Ga naar de inhoud

Verslag bijeenkomst 10 februari 2023

Verslag

10 februari was het overleg met Amsterdammers voor Autoluw NU! . Twintig bewoners-vertegenwoordigers spraken over de uitbreiding mandaat voor minder parkeren. Bijgaand het verslag met aandacht voor actie vanuit de buurten en de trage gang van zaken rond de invoering van autoluw.

Aanwezig: 20 bewoners van de volgende organisaties: Huurdersvereniging de Makroon (Nassaukade), Valkenburgerstraat, vereniging Sarphatipark, Wijkcentrum de Pijp, Jan van Galenstraat 30km, Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, Amstel-IJpark, Nieuwe Keizersgracht, Geef het Fietspad terug, Jordaan-Noord, Nassaukade Autoluw, Fietsersbond Amsterdam, Silvur (slechtzienden, blinden), Voetgangersbeweging, Netwerk Bewoners Amsterdam/lid stadsdeelcommissie Centrum.

Agenda

 1. Omzetten mandaat P+R naar ‘Minder Parkeren’.
 2. Bewonersparade: een buurt vertelt over haar autoluwe droom.
 3. Hoe staat het met Intelligente Toegang via kentekenherkenning?
 4. Rondvraag naar autoluwe acties en ideeën.

1. Mandaat voor ‘minder parkeren’.

Naar aanleiding van ontevredenheid over de traagheid van de autoluwe voortgang hielden wij 16 december 2022 met aangesloten organisaties in december een brainstormsessie voor ideeën inzake minder parkeren. Wij willen ‘de kraan dicht’, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Een actiever beleid op minder parkeren en belonen van bewonersideeën hiervoor, kan zeker verschil maken in het grote aantal auto’s in de stad.

Die brainstormsessie leverde een enorme lijst op.

Bij de ‘slotverkiezing’ die avond, rolden als winnaars uit de bus: Alleen gereserveerd parkeren, sociaal via bezoekersvergunning, toeristisch in garages. Stop met P-routes en promoten parkeren in het stadshart. Intelligente toegang via kentekens. ParkPlek: bewoners vervangen een parkeerplaats door groen. Maak de stoep twee meter breed door opheffen autoparkeerplaatsen en het parkeren van fietsen, scooters en motoren in autovakken. Zeer betaalbaar OV.

Toevoegingen op de lijst met ideeën om het parkeren te beperken, zijn op deze avond:

 • verhoog de prijzen van parkeervergunningen, het is nog veel te goedkoop voor wat het waard is.
 • houd auto’s buiten de stad met P+R
 • een autoloze binnenstad. Niet auto’s bij een knip omleiden zodat andere straten veel meer overlast krijgen.
 • meer knippen en doorknippen.
 • ook de Nassaukade is daar bang voor, als de S100 een ringweg wordt.
 • parkeren alleen voor vergunninghouders en genodigde bezoekers.
 • inzetten op autodelen omdat zoveel auto’s stilstaan
 • vergeet bij beperkingen de gehandicapten niet. Een mantelzorgerparkeervergunning bestaat al.
 • hoe krijgen we toeristen auto’s weg? Sommigen slapen er.

Vooral komt de vraag op: hoe krijgen we het autoluwe beleid sneller uitgevoerd? Hoe kunnen we de krachten bundelen? Als het centrum auto’s gaat weren, wil je vanuit de andere stadsdelen ook al druk voelen voor minder auto’s, anders krijg je daar meer overlast. De kraan moet in zijn totaliteit dicht.

Doorstromen van auto’s is niet meer heilig, maar met verkeerslichten is nog veel meer te doen. OV krijgt terecht wel voorrang.

 • Maar geef dan ook fietsers en voetgangers stoplichtvoorrang, ten koste van auto’s.
 • SUV’s in de Jordaan passen eigenlijk niet. Maximale afmetingen auto’s?
 • Haal ook motoren van de stoep en laat ze betaald parkeren. In Parijs staan motoren en brommers keurig in speciale parkeervakken op straat, net als deelfietsen en deelsteps.

Met algemene stemmen wordt de verschuiving van het mandaat aangenomen. P+R heet voortaan: Minder Parkeren. Autoluw betekent ten slotte minder rijdende auto’s in stad, maar ook minder geparkeerde auto’s in de straten.

Opmerkingen en aanvullende ideeën:

 • Reserveer de bestaande parkeergarages voor bewoners met vergunning.
 • Houd toeristen en dagjesmensen buiten de Ring A10 met P+R plekken (Schiphol: Noord-zuidlijn)
 • Sta bezoek alleen toe via de bezoekersvergunning.
 • Betere samenwerking tussen logistiek, bedrijven, MKB, Horeca Nederland, om minder busjes in te zetten in de binnenstad. Juist daar is de ouderwetse overlast van elke man in zijn eigen bus het grootst.

2. Bewonersparade

De vrienden van het Sarphatipark stellen zich voor. Ze maakten een leuk filmpje van tien minuten over hun plannen de auto(parkeer)overlast rond het park te verminderen. Oudere buurtbewoners, al dan niet met wandelstok, illustreren de problemen met volle stoepen door fietsen, kliko’s, containers van ondernemers, en te veel geparkeerde auto’s.

Gesprek met stadsdeelbestuurder Rocco Piers (GL) is al geweest, maar leverde niets op. Bijeenkomsten met bewoners volgen nog. Wie wijst ons de weg?, wie in de Stopera is aanspreekbaar?, vragen de buurtbewoners. Want ondanks mooie verhalen over burgerparticipatie door GroenLinks, stuiten concrete voorstellen uit de buurt juist op een GroenLinkse muur in bestuurdersregionen. De Weesperzijdebuurt heeft diezelfde problemen waar bestuurder Rick Vermin (Oost GL) zich verzet tegen bewonersplan ParkPlek: waarbij autolozen de autoparkeerplaats voor hun raam willen vervangen door groen. ‘Kan niet’, zegt Vermin al jaren.

Suggesties voor het mooie plan om het Sarphatipark te ontzetten: De gebiedsmakelaar, team ruimteregie (criteria parkeerdruk, ontwerpers om mee te denken zijn nodig ipv handhavers). Zorg voor draagvlak in de buurt, een petitie? Probeer historische verenigingen mee te krijgen, gepaard aan een visie over het moderne park. Benadruk jullie motto: Eén rij parkeervrij. Benader politici, schrijf een raadsadres aan de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad. Zie onderaan de hele film.

3. Intelligente Toegang via kentekenherkenning

De proef met intelligente kentekentoegang is voor de derde keer op de valreep uitgesteld. De gemeente heeft de materie niet onder controle. Maar daarover is weinig reuring ontstaan. Wethouder gaat in maart reageren. Wel kwamen MKB en Horeca Nederland in actie tegen de files op Rokin en Damrak. Ook hier zou kentekenherkenning een uitkomst kunnen zijn. De gemeente zou nu al budget apart moeten zetten om Q-park, eigenaar Bijenkorfgarage, uit te kopen. De techniek om alleen gereserveerde auto’s toe te laten, bestaat al, via het systeem dat je bij Q-park inlogt. Onze wens: dat auto’s en taxi’s niet zonder reservering het centrum in mogen.

4. Rondvraag

 • Nassaukade Autoluw (50 bewoners) wil zich gaan verzetten tegen de teruggekeerde Hop-on-hop-off-bus, die dieselend op de wachtplek staat. Hoe? Brief aan de wethouder, raadsadres, ingezonden brief Parool, inspreken. Vreemd dat deze toeristenbus bestemmingsverkeer zou zijn.
 • Nieuwe Keizersgracht vreest de lang uitgestelde knip op de Weesperstraat. Alle Amsterdammertjes zijn er weggehaald, er is nieuwe bestrating, gevreesd wordt met het oog op veel autoverkeer, dat vanaf Weesperstraat terug kan, óf de Nieuwe Keizersgracht opdraait. Bewoners hebben als redding tegen dubbele rijen autoverkeer plantenbakken neergezet, die de gemeente gedoogt.
 • De Pijp werkt aan e-deelrijden met subsidie van een EU-programma. Als er 5 parkeervergunningen worden opgezegd, komt er 1 deelautovergunning beschikbaar. Er is een vereniging met 240 leden en een e-hub met e-bakfietsen en een busje. Die kunnen bij Diks autoverhuur ook met korting een vakantieauto huren.

1 reactie op “Verslag bijeenkomst 10 februari 2023”

 1. Automatische kentekenherkenning, niet toegestaan volgens de AVG. Maar je moet wel een aantal stappen vooruit denken. Het regime wil naar 15min. steden waarbij je maar een paar keer per maand je zone mag verlaten. Tevens naar 1 grote stad van ca. 30 miljoen inwoners, Tristate city een megalomaan plan van een particuliere belegger savelberg gesteund door vno-ncw. In China zijn er al wijken met hekken er omheen waarbij je alleen maar binnen komt met de juiste app/code op je smartphone. In Oxord-UK zijn er al veel protesten tegen deze idiote plannen. Gecontroleerd door duizenden camera’s z.g. voor je veiligheid. Ik wil niet 24/7 bespied worden. https://web.archive.org/web/20220612072728/https://www.tristatecity.nl/onze-visie
  En voor wie nog eerdere versies wil bekijken:
  https://web.archive.org/web/*/https://www.tristatecity.nl/onze-visie
  https://www.dutchnews.nl/news/2017/10/dutch-investors-launch-new-marketing-programme-for-nl-tristate-city/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *