Ga naar de inhoud

Wibautstraat ook 30 km

ZIENSWIJZE

Amsterdam 25 augustus 2021

Geacht College,

Het voornemen om 30 km/pu in te stellen in Amsterdam is een goede eerste stap op weg naar een meer duurzame en veilige stad.

Ik ben het er echter zeer mee oneens dat in dit plan de Wibautstraat achterwege blijft, en hier 50 km/pu zal blijven gehandhaafd.

Duurzaamheid
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit op geen enkele manier te rechtvaardigen. De uitstoot zal drastisch omlaag moeten. De door Brussel gestelde norm wordt nog steeds niet gehaald. En hiervoor moet er júíst in de grotere straten met veel uitstoot – zoals onder andere de Wibautstraat – een snelheidsbeperking komen. Anders haalt het per saldo dus nog niet veel uit.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in de Wibautstraat is uitermate slecht. Als bewoner van een zijstraat van de Wibautstraat en ex-voorzitter van de belangenvereniging in de Weesperzijdebuurt ben ik helaas maar al te goed bekend met de vele schrijnende getallen van (ook dodelijke) ongevallen van met name voetgangers. Een snelheidsbeperking zal zorgen voor een beter overzicht voor bestuurders en voetgangers, maar vooral ook voor een kortere remweg. Ergo: minder ongevallen.

Een goede oplossing om dit te realiseren is door één weghelft voor personenverkeer te reserveren, de andere rijweg voor ambulance/politie, vrachtverkeer, elektrische taxi’s.

Zet nu alstublieft die broodnodige stap naar een écht duurzame en veilige stad, en maak dus ook in de Wibautstraat 30 km/pu de norm.

Bewoner Grensstraat