Ga naar de inhoud

Reactie Werkgroep fundering op ‘Palenplan’

Palenplan Centrum-West

De gemeente publiceerde 7 maart het Verkeersplan Centrum-West, het Palenplan. Door op strategische plekken een paal te plaatsen, zijn de woonbuurten in de Westelijke Grachtengordel, Noord Jordaan en Haarlemmerbuurt niet langer aantrekkelijk voor sluipverkeer. Bestemmingsverkeer kan nog steeds de wijk in en uit. De Werkgroep fundering reageert op het plan. De werkgroep fundering informeert en behartigt ad hoc de belangen van 402 VVE’s, particuliere eigenaren, bewoners en winkeliers in de Amsterdamse binnenstad op het gebied van fundering.

Reactie:

De Werkgroep fundering is blij verrast dat de gemeente na jaren van vruchteloos overleg een stap zet die overtuigt van de intentie om het sluipverkeer in Centrum-West aan te pakken.

Het ‘Palenplan’ breekt met de opeenvolging van lokale maatregelen die de verkeersdruk de laatste jaren heeft verplaatst van de ene voordeur naar de andere. Veel van de oplossingen waarover langdurig is overlegd en vergaderd zijn niet doorgegaan. Wat wel doorging, heeft in de ene straat een verbetering gebracht en in de andere een even grote verslechtering. Velen zagen dat wat hun, niet zelden bij verrassing, aan nachtrust, schone lucht en woongenot werd ontnomen, bewoners een straat verderop in de schoot werd geworpen. De Werkgroep heeft uiteindelijk de conclusie getrokken dat ze haar tijd beter kon besteden.

Onze eerste keus is nog steeds beperking van de toegang met behulp van een camerazone. Erfgoedsteden ondervinden nu eenmaal forse verkeersdruk van toeristen en dagjesmensen. De beperking van het verkeer voorkomt onnodige funderingsschade en zorgt ervoor dat de stad leefbaar blijft voor bewoners, die bovendien de kortste en dus de schoonste weg van A naar B kunnen rijden. Veel Europese erfgoedsteden hebben zo’n systeem al jaren. Het Palenplan heeft niet die reikwijdte. Dit gezegd zijnde lijkt ons dat met de inzet van minimale middelen op strategische plaatsen, toch een flinke verbetering voor een groot gebied kan worden bereikt.

Het plan is kwetsbaar omdat het beruchte ‘Muizengat’ in de Buitenbrouwersstraat ongemoeid wordt gelaten. Het staat of valt daarom met integrale uitvoering. Onder dat voorbehoud steunen wij het van harte. Het is een intelligente aanpak waar een visie uit spreekt: snel en goedkoop uit te voeren, goed voor de gezondheid van bewoners, goed voor de fundering van huizen en kademuren, en goed voor de sociale cohesie van Centrum-West.

Links met informatie en achtergrond:

Muizengat, Buitenbrouwersstraat
Muizengat, Buitenbrouwersstraat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *