Ga naar de inhoud

Bezoekersvergunning Autoluw?

Bezoekersvergunning verleent korting tot 65%. Stichting Weesperzijde zond Wethouder Van der Horst een brief met vragen over die korting voor parkeren in de buurt.

 • Hoe draagt deze bezoekersregeling bij aan Amsterdam Autoluw?
 • Wat betekent deze regeling voor de CO-2 uitstoot in onze buurt?
 • Vanuit welk budget wordt deze subsidie betaald?
 • Krijgen bewoners die geen parkeervergunning hebben een zelfde bijdrage van € 150,- per maand voor hun bezoek dat met het OV of de fiets komt?
 • De meeste bezoekers zullen tegen einde middag/begin avond komen om met zijn vieren of vijven gezellig te eten en te borrelen. Wat betekent dit voor de toch al hoge parkeerdruk
  voor bewoners en de verkeersveiligheid door zoekend parkeerverkeer?
 • Is deze regeling – gezien de grotendeels leegstaande parkeergarages in de buurt – afgestemd met en goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt?

En dan nog een paar administratieve vragen ter verificatie:

 • Klopt het dat als alle vergunninghouders hun bezoekers maximaal gebruik laten maken van deze regeling dit resulteert in maar liefst 1,4 miljoen ‘goedkope’ parkeeruren per jaar voor
  ons vergunningengebied (Oost-1a) en circa 50 miljoen P-uren binnen de ring A-10? Met navenant beslag op schaarse parkeerruimte?
 • Klopt het dat bij een uurtarief van € 6,- per uur, 65 % korting en 480 parkeeruren per jaar dit neerkomt op een subsidie van circa € 1.800,- per jaar ofwel € 150,- per maand?
 • Klopt het dat voor de Weesperzijdebuurt (Oost 1-a) de bezoekersregeling de gemeente Amsterdam circa € 5 miljoen per jaar kost aan inkomstenderving en voor heel Amsterdam
  binnen de ring circa € 150 miljoen per jaar?

Bijlage:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *