Ga naar de inhoud

Manifest Amsterdam Autoluw

In samenwerking met vijf andere organisaties heeft de VVAB het manifest Amsterdam Autoluw opgesteld. Volgens de vijf is de stad van de toekomst autoluw en pleiten zij voor een samenhangende aanpak om Amsterdam autoluw te maken. Het manifest moet als uitgangspunt dienen in gesprekken met bewoners, organisaties en de overheid om zo de stad nog mooier, aangenamer, veiliger, toegankelijker en leefbaarder te maken.

Een aantal organisaties heeft de handen ineen geslagen met dit Manifest. De initiatiefnemers zijn Cliëntenbelang Amsterdam, de Fietsersbond, Mens en Straat, het Comité Parkeervrije Frans Halsbuurt, Rover en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Uitgangspunt is een toegankelijke stad voor iedereen waar leefbaarheid wordt gegarandeerd door veilige looproutes overal, ook voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. En waar bereikbaarheid wordt gegarandeerd door goed samenspel van voetganger, fiets en openbaar vervoer. Per stadsgebied zal dat verschillend uitpakken, afhankelijk van de drukte en van de beschikbare ruimte.

De organisaties komen in dit gezamenlijke manifest tot 24 concrete voorstellen ten aanzien van het opschonen van de binnenstad, een andere inrichting van de openbare ruimte in woonwijken, onorthodoxe verkeersmaatregelen, maatregelen in de regio en anders omgaan met mobiliteit.

Rogier Noyon, voorzitter van de VVAB, zegt dat het Manifest een belangrijke stap voorwaarts is: “Het Manifest biedt de autoluwe agenda van wethouder Dijksma kansen om Amsterdam mooier, aangenamer en leefbaarder te maken”.

Bijgaand treft u het Manifest De stad van de toekomst is autoluw aan.

[Manifest] (PDF-bestand, 2.1 MB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *