zet in op snelle treinverbindingen met Groningen en Duitsland. 

Hogere parkeertarieven voor vervuilende auto’s en andersom. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’; dit wordt de norm bij nieuwe parkeerplaatsen. Overslagpunten logistiek aan de rand van de stad, emissieloos verder, krimp Schiphol. Lucht moet voldoen aan de eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie, prioriteit bij verbeteren vuilste straten zoals Valkenburgerstraat.

St3m originele tekst partijprogramma

 

Nieuw verkeers- en vervoerplan 

Wat is er aan de hand? 

De Noord-Zuidlijn betekende een grote sprong vooruit in kwaliteit en capaciteit. Helaas zijn er ook tramlijnen geschrapt en worden er haltes opgeheven. Daardoor zijn de loop- en wachttijden langer geworden. Dat betekent vaak een langere reistijd. Voor wie minder goed ter been is, kan dat een reden zijn om niet langer van het openbaar vervoer gebruik te maken. 

Ook mensen die geen auto rijden, of niet kunnen fietsen, hebben recht op mobiliteit. Dat betekent in de eerste plaats een dicht tram- en busnetwerk, zoals dat voor de voltooiing van Noord-Zuidlijn bestond. 

Binnen de ring worden openbaar vervoer en fietsverkeer de norm. De overheid moet deze overgang bevorderen door slimme oplossingen en beloningssystemen, niet door botte verordeningen. 

Vanaf Schiphol zijn er goede treinverbindingen met de stad. Het vervangen van treinverbindingen door een metrolijn is, in relatie tot de enorme kosten, weinig verbetering voor passagiers. Het idee achter de nieuwe lijn is doorgaande groei van het aantal vluchten op Schiphol, terwijl wij dat juist niet meer willen.

Als we echt minder vaak gaan vliegen, en minder vaak op kantoor werken, dan is de huidige capaciteit van de Schipholtunnel, en de treinen erheen, voldoende, ook als je er nog wat extra internationale treinen aan toevoegt. Zo’n grote investering in de metro hoeft dan niet en zou juist een argument worden om ook het aantal vluchten van Schiphol te verhogen.

Wat stellen wij voor?  

ST3M wil dat bij ieder verzorgingshuis een openbaar vervoerhalte vlakbij is.  

Wij willen heronderhandelen over de toegezegde rijksbijdrage voor de metro. Wij willen het geld van de metrolijn naar Schiphol besteden aan een laagdrempelig en voor iedereen betaalbaar elektrisch autodeel systeem, of aan uitbreiding van het metronetwerk in andere richtingen. 

Wij gaan voor een gespreid multimodaal vervoerssysteem, dus niet alleen multimodaal knooppunt Schiphol. 

Parkeerbalans per buurt monitoren en blauwe zone (goedkoper tarief) handhaven bij sportvelden 

Meer vrijliggende fietspaden. meer inpandige fietsenstallingen op straat, bij winkelcentra, onderwijs- en sportvoorzieningen. 

Voer 30-kilometerzone in woonwijken in en zorg er voor dat verkeer dat van de ringweg komt snel een parkeerplaats heeft gevonden. 

Bij nieuwbouw auto’s ondergronds parkeren en voor ieder ondergrondse parkeerplaats een parkeerplaats op straat opheffen.  

Wij willen dat samen met onafhankelijke bureaus aanvullende maatregelen worden genomen om de veiligheid van metropassagiers te garanderen. 

Luchtvaart en Schiphol 

Wat is er aan de hand?

De groei van de luchtvaart heeft ons vrijheid, voorspoed, en culturele uitwisseling gebracht. Helaas drukt de huidige vorm van luchtvaart enorm op de CO2-uitstoot. Daar moet dus iets veranderen. 

Het groeibeleid op Schiphol heeft een onacceptabele invloed op gezondheid, leefbaarheid, woningbouw, veiligheid, milieu en klimaat. Op elk van deze aspecten ontbreken de normen en handhaving die burgers voldoende bescherming bieden. De overheid behandelt in dit opzicht de luchtvaart niet als een normale sector en geeft onvoldoende invulling aan de adviezen om dit wel te doen. 

Schiphol en treinstation Amsterdam Zuid moeten een belangrijke functie krijgen in de transitie van goedkope korte afstandsvluchten naar een Europees treinnetwerk. Naar het zuiden is Amsterdam goed bereikbaar per snelle trein en naar het zuidoosten al spoedig beter dan nu. Richting Keulen worden steeds grotere stukken geschikt voor 200 km per uur. 

Naar het oosten en noordoosten zit het anders. Het Rijk heeft nu aangekondigd de Lelylijn, en verder naar Noord-Duitsland, te gaan onderzoeken. Maar gezien de belangen van Schiphol en de stilte over korte vluchten, is de kans groot dat het erg traag gaat. 

De kansen voor een snelle lijn van Groningen naar Bremen liggen er wel degelijk. Niemand heeft ook die vervoersvraag nog berekend met de waarschijnlijkheid (of het doel) dat we rond 2030 niet meer vliegen naar Bremen en Hamburg, zoals KLM nu meermaals daags doet. Als je dat wel zo berekent, zou een snelle lijn waarschijnlijk ineens rendabel worden. 

Schiphol profiteert van de inactie en niemand lijkt vooralsnog verder het voortouw te willen of durven nemen. Amsterdam heeft herhaaldelijk aangetoond onder huidige bestuur zwakke knieën te hebben als het gaat om belangen die tegen die van Schiphol en KLM indruisen. 

Amsterdam heeft een enorm belang in duurzame bereikbaarheid naar Hamburg, en daarmee Scandinavië en Berlijn. Zelfs Scandinavië/Hamburg – Brussel /Parijs/Londen kunnen het snelst via Groningen en Amsterdam, en niet via Keulen zoals nu, als hier echt een snelle lijn komt. 

Wat stellen wij voor?  

De fossiele luchtvaart op Schiphol mag niet verder groeien, en moet daarentegen inkrimpen.  

Doorberekenen van milieubelasting aan vliegmaatschappijen en einde van belastingvoordelen voor bedrijven op Schiphol  

Stoppen met nachtvluchten op Schiphol.  

Stoppen met het beleid om actief overstappers aan te trekken op Schiphol.

Bij een op de thuismarkt gerichte functie kan het aantal vluchten (500 duizend vluchten per jaar) bijna gehalveerd worden: naar 250 duizend in het optimale model en naar 330 duizend in het maximale model. In dit optimale model kan nog steeds iedereen die in Nederland moet zijn hierheen komen en kunnen ook Nederlanders de wereld blijven bereizen.  

Maak van Amsterdam knooppunt in het toekomstige treinnetwerk dat korte afstandsvluchten gaat vervangen. Haal ook in het snelle-treinnetwerk het maximale uit Amsterdams geografische positie en durf duurzame keuzes te maken.  

Onderzoek op eerlijke wijze de mogelijkheden van een snelle lijn naar het noordoosten, via Groningen. Ga in dat onderzoek uit van krimp van korte afstandsvluchten. 

Automobiliteit slimmer doen.

Wat is er aan de hand? 

De komende jaren zal elektrisch autorijden verder toenemen, ondanks de problemen op het elektriciteitsnetwerk. Dit is goed voor terugdringen van uitstoot, voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in de stad. Een goed systeem met elektrische deelauto’s is in feite een vorm van openbaar vervoer. Elke deelauto biedt meerdere bewoners de mogelijkheid om auto te rijden tegen beperkte kosten. De gemeente kan samenwerking tussen partijen faciliteren en waar nodig bijspringen. 

Wat stellen wij voor? 

De gemeente moet investeren in extra laadpalen en in de onderliggende infrastructuur. De gemeente moet de opzet van een goed systeem met elektrische deelauto’s faciliteren. 

8. VVD
+ meer laadpalen 
+ in drukke wijken P+B+B (parkeren voor bewoners en bezoekers)
+ geluidsoverlast door motoren tegengaan
– Stop programma Autoluw 
– Wibautstraat blijft vierbaansweg

 

Autoluw hoogtepunten:

Stimuleren e-rijden, meer laadpalen, nachtmetro. In drukke wijken invoeren P+B+B (parkeren alleen voor bewoners en aangemeld bezoek), verdubbel P+R-plekken, snelbus van P+R Zeeburg naar Zaanstad. Stop het programma Autoluw, Wibautstraat blijft vierbaansweg. Stadslogistiek met gedeelde bezorgdiensten, slimmere venstertijden en e-hubs voor kleine voertuigen bij distributiecentra aan de buitenranden. Handhaven snorfiets op de rijbaan, beperk geluidsoverlast motoren. 

VVD originele tekst partijprogramma

 

Duurzaamheid
We zetten in op stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelmobiliteit en het ontwikkelen van innovatieve technieken rondom bijvoorbeeld waterstof.

Bereikbaarheid
Er moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de stad, door de aanleg van extra metrolijnen, fietspaden en het verbeteren van het wegennet. De auto hoort bij de stad, maar straatparkeren in drukke wijken als de grachtengordel en de Pijp wil de VVD beperken tot P+B+B’ers (Parkeren voor bewoners en aangemeld bezoek) zoals je familie, de mantelzorger of de schilder. Ander bezoek is welkom op P+R plekken en ondergrondse garages. Zo geven we meer ruimte in de stad voor groen, bewoners en ondernemers. De VVD pleit voor een verdubbeling van het aantal P+R plekken.

Verkeer en Vervoer

Een bereikbare stad

De VVD wil een schone stad die met alle modaliteiten goed bereikbaar is. Mobiliteit is namelijk een vorm van vrijheid. En iedereen, van jong tot oud, heeft een andere mobiliteitsbehoefte. Het bieden van alternatieven en opties is cruciaal voor het behoud van de middenklasse. Zo verduurzamen we de binnenstad, vergroten we de doorstroming van verkeer en verbeteren we de luchtkwaliteit. De VVD wil oplossingen die de bereikbaarheid verbeteren en die de stad tegelijkertijd nog mooier en duurzamer maken. Daarbij hoort geen valse tegenstelling tussen openbaar vervoer, auto en (elektrische) fiets, zoals in het programma Autoluw geschetst wordt. Dit programma Autoluw stoppen wij dan ook mee

Maatregelen voor een mobieler Amsterdam 

▶ Parkeren op superdrukke plekken hoeft niet langer op straat. Daarom pleit de VVD ervoor om delen van het centrum en de Pijp aan te wijzen als ‘P+B+B gebieden’. Parkeren voor Bewoners en aangewezen Bezoekers. Die bezoeker kan je familie zijn, een mantelzorg(st)er, een ondernemer zoals de schilder of een leverancier. Voor deze bezoekers zorgen we voor een goede en betaalbare bezoekersregeling die eenvoudig digitaal geregeld is. Dit geldt ook voor bedrijven gevestigd in het centrum en de pijp. Maar dagjesmensen en toeristen kunnen naar P+R locaties of ondergrondse garages. De P+B+B plekken op straat krijgen een vergelijkbaar tarief als de P+R plekken. 

Het aantal P+R plekken moet daarvoor worden verdubbeld. Dit gaan we doen door huidige locaties waar mogelijk uit te breiden en nieuwe P+R’s toe te voegen aan de stad en in de regio. Het aantal parkeerplekken op drukke plekken brengen we juist terug. Bewoners kunnen dan nog wel in de buurt parkeren. Zo zorgt de VVD ervoor dat bewoners een plek hebben en we meer ruimte maken voor groen, ondernemers of een ondergrondse afvalbak. Deze parkeerplekken komen waar mogelijk wel terug in de vorm van een P+R plek. Ook investeren we in parkeren onder de grond, en kijken we waar vraag is of ontstaat naar nieuwe parkeergarages. 

▶ De VVD zet een streep door de huidige agenda autoluw. De Wibautstraat is en blijft een doorgaande vierbaansweg. En natuurlijk moet de A10 gewoon de A10 blijven.

 ▶ Bij nieuwbouwprojecten stimuleren we inpandig parkeren en een goede OV-bereikbaarheid. Het moet ook mogelijk zijn om maatwerk te leveren en parkeervergunningen uit te geven in nieuwbouwwijken.

 ▶ De VVD wil inzetten op slimme oplossingen om verschillende modaliteiten beter op elkaar aan te laten sluiten. Op sommige plekken staan teveel auto’s, elders zijn de garages leeg. Dat is een gemiste kans. Door P+R plekken en garages slimmer in te richten, regelingen voor vergunninghouders om in naburige garages te parkeren uit te breiden en te werken aan de bekendheid, het makkelijker te maken om over te stappen op OV of deelfiets en door de parkeerdata te ontsluiten in navigatieapps kan er veel beter gebruik gemaakt worden van de Amsterdamse infrastructuur. De gemeente communiceert actief over het nieuwe parkeerbeleid. 

▶ Stadslogistiek is een toenemend vraagstuk door de steeds verdergaande verdichting in Amsterdam en alle bezorgdiensten die spullen komen brengen. De VVD pleit voor publiekprivate samenwerkingen om te komen tot slimme venstertijden, vervoer over water van (bouw) goederen, logistieke hubs en gedeelde bezorgdiensten van verschillende spelers. Stadslogistiek zal in de toekomst moeten vinden met kleine, emissieloze voertuigen die hun goederen ophalen bij distributiecentra (van klein tot groot) aan de randen van de stad.

 ▶ De VVD wil dat ondernemers de ruimte krijgen om binnen kaders (deel)mobiliteit aan te bieden in de stad. Dit geldt voor alle modaliteiten. Dit draagt bij aan betere luchtkwaliteit in de stad. Er moeten wel duidelijke afspraken gemaakt worden over de gevolgen voor de openbare ruimte. Zo is de VVD geen voorstander van deelfietsen die rondslingeren door de openbare ruimte. Dit kan namelijk ook anders; door op hotspots in de stad een ‘dockingstation’ vergelijkbaar met de ov-fiets te realiseren, zodat deelfietsen op gezette plaatsen in de stad weer teruggezet dienen te worden. 

▶ De VVD wil toe naar duurzaam vervoer. Dat kan een elektrische auto, fiets, pleziervaart of elektrische scooter zijn. De VVD zet daarom in op meer laadpalen (ook in garages, samen met VVE’s) voor auto’s en pleziervaart. In het huidige tempo gaat de gemeente de elektrificatie van het particuliere en bedrijfsvervoer niet bij kunnen benen. De huidige milieuzones blijven gehandhaafd. Dit alles draagt bij aan de luchtkwaliteit van onze stad. Elektrificatie van de pleziervaart stimuleren we zonder onrealistische deadlines. 

▶ De VVD pleit ervoor om de metro’s ook ‘s nachts te laten rijden. Dat hoort bij een bruisende stad waar mensen ook in de nacht werken of een feestje gaan vieren. 

▶ Op veel plekken gaat Amsterdam fors op de schop. Zoals bij de Oranje loper of door het sluiten van de Piet Hein tunnel. De VVD wil dat er maatwerk komt voor bewoners en ondernemers die daardoor getroffen worden. Denk aan gratis P+R plekken als de eigen wijk slecht bereikbaar is. 

▶ De VVD wil dat Amsterdam ook per trein goed internationaal verbonden is en zal zich hard maken voor beter vervoer per trein. 

▶ We hebben nadrukkelijk oog voor Amsterdammers op leeftijd en mindervaliden. De stad moet voor iedereen bereikbaar blijven ook voor diegenen die slechter ter been zijn.

 Investeringen voor een mobieler Amsterdam 

▶ De VVD wil dat Amsterdam Noord beter bereikbaar wordt. De fietsbruggen moeten er gewoon komen. Het advies van de commissie D’hooghe is wat de VVD betreft een goede basis om de verbinding aan te leggen. De VVD wil ook in het kader van de bereikbaarheid van Noord inzetten op de aanleg van metrohalte Sixhaven. Ook wil de VVD een hoogwaardige busverbinding realiseren die van de P+R op Zeeburg, via Noord naar Zaanstad loopt.

 ▶ In Amsterdam Nieuw-West vindt de VVD het belangrijk te kijken naar een divers aanbod aan modaliteiten. Ook willen we Bus 21 doortrekken tot de sportvelden en moet de Westangent vanuit Sloterdijk bijdragen aan de bereikbaarheid van Nieuw West.

 ▶ De Noord/Zuidlijn wordt wat de VVD betreft doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. Daarnaast pleit de VVD voor het rondmaken van de ringlijn en een onderzoek naar de aanleg van een metro naar Almere. 

▶ Binnen Amsterdam Noord kan de Oost-Westverbinding worden verbeterd. De VVD wil een onderzoek om te bezien hoe dit, mede met het oog op Haven Stad, vorm kan krijgen. 

▶ Bij de bouw van nieuwe metro- en tramlijnen buiten de ring kunnen grootschalige P+R faciliteiten gebouwd worden. Het liefst aangevuld met een OV-fiets. Zo voorkomen we dat auto’s onnodig de stad in komen. 

▶ De VVD steunt de komst van de ondertunneling van de A10 Zuid (Zuidasdok) en pleit voor een verdere versterking van de Ring A10 op drukke knelpunten zoals bij de bouw van Haven Stad en Sluisbuurt. 

Veiligheid in het verkeer 

▶ De VVD wil dat iedereen veilig over straat kan, ook in het verkeer. Daarom moeten de regels in het verkeer beter worden gehandhaafd. Voetgangers moeten weer gewoon een zebrapad kunnen oversteken zonder dat ze omver gereden worden. 

▶ De maximumsnelheid voor auto’s en scooters moet worden gehandhaafd. Het is levensgevaarlijk om in de bebouwde kom te hard te rijden. 

▶ 30km zones zijn maatwerk. De VVD is tegen een generieke snelheidsverlaging. Daar waar het verstandig is om de snelheid te verlagen doen we daar, op andere plekken moeten bussen, trams, scooters en auto’s gewoon kunnen doorrijden. 

▶ Snor- en bromfietsen horen op de rijbaan, met een helm. Dit moet gehandhaafd worden.

 ▶ Op veel plekken zijn de fietspaden niet breed genoeg. Bij de herinrichting van straten worden deze breder waar nodig en worden parkeerplekken bij voorkeur ondergronds aangelegd. 

▶ De VVD zal zich inzetten om geluidsoverlast door motoren tegen te gaan. Er is al wetgeving van kracht die bepaalt dat motoren niet meer dan 80 decibel mogen produceren. Bovendien is het de meest genoemde klacht in het Actieplan Geluid van de gemeente.

Noord

▶ De VVD wil de IJ-oever in Noord ontwikkelen tot wandel- en hardlooppromenade met ondernemers, horeca en groen. 

▶ De bereikbaarheid binnen en naar Noord heeft aandacht nodig. We pleiten als VVD voor de komst van metrohalte Sixhaven en de aanleg van een fietsbrug over het IJ conform het advies de commissie D’hooghe.

▶ De VVD wil een onderzoek naar een betere ‘oost-west’ OV-verbinding in Noord, bijvoorbeeld door een hoogwaardige busverbinding.

9. Volt
+ introductie snelle A-lijn tussen stadsdelen 
+ OV-korting buitenwijken

 

Autoluw hoogtepunten:

Introductie A-lijn tussen stadsdelen, uitstootvrij verkeer, ringlijn rondtrekken, terugdringen parkeerplaatsen, geen dubbel opstaptarief bij overstappen ander OV, OV-korting voor buitenwijken. 

Volt originele tekst partijprogramma

 

Bereikbaar en in beweging

In 2019 besloot Amsterdam om vanaf 2030 geen voertuigen op benzine, diesel of gas meer toe te laten binnen de bebouwde kom en vanaf 2025 alleen nog uitstootvrijebedrijfsauto’s, taxi’s, bussen en brom- en snorfietsers. Volt juicht de ambitie voor een uitstootvrij Amsterdam van harte toe. Wel zijn er vanwege de korte aanloop naar zo’n fundamentele koerswijziging mogelijke risico’s op het gebied van de persoonlijke financiële situatie, laadcapaciteit in de stad en de extra energiebehoefte.

Volt vindt het vanzelfsprekend dat in Amsterdam het Openbaar Vervoer en slimme (deel) mobiliteitsoplossingen integraal deel uitmaken van de stad. Niet enkel als betaalbare alternatieven voor benzine- of dieselauto’s, maar als essentieel onderdeel van een moderne metropool. Volt wil daarom vooral inzetten op de toegankelijkheid van heel Amsterdam en omstreken, via vernieuwende en slimme OV verbindingen in de stad en vanuit Amsterdam naar de omliggende randgemeenten.

 

We maken de Ring Rond: we trekken de metro van Isolatorweg door naar Noorderpark en sluiten die aan op de Noord-Zuidlijn. Met de introductie van de A-lijn krijgt Amsterdam naar voorbeeld van veel an-dere Europese metropolen een effectiever vervoer tussen stadsdelen. Net zoals in Berlijn met de S-Bahn door een eigen trein met korte wachttijden, op het al bestaande spoor.

De schaarse ruimte in de stad moet benut kunnen worden door iedereen. We zetten daarom in op het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen in Amsterdam door meer gebruik te maken van parkeeroplossingen buiten de stad.

Volt zet in op invoering van een vernieuwd OV combiticket, waarmee voor overstappen van trein op ander OV geen dubbel opstaptarief meer geldt en reizigers die verder uit het centrum wonen meer korting kunnen krijgen. 

10. Partij voor de Ouderen
+ meer P+R
+ OV-haltes op loopafstand verzorgingshuizen 
– tegen invoering 30 km maximaal als norm

 

Autoluw hoogtepunten:

Tegen overal invoeren 30 km max, wel meer P+R, en op zondag gratis parkeren voor mantelzorgers. Meer fijnmazig OV, meer haltes voor ouderen. 65-plus gratis met OV. Handhaven veiligheid op fietspad, actief optreden tegen diefstal en misbruik van brommobielen. Tram 14 terug, maak Noord beter bereikbaar, maar geen bruggen over het IJ.

Partij voor de Ouderen originele tekst partijprogramma

 

OPENBAAR VERVOER & BEREIKBAARHEID

 FIJNMAZIG BETER OV

 Herstel AANVULLEND OPENBAAR VERVOER

 Herstel TRAM- en BUSLIJNEN & onderzoek ALTERNATIEVEN

 Haltes op LOOPAFSTAND

 Het FIETSPAD is ook voor ouderen

 DUBBELTJESZONE parkeren bij ziekenhuis

 We willen TRAM 14 terug

 Onderzoek METROGEBRUIK OUDEREN

 Maak NOORD beter BEREIKBAAR

 Focus op DOELGROEPENVERVOER

 Ook RUIMTE voor de AUTO

 Parkeergeld besteden aan VERBETEREN BEREIKBAARHEID

 NEE! tegen overal 30km/u

 Oog voor FIETSVEILIGHEID

 Geen BRUGGEN over het IJ

 Uitbreiding METRONET

 Proef NACHTMETRO

 Uitbreiding P&R-VOORZIENINGEN

 We ONTSLUITEN de JORDAAN

 ELEKTRISCH OV over de GRACHTEN

 65-plus GRATIS met tram en bus

1.5 OPENBAAR VERVOER & BEREIKBAARHEID

Veel Amsterdammers zijn afhankelijk van het openbaar vervoer in onze stad. Gratis openbaar vervoer voor 65+ers wordt uitgebreid. Snelverkeer en langzaam verkeer worden gescheiden. Scooters worden van de fietspaden verbannen. De gemeente voert actief beleid tegen diefstal, vernieling en misbruik van brommobielen. Bezitters van een Europese gehandicaptenkaart hoeven niet nog eens te betalen als ze hun auto parkeren. Geen betaald parkeren op zondag voor mantelzorgers en familie van ouderen. Inkomsten uit betaald parkeren bestemmen we voor veilig verkeer en parkeervoorzieningen.

