Ga naar de inhoud

Proef met KNIP Weesperstraat

In het kader van de uitvoering Agenda Autoluw is een proef voorzien met een knip op de Weesperstraat. In een brief van 22 juni van wethouder Dijksma aan de raadsleden wordt aangegeven dat de uitvoeringsperiode van de pilot knip Weesperstraat in februari – maart 2021 is. Bewoners in de Weesperstraat en Valkenburgerstraat kijken er al jaren naar uit.

Voordat de pilot van start gaat moet er nog in kentekenonderzoek plaatsvinden om de verkeersstromen in kaart te brengen. Dat kentekenonderzoek is als sinds eind 2018 toegezegd, maar nog steeds niet uitgevoerd.

Pilot
Gekozen is voor een een knip in de Weesperstraat op L.H. Sarlouisbrug ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht. Daarnaast komen ook andere Knips in de buurt om sluipverkeer tegen te gaan. De periode is precies voor de renovatie van de Piet Heintunnel.

Oorzaak en gevolg
De vraag is in hoeverre knips de echte doelen van Agenda Autoluw en die van AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! structureel dichterbij brengen. Schonere lucht, betere (verkeers) veiligheid en behoud van bereikbaarheid kan het beste worden gerealiseerd met structureel minder verkeer door de stad: DE KRAAN MOET DICHT.

AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU!, staan voor betere luchtkwaliteit, betere leefomgeving en veiliger verkeer met behoud van bereikbaarheid. DE KRAAN MOET DICHT. Hun 3 kernpunten – 30km/u binnen de ring A10 (25% minder doorgaand verkeer), Zone Beperkt Verkeer binnen de ring A10 (geen doorgaand verkeer) en uitbreiden P+R aan de rand van onze stad (+ regio) – DE probate maatregelen zijn waarmee de kraan kan worden dichtgedraaid

Plattegrond met knip in de Weesperstraat (en aanvullende knips) en de eerdere knips

 

3 reacties op “Proef met KNIP Weesperstraat”

 1. De Fietsersbond Amsterdam heeft zich in zijn Fietsvisie ‘Amsterdam stad van de fiets 2025’ duidelijk uitgesproken voor een knipprogramma. Zo staat in de samenvatting:
  “Een belangrijk element is een samenhangend stedelijk knip-programma om de autocirculatie te regelen. Zo’n programma gaat meer ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en OV. Doorgaand autoverkeer wordt geweerd.
  Dit zal leiden tot een afname van het autoverkeer, dus tot meer ruimte. Knips moeten er namelijk voor zorgen dat je veel sneller van A naar B kunt met de fiets of het openbaar vervoer.” Zie verder https://fietsersbond.amsterdam/nieuws:10januari_2018_visie_fietsersbond_amsterdam_voor_een_leefbare_en_mobiele_stad

  Bij de start van Autoluw Nu heeft de Fietsersbond ook duidelijk gemaakt dat knips een belangrijk middel zijn om autoluw te bereiken.
  Wij willen dus dat dit onderdeel blijft uitmaken van de maatregelen die Autoluw Nu propageert.

  met groet,

  Jeroen Verhulst

 2. Wat mij als actief deelnemer aan Amsterdammers voor Autoluw NU ergert, is dat in de loop van ons korte bestaan, het 2e doel: Het doorgaand verkeer belemmeren door zonering en compartimentering (gefaseerd); softwarematig (bijvoorbeeld via slim gekoppeld cameratoezicht) EN KNIPS IN DOORGAANDE ROUTES (!)…. verengd is tot Zone Beperkt Verkeer binnen de A10… Dit is bij mijn weten NOOIT afgestemd met het collectief van actiegroepen achter Amsterdammers Autoluw NU en doet geen recht aan ons uitgebreid besproken gezamenlijk standpunt. Ook bovenstaand badinerend stukje over de knip op de Weesperstraat, getuigt hiervan. We hebben het wel over de gezondheid en veiligheid van bewoners op Valkenburgerstraat, Weesperstraat en Wibautstraat. Een correctie van de verantwoordelijke redactie van deze website zou ik wenselijk en gepast vinden.

  Persoonlijk ben ik huiverig om me alleen te verlaten op een “zachte knip” ofwel slimme toegang. Alleen de combinatie van harde knips om doorgaand verkeer te weren én zachte knips om totaal aanbod te controleren en reguleren zie ik als afdoende maatregelen, die nodig zijn om de verkeerscirculatie drastisch te wijzigen. Afgezien van de juridische haken en ogen, blijft het bij alleen slimme toegang altijd een kwestie van beleid wie, wanneer in welke mate worden toegelaten in de stad (vergelijk een groene zone van 50 km. die net zo makkelijk op 70 of 30 kan worden afgestemd). De inrichting van de Weesperstraat zal dan bovendien altijd rekening moeten houden met een variabel aanbod (vergelijk de buurten rond de RAI, soms gaan de hekken in de straten, op andere momenten worden die weggehaald). Voor de Weesperstraat betekent dat een versmalling van de straat van 4- naar 2-baans discutabel wordt en daarmee ook de kans van herinrichting opdat een prettiger verblijfsklimaat ontstaat, kleiner wordt. Als de straat dan toch versmald wordt, dan is de kans met een variabel aanbod van gemotoriseerd verkeer groter, dat het tot files kan leiden. Het totaalaanbod per jaar zal beduidend groter zijn met een zachte dan met een harde ‘knip’. Op momenten dat het verkeersaanbod kleiner is, is de kans gelijk groter dat de Weesperstraat gebruikt wordt als racebaan (ervaringsfeit tijdens de coronacrisis) en in elk geval zal het moeilijk zijn op rustige momenten om de maximumsnelheid (welke die dan ook wordt) te handhaven. Een harde en permanente knip die bovendien leidt tot een grondig herziene stedenbouwkundige planning is en blijft de beste garantie om de verkeersellende in de Weesperstraat uiteindelijk op te lossen en is veel minder afhankelijk van de politieke veranderlijkheid in voornemens en beleid die stadsbesturen eigen is. We moeten er gewoon aan wennen dat “Het recht van de snelste” (boek van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet) niet langer altijd geldig is. En natuurlijk moet het niet domweg verplaatsing van een probleem worden.
  Bob Soer, WeesperWijs, Bewonerscommissie Cerescomplex.

  1. Beste Bob,
   We hebben de 3 kernpunten gekozen omdat die generiek gelden voor de hele stad. Met deze kernpunten kunnen we voor de hele stad ‘de kraan dicht draaien’. Iets waar we allemaal baat bij hebben, ook de Weesperstraat.
   Natuurlijk hebben ‘harde’ knips direct en op die plek effect: minder verkeer. Het is ook begrijpelijk dat jij, en anderen, voor de proef op de Weesperstraat zijn. Tegelijkertijd zijn er ook bewoners en professionals die zich zorgen maken over bereikbaarheid en sluipverkeer. De proef is vooralsnog besloten door onze gemeenteraad dus laten we ook maar ervaren hoe dat werkt.

   Voor een hedendaagse oplossing voor de gehele stad zet ons collectief zich in voor de 3 generieke instrumenten. Die leveren overal dus ook Weesperstraat, Houtmankade, Nassaukade, Piet Heinkade, Overtoom, Kattenburgerstraat etc veel minder verkeer, betere luchtkwaliteit, betere leefbaarheid en behoud van bereikbaarheid voor bewoners, zorgverleners, professionals die echt in de stad wonen of werken.

   Als collectief gaan we voor winst (de kraan moet dicht) met drie instrumenten: 30 km maximaal, P&R aan de stadsranden en Zones met Beperkte Toegang. Er zijn nog veel meer middelen om de stad autoluwer te krijgen, zoals knips, maar daarover hebben we geen gemeenschappelijk standpunt.

   Groet, AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *