Ga naar de inhoud

Ontwerp-omgevingsvisie 2050 | Verkeer

Tot en met woensdag 3 maart kunt u de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. Er is ook een hoofdstuk over verkeer, en her en der staan opmerkingen over Autoluw zoals:

Binnen Amsterdam vraagt de toenemende druk op de openbare ruimte om het geleidelijk autoluw maken van de stad.

In het stuk wordt ingegaan op hoofdlijnen en nieuwe richtingen, zoals ‘blokrijden’ op het plaatje hierboven. Dat idee komt uit een onderzoek naar de S100 uit 2016 (pas 2 jaar later gepubliceerd).

Vindt u ook dat de ontwikkelingen Amsterdam Autoluw zo langzaam gaan? Kan er nog een tandje bij voor 2050? Laat dan nu uw stem horen.  NU , niet  STRAKS , niet  LATER .

Inspraak
Op alle onderdelen van de visie kunt u uw mening geven. Dat moet voor 4 maart 2021. Daartoe kunt u dit formulier (DOCX, 116 kB) gebruiken, maar dat hoeft niet. Geef in elk geval aan wat het onderwerp is waarover u een zienswijze indient en voorzie uw reactie van inhoudelijke onderbouwing.

Schriftelijke zienswijzen voorzien van naam en adresgegevens kunt u mailen naar omgevingsvisie@amsterdam.nl. Inspreken kan ook per brief of mondeling. Lees meer: Geef je mening!

Wettelijk kader
De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is opgesteld in het kader van de Omgevingswet. De nieuwe wet (per 2022?) vervangt een groot aantal wetten op het vlak van onder andere ruimtelijke ordening, milieu, onteigening en natuur. De omgevingsvisie is verplicht en bindend. De Omgevingswet regelt ook de decentralisatie van verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten. Amsterdam krijgt de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan onderstaande doelen van de invoering van de Omgevingswet:

  • beter inzicht in wat op bepaalde plekken wel en niet mag;
  • meer ruimte om lokaal besluiten te nemen;
  • snellere en uitvoerbare besluitvorming;
  • meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving.

Bijlage

 

1 reactie op “Ontwerp-omgevingsvisie 2050 | Verkeer”

  1. De A10 West staat hier nog in als een normale snelweg. Daar moet vanzelfsprekend een knip in en het moet een stadsstraat worden (met 30km/u). De echte ringweg gaat in de toekomst om Nieuw-West heen, dat is in oppervlakte de helft van de stad ‘binnen de ring’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *