Ga naar de inhoud

Parool

Opinie: ‘Agenda Autoluw is uiterst onrechtvaardig’.  De nieuwe Agenda Autoluw werkt ongelijkheid in de hand, vindt Kattenburger Lars Duursma. In plaats van de onderliggende oorzaken aan te pakken, wordt het probleem verplaatst.

Voor elke straat die erop vooruitgaat, gaat een ander erop achteruit. Hier de Kattenburger­straat. Beeld Jakob Van Vliet

Stel dat de gemeente een criminaliteitsplan zou introduceren waarvan de eerste stap is om criminelen in enkele wijken te concentreren, zodat de rest van de stad er geen last van heeft. Iedereen zou direct de absurditeit van zo’n voorstel inzien. Toch is dit de essentie van de huidige Agenda Amsterdam Autoluw – maar dan met auto’s.

De ambtenaren die het stuk produceerden, lijken oprecht te denken dat je overlast alleen kunt oplossen door deze te verplaatsen. Voor elke straat die er in de plannen 30 procent op vooruitgaat, neemt in een andere straat de overlast met 30 procent toe. Het leidt tot een verdeelde stad, waarin bewoners en wijken tegen elkaar worden uitgespeeld.

Ondertussen laat de agenda alle onderliggende oorzaken ongemoeid. En dat terwijl de urgentie voor een wérkelijk ambitieuze verandering steeds breder wordt erkend. Vorige week nog ondertekende ons stadsbestuur het nationale Schone Lucht Akkoord. Het gezamenlijk terugdringen van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof moet vijfduizend vroegtijdige sterfgevallen voorkomen – per jaar!

Elke maand overlijden duizend Nederlanders door vieze lucht en de hoofdstad behoort al lange tijd tot de smerigste plekken van Europa.

Toevallig rekenen

Bij zo’n akkoord past meer daadkracht dan het verschuiven van overlast. Wat de Agenda Autoluw extra onrechtvaardig maakt: veel wegen die straks meer verkeer moeten verwerken, behoren nu al tot de drukste verkeersaders van de stad.

De afgelopen jaren werden ze bovendien al geconfronteerd met een enorme verkeerstoename (Houtmankade, Van Diemenstraat) of een bizarre opeenstapeling van pijnlijke maatregelen (Kattenburgerstraat). Het ontbreekt aan een bredere visie op de ontwikkeling van wijken en aan samenhang met andere projecten. Kattenburg wordt weleens een ‘zwijgwijk’ genoemd, maar het lijkt alsof de ambtenaren in de Stopera zelfs hun directe collega’s nooit spreken.

Niemand kijkt verder dan z’n eigen projectje, zo bleek ook tijdens informatiebijeenkomsten. Met één muisklik wordt er dan 30 procent meer verkeer door een straat gestuurd; dat kwam toevallig goed uit het verkeersmodel. Dat zo’n maatregel verregaande gevolgen heeft voor de sociale cohesie en veiligheid van een wijk, maakt de betrokken ambtenaren kennelijk niets uit: daar gaat een andere afdeling over.

Extra pijnlijk is hoe de gemeente negatieve gevolgen bagatelliseert en bewoners misleidt. Zo werden de plannen richting Kattenburgers gepresenteerd als een lovenswaardige stap om te komen tot een ‘aantrekkelijke, veilige straat’. Begraven op pagina twee van de brief stond één zinnetje over de te verwachten verkeersexplosie.

Een eerlijker verhaal was dit geweest: ‘We hebben bijzonder slecht nieuws voor u: de gemeente kiest ervoor om minimaal 30 procent meer verkeer door uw woonwijk te sturen en dat zal waarschijnlijk leiden tot vroegtijdige sterfgevallen. Vele kleine kinderen en kwetsbare ouderen zullen astma ontwikkelen of de medicatie voor hun luchtwegziekten moeten verdubbelen.’

In plaats daarvan sprak wethouder Van Doorninck vorige week tijdens de commissievergadering over ‘bijeffecten’ die misschien ‘gemitigeerd’ zullen worden.

Tweederangs Amsterdammers

Een serieus plan zou ertoe leiden dat de verkeersoverlast niet wordt verschoven, maar verminderd. De komende tien jaar groeit Amsterdam naar één miljoen inwoners. De stad trekt nu al meer toeristen dan Barcelona, Milaan of Wenen. Dan kom je er niet met wat willekeurige verkeersmaatregelen en -onderzoeken: de kraan moet dicht!

Maak alles binnen de ring maximaal 30 kilometer per uur, dat kan al binnen een jaar. Ontmoedig doorgaand verkeer. Introduceer zones voor bestemmingsverkeer.

Zorg voor minder verkeer én kom met een bredere visie op de ontwikkeling van wijken. Individuele straten worden leefbaarder met minder parkeerplaatsen, maar zonder grotere maatregelen wordt het vooral een stoelendans waarbij steeds meer stoelen verdwijnen en het aantal deelnemers gelijk blijft.

Voorkom bovenal een onderscheid tussen eersterangs en tweederangs Amsterdammers. Want een stad die de gezondheid en rechten van haar inwoners serieus neemt, mag nooit accepteren dat grote groepen kwetsbare Amsterdammers als gevolg van deze agenda straks 30 tot 40 procent méér verkeer door hun woonwijk krijgen.

Lars Duursma. Bewoner Kattenburg en ondernemer.

Bron: https://www.parool.nl/columns-opinie/agenda-autoluw-is-uiterst-onrechtvaardig~b49925994/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared_earned

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *