Ga naar de inhoud

Verslag gesprek projectteam Autoluw, groep 30 is de norm

Bijgaand een beknopte weergave van het gesprek projectteam Autoluw dat de motie 30 is de norm uitwerkt.

De wisseling van de wethouders heeft voor de projectgroep ’30 is de norm, 50 een enkele uitzondering’ geen gevolgen van betekenis opgeleverd voor de voortgang van het onderzoek en voorbereiding voor een advies aan de wethouder. Dijksma heeft ook geen specifieke aanwijzingen aan De Vries nagelaten ten einde hem de ruimte te laten voor ‘eigen’ vervolg.

Inzet
Inzet van het projectteam ’30 is de norm’ is om in één keer in de gehele stad het 30km regime te kunnen invoeren. In de hele stad met uitzondering van wellicht enkele wegen die overduidelijk op dit moment zijn ingericht op 50km (gescheiden ov-baan, geschieden fiets-, scooterpaden) of een aantal 4-baans wegen waarbij de inrichting lastig op een 30 ‘beleving’ is aan te passen.
Als indicatie kan aan Gewest Brussel worden gerefereerd. Afkondiging van een 30km regime in het gehele gewest per 1 januari 2021. Effectieve invoering op veel wegen met ‘voorlopige’ pragmatische ingrepen maar voor een aantal ‘ontsluitingswegen’ geldt aldaar een planning van circa 1,5 jaar.
Referentie: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/news/brussel-stad-30-een-eerste-balans ; https://stad30.brussels/

​Tijdspad
Ook in Amsterdam moet rekening worden gehouden met een ‘langere’ periode om in de gehele stad daadwerkelijk 30km in te voeren.
In het advies in ontwikkeling gaat het projectteam, conform Brussel, uit van invoering op zo veel als mogelijk wegen en vervolgens een periode van circa 1,5 jaar een aantal gebiedsontsluitingswegen (bredere toegangswegen of doorgaande wegen) op inrichting aan te passen naar 30km. Dit kunnen ook pragmatische ingrepen zijn; hoeft in veel gevallen niet gehele herinrichting van de weg te betekenen.

Communicatie
Essentieel bij start van een 3okm regime voor de hele stad is duidelijke en brede (Amsterdam overstijgend) communicatie.
De ervaringen in Brussel laten daarvan direct ook positieve resultaten zien en handhaving daarmee niet het primaire middel hoeft te zijn.
Projectteam ’30 is de norm’ stemt doorlopend af met diverse belanghebbende partijen:

 • Openbaar Vervoer, met name GVB.
  OV heeft geen principiële bezwaren tegen 30km in de hele stad maar geeft wel aan dat dit gevolgen heeft voor haar exploitatie (langzamer rijden = langere trajecttijd = hogere (loon)kosten = verminderen service naar reizigers). OV kan nog niet meegaan in een algeheel 30km regime zolang daar geen passende oplossing voor is overeengekomen.
 • Nood en hulpdiensten.
  Deze diensten maken als kanttekening dat een 30km regime gevolgen heeft voor hun aanrijtijden. De nood- en hulpdiensten mogen de geldende snelheidslimiet op ieder wegdeel niet overschrijden met meer dan 40km/ uur. Het is met name aan de politiek om hier een oplossing voor te maken.
  In de praktijk blijkt en wordt onderkent dat maximaal 70km/ uur in de 19e eeuwse wijken en in de binnenstad geen probleem (in de praktijk wordt niet of zelden harder gereden).
  In een aantal ons omringende landen gelden andere normen en (gedrags)regels voor nood- en hulpdiensten. Bijvoorbeeld dat hun geen snelheidslimiet wordt opgelegd. Dit lijkt in Nederland ook een politiek en maatschappelijk haalbare verandering maar vraagt tijd.
 • Handhaving (politie en openbaar ministerie).
  De gemeente heeft in principe weinig invloed op snelheidshandhaving. Waar en wanneer wordt bepaald door politie (nationaal en regionaal) en openbaar ministerie (nationaal en regionaal).
  In dat kader is bijvoorbeeld het plaatsen van flitspalen (waar, wanneer) een belemmering.
  Veel bredere wegen of ‘doorgaande’ wegen worden momenteel gekwalificeerd als zogenaamde gebiedsontsluitingswegen. Daarvoor geldt een gestandaardiseerde snelheid binnen de bebouwde kom van 50km/ uur. Het netwerk daaromheen of dat verbindt bestaan voornamelijk uit zogenaamde erfontsluitingswegen. Daarvoor geldt een gestandaardiseerde snelheid van 30km/ uur maar daarvoor gelden ook inrichtingsnormen.
  Projectteam ’30 is de norm’ propageert dat gebiedsontsluitingswegen ook een 30km regime mogen krijgen. Lijkt administratief (is het ook) maar zal wel zeer kunnen helpen bij snelle implementatie.
 • Commissie Bevoorrading Amsterdam/ Evodex
  Belangenorganisatie op het gebied van logistiek en bevoorrading. Voor de logistieke partijen geldt met name het aspect bereikbaarheid. Snelheidsbeperkingen (zoals een 30km limiet stadsbreed) zijn hieraan ondergeschikt. Belangrijk voor de logistieke dienstverleners (bevoorrading winkels, horeca, zorginstellingen, …) is beperking wegwerkzaamheden, goede alternatieven, geen afsluitingen.

 

1 reactie op “Verslag gesprek projectteam Autoluw, groep 30 is de norm”

 1. In de Frans Halsbuurt komt bij de herinrichting borden met 20 km uur. CVC is hiermee akkoord.
  Er komen ook 20 km drempels. De Ruysdaelkade is ontsluitingsweg met 30 km, 30 km drempels en bredere rijweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *