Ga naar de inhoud

Mr. Visserplein ook 30 km /u

Ongelofelijk dat het kleine stukje Mr. Visserplein 50 km/u blijft. Dat is niet logisch, nu vanaf de Valkenburgerstraat (30 km/u) gereden gaat worden naar de Weesperstraat, juist naar het gedeelte parallel aan het Namenmonument waar de snelheid 30 km/u is (en blijft).

Vanaf de Weesperstraat naar de Valkenburgerstraat is het ook niet meer zinvol om 50 km/u te laten rijden, nu er steeds meer geluiden opgaan om ook het gedeelte ter hoogte van het namenmonument naar de IJtunnel toe ook 30 km/u te maken en te versmallen (knijpen). Eigenlijk moet de hele Weesperstraat 30 km/u worden en een rijstrook per richting, zoals dat ooit is afgesproken.

Dat maakt pas dat de auto in de Weesperstraat en op het Mr.Visserplein op de 2e plaats komt ten behoeve van het uitgangspunt veiligheid en leefbaarheid voor bewoners. Al was het maar om meer recht te doen aan het namenmonument de verkeersherrie daar minder te laten zijn. Het Mr. Visserplein moet 30 km/u worden.

Een planoloog gaf aan dat het hele Mr. Visserplein zoveel beter kan. De twee dubbele rijstroken van en naar de Weesperstraat zouden eigenlijk een rijstrook moeten zijn. En dus 30 km/u. Daardoor ontstaat er zoveel meer ruimte, die zinvoller gebruikt kan worden dan nu voor “doorgaand ( = niet ter plekke noodzakelijk) verkeer”.

Die versmalling maakt dat de rare ruimte vretende “vorken”,de zogenaamde voorsorteerstroken aan de kopse kanten van de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen. Aan beide uiteinden, zodat de Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Ook kan daar veel meer met de aangekondigde vergroening via het Knowledge Mile Park gedaan worden.

30m km/u en een rijstrook per richting rond het Mr.Visserplein vergroot de leefbaarheid in de buurt en zal er voorzorgen dat auto’s daar alleen komen om in de buurt te zijn. Nu is het een rare rommelige verbinding tussen de Jodenbreestraat en Weesperstraat. Waar voetgangers en fietsers niet echt een plek hebben en de herrie de overhand heeft.

Nota Bene: de fietsers- en voetgangersoversteek Muiderstraat, Mr Visserplein, Jodenbreestraat is onderdeel van een fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek vinden vaak ongelukkenplaats ook met ernstige afloop. Een reden temeer om ook op het Mr Visserplein 30km in te voeren en te versmallen en daarmee ook ‘de weg vrij te maken’ om de dubbele rijstrook bij het oprijden van de Valkenburgerstraat naar 1 rijstrook te verminderen.

Overigens moet de verlichting op het Mr. Visserplein aangepakt worden. Niet alleen omdat bewoners in aanliggende straten er nu al last van hebben dat het licht vanaf daar in hun woningen schijnt (in de zijstraten!), maar ook zodat het een echt plein kan worden met een goede verblijfskwaliteit.