Ga naar de inhoud

Wethouder Egbert de Vries

Egbert de Vries (52) werd in de Gemeenteraad van 20 januari 2021 officieel geïnstalleerd als PvdA-wethouder Water, Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit. Het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU! feliciteerde de wethouder met zijn benoeming.

Egbert de Vries volgt voormalig wethouder Sharon Dijksma op die 16 december 2020 aftrad. Lees hier het persbericht over zijn installatie. Wij feliciteerde de wethouder met zijn benoeming tot wethouder met het volgende e-mailbericht:

Beste Egbert de Vries,

Het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU! heet je welkom in je nieuwe functie en wenst jou veel succes.
We waarderen de ambities die je bij aanvaarding hebt aangegeven. Weet dat we eendrachtig zullen streven naar een betere en veiliger leefomgeving met behoud van bereikbaarheid voor bewoners, lokale bedrijven en onze dienstverleners, zorgverleners, bezoekers. We staan naast jou en het college om snel, deze coalitieperiode stappen te maken met de realisatie van 3 generieke en effectieve maatregelen:

 • 30km/ uur binnen de ring A10, dat betekent (ook volgens V&OR) ruim 25% minder verkeer in de stad met name vanwege het ontmoedigen van niet bestemmingsverkeer. Bovendien draagt 30km direct ook bij aan verhogen van de verkeersveiligheid en verminderen van ongevallen met letsel.
  Een maatregel die ook al ‘goed’ is voorbereid door het projectteam Autoluw en snel kan worden ingevoerd.
  Een maatregel die vrijwel onomstreden wordt gezien als ‘hier krijgen we nooit spijt van’.
 • Zone Beperkt Verkeer (ZBV) binnen de ring A10
  ZBV met cameratoezicht is een mooi dynamisch middel waarmee toegang tot onze stad gedoceerd kan worden: bewoners, professionals, aangemelde bezoekers – werk en sociaal.
  ZBV is al operationeel in diverse andere Nederlandse gemeentes (recent ook effectief ingezet in Amersfoort) dus technisch en juridisch klaar voor gebruik.
 • Meer + betere promotie van P+R faciliteiten aan de rand van onze stad en in de regio.
  Amsterdam heeft al een mooi P+R systeem dat in veel gevallen ook goed aansluit op ons OV-netwerk. De P+R capaciteit is snel en met beperkte kosten goed uit te breiden alsmede het aanbod van (elektrisch) deelvervoer vanaf deze hubs.

Ons collectief draagt deze 3 generieke maatregelen uit met het motto ‘De kraan moet dicht’. Je kan en mag dat motto ook gebruiken in jouw communicaties.
Deze 3 generieke maatregelen en met name de 30km, dragen direct ook bij aan die andere uitdaging die de wethouder Verkeer, Mobiliteit en Water heeft: Herstel bruggen en kades. Dit betekent veel overlast en beperkingen in met name de binnenstad en 19de eeuwse wijken. Snelle vermindering van de verkeersintensiteit met behoud van bereikbaarheid voor professionals, bewoners, leveranciers, zorgverleners e.d. helpt daar zeker bij.

Wij wensen je succes en staan aan jouw zijde om voor Amsterdam en de Amsterdammers deze coalitieperiode concrete resultaten te boeken.

w.g.

Amsterdammers voor Autoluw
NU!
[ www.autoluw.nu ]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *