Ga naar de inhoud

Vanaf 8 december 2023 30 km per uur

30 km/u in de hele stad, de eerste maatregel die wij als coalitie voorstelden om Amsterdam autoluwer te maken, gaat in op 8 december 2023.

Een groot deel van de Amsterdammers woont al in straten waar 30 km/u geldt, maar nieuw is nu dat ook zogenaamde gebiedsontsluitingswegen van 50 naar 30 gaan. De kritiek erop is dat dit niet gepaard gaat met de bijbehorende veranderingen van de wegen en het niet te handhaven zou zijn. Alleen het bord verandert, niet de inrichting van de weg zelf.

Toch blijven we positief over dit plan. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het slechter wordt dan het nu is. Zelfs als maar een klein deel zich aan de nieuwe maximumsnelheid houdt, kan de rest niets anders doen dan volgen.

We kijken vooral uit naar wat het met de navigatiesoftware van automobilisten zal doen. Als snelste route zal de navigatiehulp op basis van de officiële snelheid minder ritjes dan nu door de stad heen berekenen. Dit is belangrijk, omdat het meeste autoverkeer in de stad wordt veroorzaakt door Amsterdammers, ondanks dat de meeste Amsterdammers zelden de auto nemen in de stad. De meeste Amsterdammers bezitten niet eens een auto.

Ook maakt de nieuwe snelheid het mogelijk om snelle fietsen naar de rijbaan te verwijzen, zodat fietspaden rustiger worden en autoverkeer achter fietsen moet rijden die vaak niet harder dan 30 kunnen. Het is al aangekondigd om in het najaar te experimenteren met het verwijzen van snelle fietsen naar de rijbaan.

Lees ook: het verslag van de bijeenkomst waar de maatregel werd toegelicht en de maatregelen bij u in de buurt (onderaan die pagina te vinden).

7 reacties op “Vanaf 8 december 2023 30 km per uur”

 1. Mensen die het er mee eens zijn dat 30km op doorgaande wegen de maatstaf moet worden zijn de realiteit kwijtgeraakt. Op sommige wegen is het prima, tuurlijk! Als voorbeeld jan pieter heije straat, of de kinkerstraat. Maar ik rij op wegen waar het 30km is geworden en iedereen rijdt gewoon 50km per uur (behalve opa en oma in hun fiat panda) omdat er nul gevaar is en weinig VOP’s. Doe even normaal en stop met automobilisten pesten. Open je ogen en laat een paar wegen 30km, de rest terug naar 50. Melanie ter horst en de groenlinks kliek met hun bakfietsen zijn helemaal gek geworden en vernietigen de hele infrastructuur. Ga is kijken op Langsom, NUL oversteekplaatsen, bijna geen woonhuizen, en de straat is 30km geworden volgeplempt met belachelijke drempels. En neem is een kijkje in noord (heel veel onnodige 30km wegen) 1 voorbeeld die in mij opschiet is de Beemsterstraat richting sportvelden Only Friends.

  1. Dat is de benadering van Utrecht, om 30 alleen in te voeren bij een herprofilering van de straat. Amsterdam heeft er voor gekozen om dat niet te doen omdat er dan weinig winst in te boeken zou zijn op de korte termijn; dat zou decennia gaan duren.

   Belangrijke afweging was ook dat het veel duidelijker is om te communiceren: 30 in heel Amsterdam. Het doel is gedragsverandering waardoor juist 30 als normaal wordt gezien. De uitzonderingen zijn duidelijk te communiceren: ze zien eruit als 50km-weg, met een middenberm of 2×2 rijstroken, zonder langszij geparkeerde auto’s, geen stoep.

   Door meer aanpassingen aan de weg en waar nodig sancties zal het gedrag van steeds meer automobilisten veranderen. Zodra een minderheid er aan vast houdt uit gewoonte dan volgt de rest automatisch, als bumperklever.

   De winst van 30 is onweerlegbaar sterk. Het is beter voor de verkeersveiligheid en de geluidsoverlast voor omwonenden neemt sterk af. Dat is ook fijn voor de bewoners in landelijk gebied, een weg in de verte waar continue 50 wordt gereden betekent een zeurende brom als achtergrondgeluid dat slecht is voor de gezondheid.

