Ga naar de inhoud

Zienswijzen 30 km/u in de stad

De termijn waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend voor ’30 in de stad’ is op 3 oktober beëindigd. Het ambtelijk projectteam heeft ons geïnformeerd dat er veel zienswijzen zijn ingediend. Mooi. Via onze kaart kunnen hiervan enkele worden ingezien.


Het (voorlopige) tijdschema voor ’30 in de stad’ ziet er als volgt uit:

  • 26 november – Nota van Beantwoording (publicatie)
  • 16 december – Behandeling in Raadscommissie MLW
  • 23 december – Behandeling in Raad en zo mogelijk goedkeuring voor ’30 in de stad’

Wij zien uit naar 26 november als de Nota van Beantwoording zichtbaar maakt welke aanpassingen zijn opgenomen. De periode tot 16 december biedt gelegenheid om onze en jullie ‘bevriende’ raadsleden nog eens aan te spreken.

Samen voor betere veiligheid, betere leefbaarheid en luchtkwaliteit met behoud van bereikbaarheid.

De afgelopen periode heeft het accent op ons instrument ’30km’ gelegen.
Dat betekent niet dat de andere 2 generieke instrumenten ( intelligente toegang en meer P&R) uit het oog zijn verdwenen.
Met elkaar blijven we ons inzetten: De Kraan Moet Dicht

Amsterdammers voor Autoluw NU!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *