Ga naar de inhoud

testje

 1. Dit is het eerste item van de lijst
  1. Dit is het eerste subitem
  2. Dit is het tweede subitem
  3. Dit is het tweede subitem
  4. Dit is het tweede subitem

Autoluw hoogtepunten:

Tot 2030 twintig procent van de parkeerplaatsen binnen de ring ombouwen tot fietsenstalling, postzegelpark of locatie voor afvalscheiding. ‘Overstap garages’ voor Amsterdammers langs snelweg en metrolijnen. Parkeergarages openen voor buurtbewoners in de avond en nacht. Woonstraten vergroenen en zijn voor bestemmingsverkeer, hier is de auto te gast. Verkeerscamera’s en luchtkwaliteitsensors vergroten veiligheid en schone lucht.

Meer e-bikes vergen een uitgebreid netwerk van brede fietspaden. Stoepen worden breder, er komen meer fietspaden, zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen. Populaire doorgaande fietsroutes, zoals de Jan Evertsenstraat, worden autoluw. Fietsers krijgen meer voorrang bij stoplichten. Er komen deelfietsen bij belangrijke haltes, en meer bewaakte stallingen.

OV-kosten voor lange ritten gaan omlaag, stadspashouders krijgen korting. Tram 1 en tram 13 worden buiten de ring sneltram. Een IJmeerlijn gaat IJburg met Almere Pampus verbinden, de Noord/Zuidlijn gaat door naar Hoofddorp en er komt snel OV tussen Noord en Zaanstad.

Nieuwe wijken krijgen OV-infra vóór woningen.

Autodelen in alle wijken mogelijk maken, en als norm in nieuwbouw. Buurten starten met vervoerscoöperaties, die met minibusjes mensen van deur tot deur brengen. Bij parkeervergunningen komt er voorrang voor sociaal deelvervoer en cruciale beroepen.

Invoeren taxizones waar alleen chauffeurs met gemeentetoestemming rijden, die minimaal 23 jaar zijn. Logistiek moet leveringen bundelen.

Schiphol: minder dagvluchten, stop op nachtvluchten en kort rondje over A’dam. Taks voor inkomende passagiers. A’dam wordt internationale treinstad.

PvdA originele tekst partijprogramma

 

 

 

De PvdA wil van Amsterdam een tienminutenstad maken, waarin alle inwoners binnen tien minuten fietsen basisvoorzieningen zoals school, supermarkt, huisarts en OV-knooppunt kunnen bereiken. We verbeteren de fietspaden en brengen voorzieningen naar alle stadsdelen.

Uitgebreid netwerk van brede fietspaden

Nu steeds meer mensen een e-bike hebben, zijn brede fietspaden nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom maken wij ons sterk voor een uitgebreid netwerk van brede fietspaden die de hele stad van De Banne tot Weesp, en van Geuzenveld tot IJburg doorkruisen. Populaire doorgaande fietsroutes, zoals de Jan Evertsenstraat, maken we autoluw. Doorgaand autoverkeer leiden we om via parallelstraten zoals de Jan van Galenstraat. Door de maximumsnelheid van veel autostraten te verlagen en fietsers voorrang (bij stoplichten) te geven, kunnen fietsers op een onbezorgde en snelle manier de stad doorkruisen.

● OV-fietsen op knooppunten

Om reistijden te verkorten, reiscomfort te vergroten en mensen te stimuleren de fiets te pakken, reserveert de PvdA Amsterdam ruimte voor deelfietsen bij belangrijke haltes en stations in alle wijken. Zo wordt overstappen op de fiets na een metro-, sneltram of snelbusrit extra makkelijk. De beschikbaarheid van deelfietsen wordt in bestaande reisapps zoals 9292.nl opgenomen.

● Veilige fietsenstallingen

Het aantal fietsendiefstallen in Amsterdam stijgt, in tegenstelling tot elders in het land. De PvdA wil daarom meer bewaakte fietsenstallingen waarin iedereen voor 24 uur gratis een fiets kan stallen, zeker bij OV-knooppunten.

4.3 Snel en betaalbaar openbaar vervoer

De sociale en maatschappelijke functie van toegankelijk openbaar vervoer is van onschatbare waarde. Voor veel ouderen, mensen met een fysieke beperking en huishoudens met lage inkomens is het dé manier om familie te bezoeken of naar werk te reizen. Hoewel Amsterdam een goed OV-netwerk heeft met net een nieuwe metrolijn, is het vervoersaanbod in delen van de stad (zoals in Noord en in Nieuw-West) juist verschraald. Binnen de ring zijn meer trams gaan rijden, maar essentiële verbindingen tussen de buitenwijken en het centrum (zoals tram 14) zijn verdwenen. Kris-kras-bewegingen door onze stad kosten veel overstappen, tijd en geld. De PvdA wil inzetten op een fijnmazig OV-netwerk dat alle buurten bedient. Ook wil de PvdA investeren in een aantal nieuwe supersnelle verbindingen tussen verschillende delen van de stad. Tot slot moet het openbaar vervoer in Amsterdam betaalbaar zijn. Daarom verlagen we de kosten voor lange ritten en geven we stadspashouders korting.

Onze plannen:

● Beter openbaar vervoer in Nieuw-West, Noord, Buitenveldert, IJburg en Zeeburgereiland

De PvdA wil lange reistijden tegengaan door het bus- en tramnetwerk in Noord en Nieuw-West, Buitenveldert, IJburg en Zeeburgereiland te verbeteren. Als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn is het totale openbare vervoersaanbod in een aantal buurten verslechterd. Wij willen in die buurten het OV weer verbeteren met een actieplan voor betere doorstroming.

● Metro tussen Isolatorweg en Centraal Station

Het is tijd om de ringlijn tussen Isolatorweg en het Centraal Station te sluiten. Dat is essentieel voor een functionerend metrosysteem. Met de bouw van Havenstad wordt het bouwen van een metroverbinding tussen Isolatorweg en het Centraal Station des te belangrijker.

● Twee nieuwe West-Westlijnen

De reistijden van de buitenwijken naar het centrum zijn te lang. De bouw van een Oost-Westlijn kost veel tijd en geld. De PvdA wil daarom tram 1 en tram 13 upgraden tot sneltram tussen de Ringlijn en hun eindstation (Osdorp en Geuzenveld). Op de nieuwe West-Westlijnen kunnen trams tot twee keer zo snel rijden als normale trams.

● Introductie van de nachtmetro

Amsterdam is een wereldstad waar 24 uur per dag geleefd, gewerkt en gefeest wordt. De PvdA wil ’s nachts tweemaal per uur een metro laten rijden op alle trajecten, zodat nachtwerkers en stappers veilig en snel naar huis toe kunnen. Daarnaast streeft de PvdA naar verlaging van nachttarieven in het openbaar vervoer, en op termijn naar afschaffing.

● Betere OV-verbinding met de regio

We zetten in op een regelmatige nachtverbinding gedurende de hele week tussen Amsterdam en omliggende steden binnen de Metropoolregio (Hoofddorp, Zaanstad, Almere, Purmerend, Hilversum en Haarlem). Daarnaast willen we een IJmeerlijn die IJburg met Almere Pampus verbindt, de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp doortrekken en snel OV tussen Noord en Zaanstad aanleggen.

● Nieuwe buurten meteen aangesloten

De PvdA wil infastructuur voor openbaar vervoer aanleggen vóórdat nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. We zien nu dat buurten met een zeer lage parkeernorm soms jaren moeten wachten op goed OV. We gaan de exploitatie van het OV in de eerste jaren betalen uit grondopbrengsten.

● Goedkoper OV buiten de ring

De PvdA wil het OV buiten de ring goedkoper maken. Buiten de ring is het gebruik van het openbaar vervoer namelijk relatief duur, omdat de afstanden die worden afgelegd langer zijn. We willen vervoersarmoede uitbannen door de prijs per kilometer buiten de ring te verlagen. Daarnaast verkennen we de introductie van groepskortingen en eisen we vanuit de Vervoerregio dat het Rijk lokale tarieven (voor stads- en streekvervoer) voor treinkaartjes gaat hanteren.

● Bereikbaar groen voor iedereen

De PvdA wil de bereikbaarheid van parken en recreatiegebieden met het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten betere busverbindingen komen vanuit onze wijken naar bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos, Spaarnwoude en het Twiske.

4.4 Ruimte voor sociaal deelvervoer

Als PvdA willen wij autodelen bereikbaar maken voor alle buurten. Personenauto’s voor privégebruik nemen veel ruimte in, en staan 95% van de tijd stil. Tegelijkertijd is gedeeld bezit en gebruik van vervoersmiddelen flink in opkomst, en staan (commerciële) aanbieders van deelvervoer te springen om hun diensten in Amsterdam aan te bieden. Nu is het moment om duidelijke regels op te stellen zodat deelvervoer betaalbaar en beschikbaar wordt in alle buurten. De PvdA wil inzetten op sociaal deelvervoer, zodat onze straten beter benut worden, er openbare ruimte overblijft voor spelende kinderen en iedereen die dat nodig heeft een personenauto tot de beschikking kan hebben.

Onze plannen:

● Inzetten op vervoerscoöperaties

De PvdA helpt de buurten met de start van vervoerscoöperaties, die zonder winstoogmerk met een pool van grotere en kleinere minibusjes mensen van deur tot deur brengen. Deze busjes kunnen geboekt worden als vervoer binnen de buurt of naar OV-knooppunten. Mensen met een fysieke beperking kunnen ze gebruiken als aanvullend openbaar vervoer. De PvdA wil ook zorgen dat de diensten worden opgenomen in de reguliere routeplanners.

Autodelen als norm in nieuwbouw

De problemen met de lage parkeernorm voor nieuwbouwprojecten willen wij als PvdA beantwoorden met gemeenschappelijk autobezit. We gaan dit opnemen in het Programma van Eisen, met parkeerruimte die wordt gedeeld door nieuwe bewoners. Zo kunnen werkende bewoners nog steeds bij locaties met slechte OV-bereikbaarheid komen en kan een personenbusje worden gedeeld voor uitwedstrijden van kinderen. Als het busje niet gereserveerd is, wordt het gebruikt door de vervoerscoöperatie.

● Deelvervoer voor iedereen toegankelijk

Commerciële aanbieders van deelvervoer staan te trappelen om hun auto’s, scooters en fietsen in Amsterdam aan te bieden. De PvdA wil duidelijke eisen stellen voordat we hiervoor een concessie verlenen. Zo moeten aanbieders in de gehele stad voor aanbod zorgen en niet alleen in het lucratieve centrum. Deelvervoer mag geen verkapte manier zijn om data te verzamelen, en daarom eist de PvdA dat aanbieders organiseren dat gebruikers zelf de beschikking krijgen over hun gebruiksdata. Tot slot mag het aanbieden van deelvervoer wel rendabel zijn, maar maximeren we de prijzen om ervoor te zorgen dat het voor brede groepen betaalbaar is.

● De strooiscooter uit de weg

De gemeente reserveert aparte parkeerplaatsen en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor foutparkeren op de stoep. Amsterdammers ondervinden veel hinder van onhandig geparkeerde deelscooters. Ze blokkeren doorgangen, wat leidt tot onveilige situaties. Dit willen we streng aanpakken door de fout geparkeerde scooters en fietsen vaker door de gemeente te laten verwijderen, met bijbehorende boetes.

● Gelijk speelveld voor taxi’s

De komst van taxi-bestelapps als Uber heeft geleid tot gevaarlijke wegsituaties doordat opgejaagde chauffeurs nauwelijks rusten. Tegelijkertijd rijden lege taxi’s rondjes door de binnenstad, op zoek naar een ritje. De PvdA wil dat taxichauffeurs minimaal 23 jaar zijn en twee jaar hun rijbewijs hebben. Daarnaast ontwikkelen we taxizones waar alleen chauffeurs met gemeentelijke toestemming hun diensten mogen aanbieden. Van Den Haag verlangen we de bevoegdheid om het aantal taxi’s in onze stad te maximeren. De PvdA zal zich blijven inzetten voor een gelijk speelveld tussen taxichauffeurs in onze stad.

4.5 Slimmer gebruik van parkeerruimte

De PvdA wil het aantal parkeerplaatsen verminderen om ruimte te maken voor stadsleven. Wel zijn we zorgvuldig met het opheffen van parkeerruimte. Want bewoners, zeker mantelzorgers, monteurs, beveiligers en huisartsen zijn vaak van hun auto afhankelijk. Bezoekers en leveranciers stimuleren we om niet-gemotoriseerd de stad in te komen. De afgelopen 40 jaar is het aantal auto’s in de stad gestaag afgenomen. Dit is de leefbaarheid enorm ten goede gekomen. Zo is de Nieuwmarkt bijvoorbeeld niet langer een parkeerplaats maar nu een fijn plein. In woonwijken hebben we geen dagelijkse, lange, stinkende files meer. Door in te zetten op minder auto’s werken wij aan een gezonde lucht en spelen wij parkeerplaatsen vrij voor voorzieningen die de stad nodig heeft.

Onze plannen:

Overstapgarages langs snelwegen en metrolijnen

Amsterdammers die geen auto voor de deur kunnen hebben door een lage parkeernorm, moeten de mogelijkheid krijgen een eigen auto in een overstapgarage neer te zetten. Deze overstapgarages bouwen we op plaatsen waar snel OV, snelwegen en fietspaden bij elkaar komen. Door in te zetten op slimme combinaties van openbaar vervoer en automobiliteit, zijn we sneller de stad uit wanneer dat nodig is, en blijft Amsterdam goed bereikbaar. Forenzen vangen we buiten de stad op met P&R-terreinen.

● Parkeervergunningen in de hele stad

De PvdA wil een parkeervergunnningensysteem voor de hele stad. Buurten zonder betaald parkeren zijn de laatste jaren gratis autostallingen geworden voor dagjesmensen en andere bezoekers. Bewoners hebben hier last van. Daarom willen wij voor bezoekers betaald parkeren invoeren in het geval van hoge parkeerdruk.

● Cruciale beroepen voorrang bij een parkeervergunning

Sommige Amsterdammers hebben een auto of bestelbus nodig om te kunnen werken. De PvdA vindt dat mensen met cruciale beroepen voorrang moeten krijgen in de toewijzing van parkeervergunningen. Het moet mogelijk zijn om als elektromonteur, beveiliger of huisarts in onze stad te wonen en je werk te doen.

Parkeergarages ‘s avonds en ‘s nachts open voor buurtbewoners

Door bestaande parkeergarages efficiënter te gebruiken, hoeven er minder auto’s op straat geparkeerd worden. In Amsterdam staan vooral ‘s nachts veel parkeergarages van bedrijven leeg. De PvdA wil een deal sluiten met deze bedrijven om buurtbewoners de mogelijkheid te geven hun auto hier te stallen. Daarnaast zorgen we voor voldoende elektrische oplaadmogelijkheden in alle gemeentelijke parkeergarages, ook als hiervoor verbouwingen noodzakelijk zijn. Particuliere eigenaren stimuleren we hetzelfde te doen.

● Betere bevoorrading

Bestelbussen en servicemonteurs doorkruisen dagelijks de stad voor bevoorrading en onderhoud. Door in te zetten op kleinere voertuigen en boten, en tegelijkertijd afspraken te maken over flexibele parkeerplaatsen voor bevoorrading, kunnen winkels snel bevoorraad worden zonder verkeersopstoppingen en overlast. De gemeente maakt hierover afspraken met ondernemers. Verder wil de PvdA logistieke bewegingen van leveranciers in de stad bundelen. Door in te zetten op retourlogistiek hoeft geen vrachtwagen leeg terug te rijden.

● Parkeerplaatsen vergroenen

We willen tot 2030 twintig procent van de huidige parkeerplaatsen binnen de ring ombouwen tot fietsenstallingen, postzegelparken of locaties voor afvalscheiding. Zo wordt Amsterdam schoner, leefbaarder en duurzamer. Dat kan doordat we deelvervoer en overstapgarages breder toegankelijk gaan maken. Welke parkeerplaatsen verdwijnen en hoe we ze gaan gebruiken, bepalen we met de bewoners.

4.6 Schiphol

Amsterdam profiteert economisch van de werkgelegenheid op Schiphol en de goede internationale bereikbaarheid, maar lijdt ook onder geluidsoverlast en fijnstof. De geluidscontouren die getrokken zijn rond de huidige aan- en uitvliegroutes zitten woningbouw in de regio in de weg. Als aandeelhouder van Schiphol heeft de gemeente daadwerkelijke invloed. De PvdA wil dat de gemeente deze positie gebruikt om de overlast van Schiphol te verminderen.

Onze plannen:

● Minder vliegbewegingen en andere vliegroutes

De PvdA gaat ervoor strijden om het aantal vliegbewegingen de komende collegeperiode te laten dalen. De krimp moet komen uit minder budgetvluchten, minder vluchten voor korte afstanden en minder vluchten met zeer hoge percentages transferpassagiers. Ook zetten we ons in voor het wijzigen van de aan- en uitvliegroutes. Het aantal vliegbewegingen is de laatste jaren enorm toegenomen, en een steeds groter deel van de vliegtuigen stijgt op met een kort bochtje over Amsterdam om enkele minuten reistijd te besparen in hun vlucht naar de andere kant van de wereld. Dat kan anders. Door aanvliegroutes te wijzigen, maken we bovendien ruimte voor woningbouw.

Stoppen met nachtvluchten over Amsterdam

Schiphol is Europees kampioen nachtvluchten. De PvdA wil het aantal nachtvluchten sterk verminderen en wil dat Schiphol stopt met nachtvluchten over onze woonwijken.

● Stoppen met verouderde vliegtuigen

De meeste geluidsoverlast wordt veroorzaakt door zeer verouderde grote vrachtvliegtuigen. Daarom wil de PvdA dat Schiphol stopt met het verlenen van landingsrechten aan deze vliegtuigen.

● Schipholtaks

De PvdA wil van iedereen die per vliegtuig aankomt een financiële bijdrage aan de stad vragen om te compenseren voor de overlast. Dit is daarnaast een prikkel om korte vluchten financieel minder aantrekkelijk te maken. Daarom zoeken we uit of we voor inkomende passagiers een toeslag kunnen heffen op hun ritje richting de stad – zoals bijvoorbeeld in Barcelona al jarenlang gebeurt.

● Trein in plaats van vliegtuig

Amsterdam gaat zich positioneren als internationale treinstad. We zetten in op snel (nacht)treinvervoer voor afstanden tot 750 kilometer. Vliegen naar Londen, Brussel of Parijs moet afgelopen zijn. We spreken ons duidelijk uit voor snelle verbindingen met een aantal Europese regio’s waar de verbinding nu te langzaam of weinig frequent is (Hamburg, Berlijn, Keulen, Dusseldorf, Munchen, Kopenhagen/ Malmo, Manchester/ Liverpool). We ontmoedigen korte vluchten.

  Strong
 1. Dit is het eerste item van de lijst
  1. Dit is het eerste subitem
  2. Dit is het tweede subitem
 2. Dit is het laatste item van de lijst

 

 

Autoluw hoogtepunten:

Tot 2030 twintig procent van de parkeerplaatsen binnen de ring ombouwen tot fietsenstalling, postzegelpark of locatie voor afvalscheiding. ‘Overstap garages’ voor Amsterdammers langs snelweg en metrolijnen. Parkeergarages openen voor buurtbewoners in de avond en nacht. Woonstraten vergroenen en zijn voor bestemmingsverkeer, hier is de auto te gast. Verkeerscamera’s en luchtkwaliteitsensors vergroten veiligheid en schone lucht.

Meer e-bikes vergen een uitgebreid netwerk van brede fietspaden. Stoepen worden breder, er komen meer fietspaden, zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen. Populaire doorgaande fietsroutes, zoals de Jan Evertsenstraat, worden autoluw. Fietsers krijgen meer voorrang bij stoplichten. Er komen deelfietsen bij belangrijke haltes, en meer bewaakte stallingen. 

OV-kosten voor lange ritten gaan omlaag, stadspashouders krijgen korting. Tram 1 en tram 13 worden buiten de ring sneltram. Een IJmeerlijn gaat IJburg met Almere Pampus verbinden, de Noord/Zuidlijn gaat door naar Hoofddorp en er komt snel OV tussen Noord en Zaanstad.

Nieuwe wijken krijgen OV-infra vóór woningen. 

Autodelen in alle wijken mogelijk maken, en als norm in nieuwbouw. Buurten starten met vervoerscoöperaties, die met minibusjes mensen van deur tot deur brengen. Bij parkeervergunningen komt er voorrang voor sociaal deelvervoer en cruciale beroepen. 

Invoeren taxizones waar alleen chauffeurs met gemeentetoestemming rijden, die minimaal 23 jaar zijn. Logistiek moet leveringen bundelen. 

Schiphol: minder dagvluchten, stop op nachtvluchten en kort rondje over A’dam. Taks voor inkomende passagiers. A’dam wordt internationale treinstad.

   

Rode H1 tekst

Blauwe H1 tekst

Groene H1 tekst

 

PROBEER DEZE CODE:

 

 

  • Dit is hét moment om invloed uit te oefenen
  • Dat kan op iedere denkbare manier
  • Uw verhaal telt in iedere vorm
  • Dat kan op iedere denkbare manier
  • Uw verhaal telt in iedere vorm