Ga naar de inhoud

Prins Hendrikkade 30 km

Geacht college van B&W Amsterdam,

Het initiatief “30km/u in de stad” hebben we als bewonersgroep Prins Hendrikkade met veelenthousiasme omarmd. Het is de belangrijkste wens van de bewoners om van de Prins Hendrikkade een 30km/u stadsstraat te maken. Dit heeft, mede door de herinrichting, een grote impact op de leefbaarheid van de straat. De Prins Hendrikkade is op dit moment vies en onveilig. De bewoners willen na vele jaren van milieu-en geluidsoverlast graag óók een leefbare straat.

Sinds een aantal jaren zijn we namens een grote groep bewoners van de Prins Hendrikkade en omgeving in contact met de gemeente en verschillende politieke partijen om te overleggen over de toekomstige herinrichting van het gebied tussen Amrath hotel en IJ-tunnel. Met als doel om een veilige, schone, leefbare straat te creëren. De invoering van een 30km straat is wat de bewoners betreft de enige manier om dit te kunnen realiseren.

Daarbij

30 km/u zorgt voor veilig en leefbaar
Een 30 km/u beleid verbetert de veiligheid aanzienlijk. De straat wordt hierdoor overzichtelijk, de milieu- en geluidsoverlast vermindert en het zorgt ervoor dat bewoners en andere gebruikers van de Prins Hendrikkade veilig kunnen fietsen en oversteken Daarnaast zorgt het voor een duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen direct duidelijk wat de situatie is, dit zal overschrijding van de snelheid voorkomen. Ook is het voor automobilisten richting IJ-tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe inrichting van de straat snelheidsovertredingen zal tegengaan. In de huidige situatie komen deze overtredingen vaak voor en worden snelheden boven 100 km/u geregistreerd, wat levensgevaarlijk is.

Het voorstel volgens de kaart (https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de Prins Hendrikkade als uitzondering op het 30km beleid in de binnenstad tóch als 50km/u straat te behouden, met als meest waarschijnlijke reden het overmatige gebruik door streekvervoer. Voor de bewoners is deze afweging onbegrijpelijk.

1 minuut sneller in het OV óf een leefbare straat?
Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn is de bewoners beloofd dat al het regionaal busvervoer over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit is niet gebeurd.

Het kleine stukje tussen Centraal station en station Noord is voor de streekvervoerders kennelijk een zeer belangrijke bron van inkomsten waardoor dit blijft bestaan ondanks dat dit parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn met een enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel die nauwelijks bijdraagt aan de dienstverlening.

Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid veel beter als deze streekbussen het station Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency van het gehele vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering aantal mensen een negatieve impact
omdat zij van de bus moeten overstappen op Station Noord.

De werkelijke impact op de dienstverlening zal sterk gereduceerd worden doordat de metro bij Centraal
station een betere aansluiting heeft op het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de hoeveelheid mensen die overstappen op de trein veel kleiner is, en in de toekomst nog kleiner blijft door de trend van meer thuiswerken als gevolg van Covid.

Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een directe busverbinding tussen Zaanstreek / Waterland en
Centraal station, zoals gepresenteerd bij de plannen voor de Noord-Zuidlijn

Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen bij het begin van de nieuwe concessie Zaanstreek Waterland in December 2023, echter, dit hoeft geen belemmering te zijn voor het invoeren van een 30km/u beleid aangezien het verschil in reistijd met een 50km/u regime over het gedeelte tussen IJtunnel en Centraal station minder dan 1 minuut is.

We begrijpen de afweging niet: reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van de stad. We vragen ons al die jaren af waarom het College deze situatie blijft handhaven. Waarom laat u ons steeds in de kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de Prins Hendrikkade, een leefbare straat!

De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade is geen belemmering om een 30km/u beleid in te voeren, ook al nodigt zij uit tot te snel rijden. Dit kan echter eenvoudig en goedkoop opgelost worden door betere markering, versmalling door bijvoorbeeld plantenbakken en andere snelheidsverlagende maatregelen.

Natuurlijk geeft een 30km/u beleid heel goede mogelijkheden de straat bij herinrichting veel aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht doet aan zowel het monumentale karakter van haar bebouwing als de boulevardfunctie richting de diverse musea en bezienswaardigheden in Oost.

Afsluitend kunnen we stellen dat een 30km/u beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is met de diverse doelstellingen voor dit gebied zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan.

Met vriendelijke groet,
Namens de VOG en een groot aantal bewoners van de Prins Hendrikkade en omliggende straten.