Ga naar de inhoud

Coalitieakkoord 2022-2026

Het net gepresenteerde coalitieakkoord 2022-2026 wil Amsterdam autoluwer krijgen. Helaas: nergens stellen PvdA/GL/D66 concrete doelen of termijnen. Meer fietsstraten (waar, hoe?), weren doorgaand autoverkeer (waar, hoe?), meer verkeersveiligheid (hoe?), inzetten voor parkeervrije gracht (wanneer?).

Teleurstellend en reden te meer je bij ons aan te sluiten. Wij gaan nauwkeurig bijhouden wat er terecht komt van de verkiezingsbeloftes: 20% parkeerplaatsen ombouwen tot groen en fietsenstalling (PvdA), 30.000 parkeerplaatsen minder (GL), 20km maximaal op het fietspad (D66), logistiek moet leveringen bundelen (PvdA), meer ruimte op de stoep en ga zo maar door. Onderzoeken en inzetten lijken Stopera-sleutelwoorden om alle opties open te houden tot 2026. Help ons en de nieuwe coalitie plannen om te zetten in concrete resultaten: NU!

Ons doel blijft: De Kraan Moet Dicht! Dus minder auto’s in de stad, en géén autoverkeer doorsluizen naar de volgende straat of buurt. Iedereen heeft recht op meer ruimte, veiligheid en schonere lucht.

Wat zegt het Amsterdams coalitieakkoord 2022 – 2026 over Autoluw?

 • Doorzetten Agenda Autoluw met zwaartepunt in historische binnenstad. Eén gracht parkeervrij en vergroenen.
 • Onderzoeken of alleen vergunninghouders – bewoners en ondernemers – kunnen parkeren in de binnenstad.
 • Betaald parkeren binnenstad 24 uur per dag.
 • Weren touringcars uit centrum.
 • Onderzoek of parkeergarages over kunnen gaan naar marktpartijen.
 • Betaald parkeren uitbreiden
 • Ruim baan aan fietsers en voetgangers.
 • Meer fietsstraten en opheffen parkeerplekken.
 • Superblocks invoeren
 • Weren doorgaand autoverkeer waar het veiligheid of leefbaarheid hindert.
 • Uitstoot verminderen, meer e-laadpalen.
 • We gaan door met 30 km/u in de hele stad.
 • We onderzoeken maximumsnelheid op fietspaden.
 • We stimuleren deelmobiliteit. Stedelijke dekking vergroten en de druk op de openbare ruimte verminderen.
 • Bij de gesprekken met vervoerregio moet OV fijnmaziger, duurzamer en betaalbaarder; met name op langere afstanden binnen de stad.
 • Verbetering verkeersveiligheid, zodat iedereen van jong tot oud en met of zonder beperking, zich veilig kan verplaatsen.

De drie instrumenten die Amsterdammers voor Autoluw NU hanteert om de Kraan dicht te draaien, worden duidelijk onderschreven in het nieuwe akkoord: 30 km/u in de stad, Intelligente Toegang via kentekenherkenning met camera’s, P+R (faciliteer bezoekers aan de rand van de stad en biedt fijnmazig OV + deelvervoer aan). Wij omarmen een maximum snelheid op fietspaden, zodat alle elektrische en snelle (bak)fietsen naar de rijbaan kunnen zodra 30 km/u is ingevoerd.

Bijlage

Meer informatie: www.amsterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *