Ga naar de inhoud

Sumatrakade naar ETW30

Het invoeren van de 30 km/u als maximum snelheid in Amsterdam juich ik van harte toe. Het kan wat mij betreft niet snel genoeg gebeuren. Naast dat het veiliger is zal dit ook in de geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer schelen. Ik kan voor de meeste uitzonderingen om bij 50 km/u te blijven begrip opbrengen, vooral omdat het grootste deel van de wegen wel naar 30 km/u gaat en dat dit norm is. Hopelijk gaat ook op termijn deze wegen naar 30 km/u toe.

Het in één keer invoeren geeft direct duidelijkheid, al zal het nog wel even duren voordat de reële snelheid ook lager gaat zijn. Handhaving, voorlichting en inrichting van de straten zijn hier dan ook belangrijk in, alleen met een bord 30 aan het begin van de stad kom je er niet. Ook de mindset van de ontwerpers van de openbare ruimte zal moeten veranderen. Niet meer doorstroming als heilig mantra, maar gericht op waar een stad voor is, namelijk wonen en werken.

Als ik kijk naar mijn directe woonomgeving (Java eiland) valt me wel iets op.
Persoonlijk denk ik dat de Sumatrakade niet geschikt is om een nog hogere verkeersintensiteit aan te kunnen. Ik zie daarom niet in waarom deze kade een GOW30 zal worden en niet gewoon een ETW30, zoals alle andere straten op het eiland. Het zal jullie waarschijnlijk verbazen maar op de Sumatrakade wonen enkele duizenden mensen en de (geluids)overlast van verkeer is nu al groot. De verlaging van de maximum snelheid zal helpen, maar nog meer verkeer is zeer onwenselijk. Als de weginrichting niet naar ETW30 zal worden aangepast blijft de kade een snelweg waar vrachtverkeer, motoren brommers, scooters en personenauto’s overheen blijven scheuren. Een groot deel hiervan is niet-bestemmingsverkeer. Het classificeren als GOW50 is een fout gemaakt in het verleden en kan nu eindelijk worden hersteld.
Het invoeren van maximaal 30 km/u is dan ook een mooi moment om eindelijk eens onderhoud aan de kade uit te voeren en deze weer geschikt te maken om aan te wonen.

Mocht er halsstarrig aan de GOW classificatie worden vastgehouden dan zal er volgens de eisen een vrijliggend fietspad op de kade moeten worden aangelegd, zie tabel 1 op pagina 35.

Het “fietspad” door de binnentuinen achterlangs is geen alternatief hiervoor want:

Onveilig en oncomfortabel door:

  • de schudstroken, bruggetjes en kuilen in de kruisende grachtjes.
  • de in feite shared space inrichting, omdat de binnentuinen ook voetgangers- en speelgebied is.
  • het gebruik als parkeer plaats van gemotoriseerd (werk)verkeer, wel of niet met vergunning.

Onbruikbaar voor niet-bewoners, omdat bijvoorbeeld de toegangsdeuren, belborden en brievenbussen zich aan de Sumatrakade bevinden.