Ga naar de inhoud

Valkenburgerstraat

Zienswijze 30 km invoeren: sneller veiliger, NU en overal in de  stad, binnen de ring.

 

Meer druk op fietsers en voetgangers dan ooit!
Na het versoepelen van de corona maatregelen is dit gebied weer even druk, zelfs drukker, dan vóór corona, met vooral gemotoriseerd verkeer, een flinke toename aan motoren en (gemotoriseerde) fietsers.
Fietspaden en kruisingen zijn op vele plekken te smal en te onveilig door e-bikes, fat-bikes en koeriers. Hoe vaak zijn er bijna- ongelukken, soms zijn er ongelukken en komt politie of ambulance niet eens (en dus tellen de gevolgen niet eens mee in de tellingen die de gemeente hanteert).

Met name gebeurt dit rondom Mr Visserplein en de aanpalende straten: Valkenburgerstraat, Weesperstraat, Jodenbreestraat en ook de Prins Hendrikkade.
De wegen voor gemotoriseerd verkeer zijn voller dan ooit en er wordt bijna standaard te hard gereden, behalve als er file is. De ochtendspits en avondspits is steeds langer geworden.

In mijn ogen moet de gemeente niet werken met ‘gemiddelde cijfers’, dit geeft een totaal vertekend beeld. De nog relatief rustigere nachten heffen de drukte van de dag te veel op. Ook de piekmomenten moeten nader bekeken worden.

Binnenkomst vanaf de IJtunnel en wegrijden de IJtunnel in:
Prima dat dat de Valkenburgerstraat 30 km wordt. Maar maak stuk Valkenburgerstraat vanaf de Anne Frankstraat tot aan de tunnel OOK 30 km.
Anders blijft het stuk vanaf Anne Frankstraat tot aan de IJtunnel nog steeds een racebaan zoals die nu gebruikt wordt. Dit stuk, de tunnelbak en onderdoorgang Prins Hendrikkade, is een soort ‘niemandsland’ en galmbak voor motoren en voertuigen met luide klankpot. Chauffers weten dat hier NOOIT wordt gehandhaafd. Met name in de zomer zijn ook regelmatig grote groepen motorrijders die met te veel herrie de stad in komen rijden, een toertje maken. Dit veroorzaakt luchtvervuiling en veel geluidsoverlast.

Kruising Mr Visserplein/Jodenbreestraat:
Voetgangers die niet snel ter been zijn halen nog steeds niet het volle zebrapad bij het Mr Visserplein, ondanks dat de VRI’s wel enigszins zijn aangepast.
Hoe vaak zie ik auto’s, vrachtwagens en motoren door rood rijden, soms gierend op het zebrapad stoppen.
Hoe vaak zie ik jonge fietsers al eerder oversteken voordat de VRI voor hen op groen is. Hoe vaak gaat het mis met afslaan en invoegen vanaf de Valkenburgerstraat richting Waterlooplein / Weesperstraat en vice versa.
Alle auto’s, vrachtwagens, motoren trekken per definitie keihard op vanaf het stoplicht bij de Synagoge / Joods Historisch Museum richting IJtunnel: met een ‘fijne’ bocht de
Valkenburgerstraat in scheuren. Waar ze dus eerst een super vol kruispunt passeren en als men ziet dat de VRI bij de Anne Frankstraat op groen (komt te) staan, trekt men op om het licht te halen en de IJtunnel in te schieten. De invoegstrook wordt als een sportieve uitdaging gezien: snel even optrekken om in te halen. Alle wegen uitkomend en aansluitend op het Mr Visserplein moeten naar max 30 km.

Apart fietspad bij Namenmonument:
Fijn dat het aparte fietspad bij het Namenmonument er nu is. Echter de aanloop op de rijweg naar de versmalling bij het Monument, gaat maar steeds net goed. Men komt te snel vanaf de Valkenburgerstraat/Mr Visserplein aan scheuren (weer die prettige rij-bocht!), dit is na de Valkenburgerstraat een 50 km stuk. Als het even kan wordt in het kleine stukje 30 km langs het Namenmonument keihard opgetrokken, gas gegeven, met name door motoren, richting de Weesperstraat
verder in. De andere richting op is idem dito.
Als je als chauffeur ziet dat er verderop weer 50 km gereden mag worden, begint men al lang van tevoren hierop te anticiperen. Gevolg: als het ff kan rijdt men ook al 50 km op een 30 km stuk. Zeker het laatste stukje want chauffeurs weten dit en de ervaring leert dat er NOOIT wordt
gehandhaafd!
De andere weghelft bij het Namenmonument is gebleven zoals het was. Dus wordt hier permanent te hard en te luid gereden. Gestimuleerd door de GROENE GOLF rijdt men hier 50 km.
Met verkeersgevaar voor wachtende fietsers en voetgangers, je moet standaard ver van de weg afstaan, om niet omver geblazen te worden. Nu dat het Monument er is en het hier steeds drukker wordt moet ook wat aan de verkeerssituatie gedaan worden: minder gevaar en minder geluidsoverlast! DUS AAN BEIDE ZIJDEN 30
km en op een langer stuk. Gevolgd door een GROENE GOLF van 30km.

Dan nog even over de Prins Hendrikkade: ook hier kunnen de gemotoriseerde verkeersdeelnemers met totale vrijheid harder dan 50 km rijden. Het is dag en nacht een racebaan. Terwijl het een prachtige boulevard zou kunnen zijn. Hier ook 30km van maken.

De luchtkwaliteit en de geluidsoverlast staat in dit bovengenoemd gebied meer onder druk dan ooit!
Wat een gemiste kans dat er niet in coronatijd OVERAL IN DE STAD meteen overal 30 KM IS INGEVOERD! De leefbaarheid, het buurtgevoel was gedurende corona zó
veel beter: buren ontmoetten elkaar, er was veel meer
buurtcohesie, kinderen speelden weer buiten, er werd gewandeld. Dit alles is weer terug naar ver beneden pijl.

ADVIES: OVERAL 30KM INSTELLEN
Ook de grote wegen, die nu nog als 50 km in deze plannen staan, moeten 30 km worden. Dit geeft helderheid en eenheid in de stad.
De wisselende max snelheden creëren onrust en dagen uit tot plotseling hard op trekken en in te halen. Dit geldt met name voor automobilisten en overal 30 km
geven fietsers en voetgangers meer rust en ruimte. 30 km overal, geeft een eenduidig signaal. Groene golf op de Weesperstraat/Wibautstraat moet naar 30
km. En zo snel mogelijk invoeren!

Maar boven al: De 50 km wegen worden tot nu toe alleen gezien en behandeld als facilitair aan gemotoriseerd verkeer en niet als een onderdeel van de buurt, leefomgeving, als openbare ruimte voor bewoners, bezoekers en voetgangers. Bekijk de wegen allereerst vanuit het standpunt van bewoners, voetgangers en laat verkeer (auto’s, motoren,
vrachtwagens ed) eerder ‘bezoek’ zijn. Hier moet daadwerkelijk anders naar gekeken worden!!! (zie boek Recht van de Snelste).

NB standaard wordt gerekend dat er 15% harder gereden wordt dan de max toegestane snelheid.
Ik ben benieuwd of max 30 km OVERAL uiteindelijk in praktijk dan 45 km is.

Amstel-IJpark
Van: bewoners Valkenburgerstraat met de directe leefomgeving Mr Visserplein, JD Meijerplein, Weesperstraat, Waterlooplein, Jodenbreestraat, Prins Hendrikkade en de IJtunnel.