Proef met KNIP Weesperstraat

In het kader van de uitvoering Agenda Autoluw is een proef voorzien met een knip op de Weesperstraat. In een brief van 22 juni van wethouder Dijksma aan de raadsleden wordt aangegeven dat de uitvoeringsperiode van de pilot knip Weesperstraat in februari – maart 2021 is. Bewoners in de Weesperstraat en Valkenburgerstraat kijken er al jaren naar uit.

Voordat de pilot van start gaat moet er nog in kentekenonderzoek plaatsvinden om de verkeersstromen in kaart te brengen. Dat kentekenonderzoek is als sinds eind 2018 toegezegd, maar nog steeds niet uitgevoerd.

Pilot
Gekozen is voor een een knip in de Weesperstraat op L.H. Sarlouisbrug ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht. Daarnaast komen ook andere Knips in de buurt om sluipverkeer tegen te gaan. De periode is precies voor de renovatie van de Piet Heintunnel.

Oorzaak en gevolg
De vraag is in hoeverre knips de echte doelen van Agenda Autoluw en die van AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU! structureel dichterbij brengen. Schonere lucht, betere (verkeers) veiligheid en behoud van bereikbaarheid kan het beste worden gerealiseerd met structureel minder verkeer door de stad: DE KRAAN MOET DICHT.

Zo gaat de aanvullende Knip op de Oostenburgersgracht bijvoorbeeld nog meer verkeer over de Kattenburgerstraat opleveren En kampt de plantagebuurt al met sluipverkeer door de knip bij het Centraal Station. Dat kan niet de bedoeling zijn! Een knip moet zover worden doorgevoerd met andere knips en maatregelen dat het totale verkeer daadwerkelijk afneemt. Geen enkele straat moet meer verkeer krijgen. We zijn heel benieuwd of deze proef daarin gaat slagen.

AMSTERDAMMERS VOOR AUTOLUW NU!, staan voor betere luchtkwaliteit, betere leefomgeving en veiliger verkeer met behoud van bereikbaarheid. DE KRAAN MOET DICHT. Hun 3 kernpunten – 30km/u binnen de ring A10 (25% minder doorgaand verkeer), Zone Beperkt Verkeer binnen de ring A10 (geen doorgaand verkeer) en uitbreiden P+R aan de rand van onze stad (+ regio) – DE probate maatregelen zijn waarmee de kraan kan worden dichtgedraaid

Plattegrond met knip in de Weesperstraat (en aanvullende knips) en de eerdere knips

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *