Ga naar de inhoud

Verslag gesprek projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV)

Amsterdammers voor Autoluw   NU!  hadden 18 februari overleg met het projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV). Een beknopte weergave van het gesprek op 18 februari 2021.

Het systeem voor ondersteuning Intelligente Toegang wordt ontwikkeld door de gemeente Amsterdam zelf. Framewerk is CLEOPATRA – het systeem dat momenteel bijvoorbeeld ook de milieuzones faciliteert en de basis is voor parkeerbeheer. Cleopatra zal ook als systeembasis fungeren om (snel) te kunnen opschalen naar andere delen van de stad.

Amersfoort
De doelstellingen voor Amsterdam lijken veel op bijvoorbeeld Amersfoort maar er zijn ook verschillen. Sowieso is Amersfoort – net als enkele andere Nederlandse steden – een ZBV-gebied dat vooral voetgangersgebied is met beperkt wonen en werken. Oudezijdsgebied heeft een veel ruimere functievermenging met wonen en werken (ook leveringen) en recreatie/ toerisme.

Proef Oudezijde
Proef in Oudezijdsgebied dient zowel om ervaringen op te doen hoe de verschillende gebruiksgroepen met het systeem omgaan (gebruiksvriendelijkheid, potentieel misbruik) als de effecten te meten ‘op straat’.

Proef in Oudezijdsgebied heeft wellicht een lange maar een gedegen voorbereiding (aldus de projectgroep) zodat na deze proef snel kan worden opgeschaald naar andere gebieden in de stad.
Niet in een keer over de hele stad, ook niet in een keer alle gebieden binnen ring A10 waarbij geldt dat verschillende gebieden verschillende kenmerken (instellingen) kunnen vragen.

Amsterdam
Aanpak Amsterdam onderscheidt zich omdat de verschillende gebruiksgroepen (bewoners, bedrijven, TTO-taxi’s) hun eigen portaal (toegang) krijgen tot het systeem waar zij kentekens kunnen opgeven die ’tijdelijk’ toegang tot het gebied wordt verleend. Bewoners en bedrijven kunnen te allen tijde een ‘bezoekend kenteken’ opgeven die dan ’tijdelijk’ toegang krijgt tot het gebied. Bezoekers kunnen privé zijn, zorgverleners, professionals, leveranciers, buitenlandse gasten, niet TTO-taxi’s.

Er wordt een limiet ingesteld, per gebruikersgroep, op het aantal aanmeldingen per dag om misbruik te voorkomen. Dit kan niet per individuele gebruiker in verband met privacybescherming.
Gedurende de proefperiode zal ook worden gekeken wat het maximum of redelijk aantal aanmeldingen per gebruikersgroep is.

Projectgroep heeft contact met enkele navigatieleveranciers (Google, TomTom) met het doel dat de navigatiesoftware ook aangeeft dat men een gebied niet mag inrijden (nog te ontwikkelen).

Een auto die geen ’tijdelijke’ toegang is verleend ontvangt een boete via CJIB. (Dit geldt nog niet voor motoren vanwege ontbreken kenteken aan voorzijde).

Compartimenteren
Systematiek voorziet in de mogelijkheid om Amsterdam te ‘compartimenteren’, dat wil zeggen dat als iemand toestemming heeft of krijgt om een bepaald gebied in de stad in te rijden dat niet betekent dat door de hele stad heen gereden mag worden.

Opzet van het systeem is – aldus de projectgroep – uniek in de wereld zowel omdat gebruiksgroepen zelf kunnen aan-, afmelden en ook dat eventuele ontheffingen (tijdelijke toegang, bouwverkeer e.d.) in de systematiek worden meegenomen.

Privacy
Privacy is gewaarborgd tegen claims, ook op basis van de ervaringen met de milieuzone ‘s. Gegevens (kentekens) worden, conform regime als bij Muntplein, niet langer bewaard om controle te kunnen uitvoeren. Toegang OK = gegevens wissen; toegang niet OK = kenteken anoniem doorgeven aan CJIB.

 

 

 

1 reactie op “Verslag gesprek projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV)”

  1. Fantastisch plan! Zo snel mogelijk invoeren voor hele gebied centrum onder het IJ en boven de S100 (Mauritskade, Stadhouderskade en Nassaukade)! om zo onze kwetsbare kademuren te sparen en overlast voor bewoners en stad door onnodig sluipverkeer te weren!👍 Alleen nog bewoners en aangemeld bestemmingsverkeer toelaten, rest parkeert buiten dit gebied en loopt of gebruikt het OV om het centrum te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *