Ga naar de inhoud

Valkenburgerstraat

Geachte College B&W,

Bewoners Amsterdam steunt uw beleidsvoornemen ’30 in de stad’ met genoegen. Wij zijn zeker ook verheugd dat de Valkenburgerstraat (nu eindelijk) wordt afgewaardeerd naar een 30 km straat, een eerste stap richting stadsstraat.

Als dit met de Valkenburgerstraat kan, dan is dat ook mogelijk met de Weesperstraat (beide richtingen) want de omgevingsfactoren en de verkeersintensiteit komen sterk overeen.

U geeft aan bij invoering van de generieke regel ’30 in de stad’ slechts beperkte middelen te hebben om eventuele inrichtingsaanpassingen te doen. Hierbij ontvangt u een pleidooi om in de Valkenburgerstraat in ieder geval een ‘versteende’ middenberm aan te brengen waarbij in dit geval de Van Hallstraat een goed voorbeeld is. Die licht verhoogde doch overrijdbare klinkermiddenberm helpt weggebruikers de maximum snelheid te respecteren. Ervaring op de Valkenburgerstraat leert dat zo’n praktisch en relatief goedkoop hulpmiddel geen overbodige luxe is.

Bewoners Amsterdam