FIJNMAZIG BETER OV

De Noord/Zuidlijn wordt gewaardeerd maar heeft de fijnmazigheid van het bus- en tramnetwerk geen goed gedaan. Daar zijn veel ouderen en mensen met een beperking, die voor hun mobiliteit zijn aangewezen op het OV, het slachtoffer van. Daarom investeren we in fijnmazig openbaar vervoer en brengen onder andere tramlijn 14 in Bos en Lommer, buslijn 21 in de Eendracht in Nieuw-West en buslijn 36 in Noord met voorrang terug. De nieuwe trams worden aangepast op de gehandicapte gebruikers. 

Herstel AANVULLEND OPENBAAR VERVOER

Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), waar veel ouderen en mensen met een beperking van afhankelijk zijn, wordt door het zittende college uitgekleed. De drempel wordt verhoogd en het aantal jaarlijkse kilometers wordt beperkt. Wij draaien dit terug en onderzoeken het elektrisch maken van het AOV.   

Herstel TRAM- en BUSLIJNEN & onderzoek ALTERNATIEVEN

Wij willen een onderzoek naar welke tram- en buslijnen in ere hersteld kunnen worden. Daarnaast stoppen we het verder schrappen van tram- en buslijnen. Alternatieve vormen van openbaar vervoer zoals aanvullend elektrisch openbaar vervoer, een grachtenbusje of waterbusje gaan we onderzoeken. 

Haltes op LOOPAFSTAND

Bus- en tramhaltes die in directe omgeving van seniorenwoningen of verzorgingstehuizen verdwenen zijn, worden teruggeplaatst. We stoppen met het verder verwijderen van haltes en plaatsen overstaphaltes dichter bij elkaar omdat het nu te ver lopen is voor ouderen. 

DUBBELTJESZONE parkeren bij ziekenhuis

Patiënten of bezoekers die een volle dag in het ziekenhuis verblijven, zijn qua parkeerkosten het slechtst af in Amsterdam. Het OLVG in Amsterdam-Oost spant de kroon met 48,- euro voor een dag parkeren. Wij willen invoering van het ‘dubbeltjes parkeren’ en een maximum dagtarief. Het eerste uur 10 cent en daarna een gewone uurprijs met een maximum dagtarief van €8,50. 

We willen TRAM 14 terug

Wij steunen de actiegroep ‘Tram 14 mot terug!’ uit de buurt van ganser harte in hun strijd. De populaire tramlijn 14 moet inderdaad terug. Nieuw-West is, met ruim 150.000 inwoners, het dichtstbevolkte stukje Nederland met de meeste inwoners per vierkante kilometer. 22% van alle ouderen in de stad wonen hier. Het openbaar vervoer geeft ze net dat laatste stukje vrijheid. ​

Onderzoek METROGEBRUIK OUDEREN

We willen een onderzoek naar het gebruik- en de gebruiksvriendelijkheid van de metro door ouderen. Daarin moet de angst bij ouderen voor de hoge roltrappen meegenomen worden. 

Maak NOORD beter BEREIKBAAR

Met nieuwe verbindingen moet Amsterdam Noord beter bereikbaar worden. De bewoners moeten hier uitdrukkelijk bij betrokken worden en hebben een doorslaggevende stem. 

Focus op DOELGROEPENVERVOER

De gemeente en de Vervoersregio gaan onderzoeken hoe het reguliere OV kan worden geïntegreerd met vraag gestuurd OV. Daarmee kunnen we in de komende periode een actievere rol gaan spelen in het vervoer voor specifieke doelgroepen, zoals 75+’ers en mensen met een beperking.

Ook RUIMTE voor de AUTO

Veel mensen hebben hun auto keihard nodig voor woon- werkverkeer of omdat ze minder mobiel zijn. We houden dus ruimte voor de auto door te investeren in (ondergrondse) parkeergarages en in de doorstroming op het Amsterdamse wegennet.

Parkeergeld besteden aan VERBETEREN BEREIKBAARHEID

De opbrengsten, van bijvoorbeeld de parkeergelden, die in het Mobiliteitsfonds terechtkomen mogen ook alleen maar ingezet worden om de mobiliteit en bereikbaarheid van de stad te verbeteren. 

NEE! tegen overal 30km/u

Het invoeren van maximaal 30 kilometer per uur op alle stadswegen, is funest voor de doorstroming van het verkeer in onze stad. Langs bijvoorbeeld de grachten en veel andere plekken in het centrum is het wel wenselijk. Op andere doorgaande wegen is 50km/u per uur juist wel nodig om het wegennet niet volledig vast te laten lopen. Bovendien is het een reëel gevaar dat met overal 30km/u de frequenties van bus- en tramlijnen omlaaggaan, lijnen worden ingekort of opgeheven. Dat staat haaks op het gemeentebeleid om het ov-gebruik juist te bevorderen. Maatwerk is dus nodig. 

Oog voor FIETSVEILIGHEID

Fietsstraten moeten niet smaller gemaakt worden om de snelheid te verlagen. Wij scharen ons daarmee achter de Fietsersbond Amsterdam. Smalle rijbanen leiden tot hinderlijke/gevaarlijke ontmoetingen waar fietsers meer last van hebben dan automobilisten. Sinusvormige drempels en alternerend éénrichtingsverkeer zijn betere maatregelen om de snelheid te remmen.

Het FIETSPAD is ook voor ouderen

Het fietspad in Amsterdam is bovenal voor de (oudere) bewoner en niet voor zwalkende toeristen en scheurende flitsbezorgers. Hier moet meer op gehandhaafd worden om ouderen zich nog veilig te laten voelen in de toch al drukker wordende stad. Bij de aanleg van (nieuwe) fietspaden moet altijd de Fietsersbond Amsterdam betrokken worden. De veiligheid- en toegankelijkheid voor ouderen dient een hard criterium te zijn bij het opstellen van het ontwerp. 

Uitbreiding METRONET, Met focus op de bewoners van Amsterdam en niet (alleen) in dienst van het toerisme. 

11. JA21
+ betaalbare P+R aan stadsranden
– weg met Amsterdam Autoluw

 

Weg met Agenda Autoluw en stop met uitknijpen autobezitters. Betaalbare P+R aan de stadsranden. NoordZuidlijn doortrekken naar Hoofddorp.

JA21 originele tekst partijprogramma

 

Amsterdammers bepalen zelf hoe zij zich van A naar B Verplaatsen. We geven voetgangers, fietsers en het OV de ruimte, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat ook Amsterdammers dieafhankelijk zijn van hun auto zich door de stad kunnen blijven bewegen. De agenda autoluw gaat van de baan en we stoppenmet het eindeloos uitknijpen van autobezitters.

Vooral in Nieuw-West, Zuidoost en Noord vervult de auto een belangrijke rol in het leven van mensen wat een ruimhartiger autobeleid in deze stadsdelen legitimeert. Waar mogelijk zorgen wij wel dat auto’s minder ruimte innemen op straat, bijvoorbeeld door bij nieuwbouwprojecten standaard ondergrondse parkeergarages te bouwen zodat we bovengronds meer ruimte overhouden voor andere zaken.

We zetten in op betaalbare P+R faciliteiten rondom stations aan de randen van de stad zodat bezoekers die per auto naar Amsterdam afreizen verleid worden met het OV of deelvervoer de stad in te reizen. Ook trekken we de Noord-Zuidlijn door naar Hoofddorp en sluiten de kleine metroring tussen het Centraal Station en de lsolatorweg.

Lijn 21 en tram 14 worden in oude staat hersteld