Ga naar de inhoud

PH Kade 30!

Geacht college van B&W Amsterdam,  

Het initiatief “30 km/u in de stad” hebben we als bewoners van de Prins Hendrikkade met veel enthousiasme omarmd. Het is de belangrijkste wens van de bewoners om van de Prins Hendrikkade een 30km/u stadsstraat te maken. Dit heeft, mede door de herinrichting, een grote impact op de leefbaarheid van de straat.  

De Prins Hendrikkade is op dit moment vies en onveilig. De bewoners willen na vele jaren van milieu-en geluidsoverlast graag óók een leefbare straat. Sinds een aantal jaren is een grote groep bewoners van de Prins Hendrikkade en omgeving in contact met de gemeente en verschillende politieke partijen om te overleggen over de toekomstige herinrichting van het gebied tussen Amrath hotel en IJ-tunnel. Dit met het doel om een veilige, schone, leefbare straat te creëren. De invoering van een 30km straat is wat de bewoners betreft de enige manier om dit te kunnen realiseren. Daarbij zorgt 30 km/u voor veiligheid en leefbaarheid. De straat wordt hierdoor overzichtelijk, de milieu- en geluidsoverlast vermindert en het zorgt ervoor dat bewoners en andere gebruikers van de Prins Hendrikkade veilig kunnen fietsen en oversteken Daarnaast zorgt het voor een duidelijk en consistent snelheidsbeleid voor de Amsterdamse binnenstad. Hierdoor is het voor automobilisten die vanuit de IJ-tunnel komen direct duidelijk wat de situatie is en dit zal overschrijding van de snelheid voorkomen. Ook is het voor automobilisten richting IJ-tunnel duidelijk dat zij zich moeten inhouden tot de tunnel, hetgeen mede door de nieuwe inrichting van de straat, snelheidsovertredingen zal tegengaan. In de huidige situatie komen deze overtredingen vaak voor en worden snelheden boven 100 km/u gerealiseerd, wat levensgevaarlijk is.  

Het voorstel volgens de kaart (https://maps.amsterdam.nl/30km/) is om de Prins Hendrikkade, als uitzondering op het 30km beleid in de binnenstad, tóch als 50 km/u straat te behouden, met als meest waarschijnlijke reden het overmatige gebruik door streekvervoer. Voor de bewoners is deze afweging onbegrijpelijk. 1 minuut sneller in het OV óf een leefbare straat? Voor de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn is de bewoners beloofd dat al het regionaal busvervoer over de Prins Hendrikkade zou verdwijnen. Dit is niet gebeurd. Het kleine stukje tussen Centraal station en station Noord is voor de streekvervoerders kennelijk een zeer belangrijke bron van inkomsten.  Dit terwijl het traject van de streekbussen parallel loopt aan de Noord-Zuidlijn. Daarbij draagt de enkele uitstaphalte bij de IJ-tunnel nauwelijks bij aan de dienstverlening. Het is voor het milieu, de verkeersdruk, de stedelijke inrichting, de kosten en de veiligheid veel beter als deze streekbussen het station Noord als eindhalte gebruiken om zodoende de efficiency van het gehele vervoersysteem te verbeteren. Dit heeft slechts voor een gering aantal mensen een negatieve impact omdat zij van de bus moeten overstappen op Station Noord.

De werkelijke impact op de dienstverlening zal sterk gereduceerd worden doordat de metro bij Centraal station een betere aansluiting heeft op het stedelijk netwerk dan de bus, terwijl de hoeveelheid mensen die overstappen op de trein veel kleiner is, en in de toekomst nog kleiner blijft door de trend van meer thuiswerken als gevolg van Covid. Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor een directe busverbinding tussen Zaanstreek / Waterland en Centraal station, zoals gepresenteerd bij de plannen voor de Noord-Zuidlijn.  Natuurlijk kan het streekvervoer pas verdwijnen bij het begin van de nieuwe concessie Zaanstreek Waterland in december 2023. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn voor het invoeren van een 30 km/u beleid aangezien het verschil in reistijd met een 50 km/u regime over het gedeelte tussen IJtunnel en Centraal station minder dan 1 minuut is. We begrijpen de afweging niet: reistijdverbetering van 1 minuut tegenover de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van de stad. We vragen ons al die jaren af waarom het College deze situatie blijft handhaven. Waarom laat u ons steeds in de kou staan? Gun óók ons, de bewoners van de Prins Hendrikkade, een leefbare straat! De huidige inrichting van de Prins Hendrikkade is geen belemmering om een 30 km/u beleid in te voeren.   

Dit beleid kan via eenvoudige en goedkope maatregelen gerealiseerd worden door o.a.  een betere markering, versmalling van de rijbaan door bijvoorbeeld plantenbakken en door andere snelheidsverlagende maatregelen. 

Natuurlijk geeft een 30 km/u beleid heel goede mogelijkheden de straat bij herinrichting veel aantrekkelijker vorm te geven zodat zij recht doet aan zowel het monumentale karakter van haar bebouwing als de boulevardfunctie richting de diverse musea en bezienswaardigheden in Oost.  

Afsluitend kunnen we stellen dat een 30 km/u beleid op de Prins Hendrikkade geheel in lijn is met de diverse doelstellingen voor dit gebied zonder dat daar wezenlijke nadelen tegenover staan.  

Bewoners.