   Bij Langsom zit basisschool Het Bovenland. Op bepaalde tijden zijn daar dus kinderen op straat. Ook wordt er langs de weg geparkeerd. De weg voldoet dus niet aan de criteria. Als uitzondering op de norm is het dus niet uit te leggen en niet te herkennen voor de weggebruiker.

   Uiteindelijk is de tijdswinst in de bebouwde kom door 50 als max in plaats van 30 altijd heel klein. Wat wel helpt is wanneer de gemiddelde snelheid hoger te maken door minder stoplichten en meer rotondes. Dus in plaats van met 40 à 50 van stoplicht naar stoplicht planken zelden de noodzaak om te stoppen dankzij rotondes. Mogelijk is het met wat gepuzzel ook mogelijk om bepaalde zijstraten af te waarderen zodat een kruising een voorrangsweg wordt als er weinig verkeer uit de zijstraten komt. Dat zou mogelijk worden met meer ‘intelligente toegang’ in woon/verblijfstraten.

 2. Wat flauw,dat jullie een reactie,die wat minder leuk is eraf gooien.
  Ik had een reactie gegeven i.v.m. de 30 kilometer,maar als die negatief is wordt hij dus niet geplaatst,en/of weggehaald.
  De antwoorden worden dan dus van een kant bekeken,alleen de positieve.Jammer!

 3. De voorgestelde maximum snelheden op de verschillende weggedeelten (10, 20 3n 30 km/u) zijn een fantastische vereenvoudiging van alle complexe regelingen tot nu toe.
  Voor de tweewielers in de stad zou een dergelijke versimpeling ook heel wenselijk zijn. Momenteel is het een onoverzichtelijke wirwar van categorien en daarbij opgestelde regels. Brommers met een geel plaatje, brommers met een blauw plaatje, elektrische fietsen , pedelacs, fat bikes, Bakfietsen, transportfietsen, Tuctucs, en ga zo nog maar even door.
  Een overzichtelijke indeling zou zijn: rijwielen met- en rijwielen zonder hulpmotor. Alle rijwielen met hulpmotor niet op het fietspad maar op de weg!!

  1. Nà het invoeren van 30km/u zou de gemeente ervoor kunnen kiezen om de verplichte fietspaden onverplicht te maken. Dan mogen de gemotoriseerde fietsen allemaal op de rijbaan. De gemeente is terughoudend en wil dit eerst onderzoeken met een pilot omdat het gevaar is dat de e-bikes voornamelijk op het fietspad blijven fietsen om de tragere auto’s in te kunnen halen, maar een tragere gewone fietser dan even via de rijbaan inhaalt. Dat kan ongelukken veroorzaken. Op kruispunten wordt het nog erger. De snelle e-bike wil dan de wachtende fietsers via de rijbaan passeren, tussen de auto’s door. Zonder dat ze goed zicht hebben op de kruising en automobilisten die e-bike kunnen zien.

 4. Heel erg eens met maximum 30 km, maar waarom blijft het 50 km op het stukje Hendrikkade tussen het Scheepvaartgebouw/Amrath Hotel en IJtunnel? Nu zijn deze paar honderd meter al een stukje snelweg met veel herrie van optrekkende motoren en auto’s en navenante luchtvervuiling. De Piet Heinkade, een paar honderd meter noordelijker, blijft in zijn geheel vijftig en alle mensen die op en rond het Oosterdok wonen en werken houden zo herrie en ademnood.

  1. Een straat wordt 30km/u gemaakt als het voldoet aan de bijbehorende kenmerken. Dat komt er in het kort op neer dat het er niet uit ziet als een 50km/u-weg: geen middenberm, per rijrichting 1 rijstrook en geparkeerde auto’s erlangs.

   De Prins Hendrikkade in de huidige vorm moet dus eerst verbouwd worden naar een normale straat, is nu nog teveel eentje voor 50km en veel auto’s.

   Wat natuurlijk als eerste moet gebeuren is dat er geen streekbussen meer door de IJ-tunnel rijden. Die zouden allemaal in Noord bij een metrostation moeten stoppen, zoals ooit beloofd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *