Ga naar de inhoud

Westerdoksdijk 30 km

Betreft inspraak 30km in de stad

11 september 2021

Geacht gemeentebestuur,

Vanwege het vele en snelle verkeer op de Westerdoksdijk en Van Diemenstraat voel ik me vaak erg onveilig. Daar komt bij dat, zodra de invoering van eenrichtingsverkeer tussen het Haarlemmerplein en de Droog bak/het Singel gerealiseerd is, het autoverkeer op de Westerdoksdijk en Van Diemenstraat enorm gaat toenemen. 30km Maximaal is hier dan een noodzakelijke verbetering om de gezondheid en veiligheid van de omwonenden en het vele doorgaande fietsverkeer te waarborgen!

Hartelijke groet, bewoner aan het Westerdok