Ga naar de inhoud

Valkenburgerstraat

Fijn dat de Valkenburgerstraat officieel 30 km/ wordt. En terecht voor de veiligheid en leefbaarheid. Zo zal tevens de verkeersherrie minder worden. Een straat waar in het verleden niet harder gereden kon worden dan gemiddeld 27 km/u.

Toch moet er meer gedaan worden om bewoners te beschermen. Er moet gewoon minder verkeer door die straat. Zeker het overbodige doorgaande verkeer; het verkeer dat er echt niet hoeft te zijn (40-60% volgens onderzoek gemeente). Steeds horen wij dat door ingrepen op onnodig doorgaand verkeer er vrees is op drukte op andere wegen. Die drukte nam in bijvoorbeeld De Haag juist niet toe. Mensen kiezen voor andere vervoersmiddelen (Uit de Reisgids met een vergelijk van 13 steden in Nederland en daarbuiten, onderdeel van de agenda Autoluw). Zeker niet als in de hele stad 30 km/u gereden moeten worden; zonder uitzondering! Zijn de straten te breed, dan versmal deze voorlopig met bloembakken etc.

Als het uitgangspunt voor 30 km/u veiligheid en leefbaarheid is, dan is het logisch dat de auto in de Valkenburgerstraat op de 2e plaats komt. Dat betekent ook dat de oversteekplaatsen van fietsers en voetgangers aan beide uiteinden van die straat prioriteit moet krijgen boven die van de auto’s. Auto’s moeten dan maar wachten. Zeker bij kruisingen.

De fietsers- en voetgangersoversteekplaats Muiderstraat, Mr. Visserplein, Jodenbreestraat is immers onderdeel van een fietshoofdcorridor. Bij deze oversteek vinden vaak ongelukken plaats ook met ernstige afloop. Een reden temeer om ook op het Mr. Visserplein 30 km in te voeren en te versmallen en daarmee ook ‘de weg vrij te maken’ om de dubbele rijstrook bij opgang Valkenburgerstraat naar 1 rijstrook te verminderen.

Die versmalling maakt dat de rare ruimte vretende “vorken”, de zogenaamde voorsorteerstroken aan de kopse kanten van de Valkenburgerstraat, kunnen verdwijnen. Aan beide uiteinden, zodat de Valkenburgerstraat een echte stadsstraat wordt zoals in 1997 aan bewoners werd beloofd. Dus ook de voorsorteerstroken naar de IJtunnel.
De “snelweg” van de Valkenburgerstraat naar de stoplichten voor de IJtunnel moet dan ook versmald en 30 km/u worden.

Die snelweg geeft sowieso een verkeerd (snelheids-)signaal af naar gemotoriseerd verkeer. Ook de weg van de IJtunnel naar de Valkenburgerstraat kan een strook zijn. Dat zorgt er voor dat de autoverkeersdeelnemer eerst nadenkt voordat hij de stad in rijdt. Het reduceert het aanbod van verkeer. Ook dat maakt de buurt juist leefbaarder, veiliger en wordt de verkeersherrie echt gereduceerd.

En tevens moet de Prins Hendrikkade 30 km/u worden. Voor die 700 meter is een onveilige en onleefbare straat 50 km/u nergens voor nodig. Dat maakt dat het kruispunt PH-kade IJtunnel ook compacter kan. Immers de Foeliestraat wordt ook 30 km/u. Hierdoor ontstaat ruimte voor een zinvollere
invulling. Zie: http://www.amstel-ijpark.amsterdam/wpcontent/uploads/2017/09/Janplan.jpg

Door die 30 km/u in de Valkenburgerstraat staat bovendien niets meer in de weg om alsnog de door bewoners bepleite derde oversteek midden in de Valkenburgerstraat te
realiseren. En ook de nog verdergaande herinrichtingsplannen van bewoners, zoals het verwijderen van de ventweg, voor meer ruimte en vergroening.

Door die 30 km in te voeren en de aandacht van de auto, naar de bewoners te leggen kan in die Valkenburgerstraat veel meer met de aangekondigde vergroening via het Knowledge Mile Park gedaan worden.

Om meer ruimte voor het accupunctuur groen van fase 1 Knowledge Mile Park (woorden projectgroep) te maken zou de stoep van de Valkenburgerstraat aan de kant van de
Filmacademie versmald moeten worden. Dat hoef dan niet als de Valkenburgerstraat helemaal uit een rijstrook bestaat richting IJtunnel en uit een rijstrook richting Weesperplein.

Die 30 km/u in de Valkenburgerstraat vergroot dus de kansen op een echte vergroening door niet alleen fase 1 uit te voeren van Knowledge Mile Park en is een goede basis voor snelle uitvoering van fase 2 t/m fase 4.

d’Oude Stadt